Suomen Muusikkojen Liiton työehtosopimukset

Klubi- ja ravintolakeikkojen palkkatariffi

(korvaa ravintolamuusikkojen tessin, jota ei ole uusittu 30.9.2014 jälkeen)

Klubi- ja ravintolakeikkojen palkkatariffi

Kunta-alan vakituiset ja tilapäiset muusikot

Sopimuskausi:
1.5.2022–30.4.2025

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.6.2022: kuukausipalkkaisten muusikkojen yleiskorotus 46 e/kk, väh. 2,0 % + henk.koht lisien korotus 2,0 %
1.6.2022: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 1,98 %
1.10.2022: kuukausipalkkaisten muusikkojen järjestelyerä 0,5 %, joka maksetaan yleiskorotuksena
1.10.2022: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 0,5 %
1.6.2023: kuukausipalkkaisten muusikkojen yleiskorotus väh. 1,5 % + järjestelyerä 0,4 % + henk.koht lisien korotus 1,5 %; jos vientialoilla ja teollisuudessa sovitaan korkeammista korotuksista, erotus lisätään palkkaratkaisuun
1.6.2023: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 1,98 %; jos vientialoilla ja teollisuudessa sovitaan korkeammista korotuksista, erotus lisätään palkkaratkaisuun
1.6.2024: kuukausipalkkaisten muusikkojen yleiskorotus väh. 1,5 % + järjestelyerä 0,4 % + henk.koht lisien korotus 1,5 %; jos vientialoilla ja teollisuudessa sovitaan korkeammista korotuksista, erotus lisätään palkkaratkaisuun
1.6.2024: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 1,98 %; jos vientialoilla ja teollisuudessa sovitaan korkeammista korotuksista, erotus lisätään palkkaratkaisuun

Tekstimuutoksia:
muusikkojen palkkausjärjestelmän kehittämistä koskeva työryhmä
perhevapaauudistuksen tultua voimaan syksyllä 2022 toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää aiemman 12 palkallisen päivän sijaan

Lue lisää

RSO - Radion sinfoniaorkesterin jäsenet

Sopimuskausi:
2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 31.1.2024)

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
2022: neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti luottamusmiehen kanssa; jos ei ratkaisua, 1.6.2022 yleiskorotus 1,5 % + paikall. erä 0,5 %, jonka jakamisesta työnantaja päättää
2023: sovitaan 15.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
paikallista sopimista lisätään työaikojen ja matkustamisen osalta
luottamusmiehen tiedonsaantia parannetaan
uusi yhteistoimintalaki huomioon tessin soveltamisessa

Lue lisää

RSO - Radion sinfoniaorkesterin tilapäiset avustajat ja sijaiset

Sopimuskausi:
2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 31.1.2024)

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 2 %
2023: sovitaan 20.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
poistettu työsopimuksen peruutuspykälä

Lue lisää

Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri

Sopimuskausi:
26.4.2021–31.12.2022 

Kattavuus:
n. 80

Lue lisää

Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät (toimistotyöntekijät, orkesteri, kuoro, tanssijat ja muut taiteelliset ryhmät)

Sopimuskausi:
2022–31.1.2023 (alun perin piti päättyä 31.1.2024)

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
2022: neuvotellaan ensisijaisesti paikall. luottamusmiehen kanssa; jos ei paikallista palkkaratkaisua, 1.5.2022 yleiskorotus 1,5 % + työnantajakoht. erä 0,5 %
2023: sovitaan erikseen; jos ei sopua 15.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 31.1.2023

Tekstimuutoksia:
solistien työehtosopimusta ei Paltan vaatimuksesta enää neuvoteltu
täsmennyksiä työaikasäännöksiin
matkakustannusten korvaamista ja päivärahaa koskeva yhteinen liite osaksi kaikkia työehtosopimuksia
luottamusmiehen tiedonsaannin täsmennys
paikallista sopimista lisätty
työryhmä perhevapaauudistuksen vaikutuksista työehtosopimukseen

