Hyvän työn mittari 2018

Kiire huonontaa työelämää – huoli terveydestä kasvanut
Kuva: Maskot / Kuvatoimisto Gorilla

SAK:n Hyvän työn mittarin mukaan työelämän laatua heikentävät kiire ja työnantajan asettamat tehokkuusvaatimukset. Työntekijöiden turvallisuuden tunne työpaikoilla on pysynyt vahvana, mutta työntekijöiden huoli työn terveyshaitoista on kasvanut ja sairauspoissaolot lisääntyneet.

Hyvän työn mittari on osa SAK:n työolobarometria, johon haastateltiin 1 202:ta SAK:laisten liittojen jäsentä keväällä 2018.