Lue lisää

Suomen Kansallisoopperan oopperalaulajat

Sopimuskausi:
2022–31.1.2023 (alun perin piti päättyä 31.1.2024)

Palkankorotukset:
2022: neuvotellaan ensisijaisesti paikall. luottamusmiehen kanssa; jos ei paikallista palkkaratkaisua, 1.5.2022 yleiskorotus 1,5 % + työnantajakoht. erä 0,5 %
2023: sovitaan erikseen; jos ei sopua 15.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 31.1.2023

Tekstimuutoksia:
täsmennyksiä työaikasäännöksiin
matkakustannusten korvaamista ja päivärahaa koskeva yhteinen liite osaksi kaikkia työehtosopimuksia
luottamusmiehen tiedonsaannin täsmennys
paikallista sopimista lisätty
työryhmä perhevapaauudistuksen vaikutuksista työehtosopimukseen

Lue lisää

UMO:n avustajat

Sopimuskausi:
1.5.2022–30.4.2025

Lue lisää

UMO:n vakituiset ja tilapäiset muusikot

Sopimuskausi:
1.5.2022–30.4.2025

Palkankorotukset:
1.6.2022: kuukausipalkkaisten muusikkojen yleiskorotus 46 e/kk, väh. 2,0 %
1.6.2022: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 1,98 %
1.10.2022: kuukausipalkkaisten muusikkojen järjestelyerä 0,53 %, josta 0,03 % perhevapaauudistuksen kustannuksiin; jos erästä ei sopua, tehtäväkohtaisen tai siihen rinnastettavan kuukausipalkan korotus 0,5 %
1.10.2022: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 0,53 %
1.6.2023: kuukausipalkkaisten muusikkojen yleiskorotus 1,5 %
1.6.2023: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 1,89 %
1.6.2023: paikallinen järjestelyerä 0,4 %
1.6.2024: kuukausipalkkaisten muusikkojen yleiskorotus 1,5 %
1.6.2024: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 1,89 %
1.6.2024: paikallinen järjestelyerä 0,4 %

Vuosien 2023 ja 2024 lopulliset sopimuskorotukset (mahdollinen ylittyminen 1,9 %:n osalta) määräytyvät vastaavalla tavalla kuin kunta-alalla sovittu.

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilökorvausta korotetaan vuosina 2022–2024 tilapäisten muusikoiden palkkiokorotuksia vastaavasti
palkkausjärjestelmän uudistamista pohtiva työryhmä

Lue lisää

Vantaan viihdeorkesteri

Sopimuskausi:
1.4.2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Kattavuus:
14

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 2,0 %
2023: sovitaan erikseen 15.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Lue lisää

Yksityisten teattereiden vakituiset ja tilapäiset teatterimuusikot

Sopimuskausi:
8.4.2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus 1,5 %
1.9.2022: paikallinen järjestelyerä 0,5 %
2023: sovitaan erikseen – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmies-termi vaihdetaan luottamushenkilöksi
tilapäisten muusikkojen tessissä muutetaan työvuoron ilmoittamista ja peruuttamista koskevia ehtoja vastaamaan muiden teatterialan tessien kirjauksia

Lue lisää

YLE:n keikkasopimus

Sopimuskausi:
2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 31.1.2024)

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 2 %
2023: sovitaan 20.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Lue lisää

 

YLE:n nuotinkirjoitussopimus

Sopimuskausi:
2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 31.1.2024)

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 2 %
2023: sovitaan 20.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Lue lisää

 

Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit (studiomuusikot)

Sopimuskausi:
2022–31.1.2023 (alun perin piti päättyä 31.1.2024)

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
1.5.2022: palkkojen korotus 2,0 %
2023: sovitaan erikseen – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 31.1.2023

Tekstimuutoksia:
paikallista sopimista lisätty
luottamusmies-termi muutettu luottamushenkilö-termiksi
uusi yhteistoimintalaki huomioidaan tes:n soveltamisessa

Lue lisää