Suomen Muusikkojen Liiton työehtosopimukset

Klubi- ja ravintolakeikkojen palkkatariffi

(korvaa ravintolamuusikkojen tessin, jota ei ole uusittu 30.9.2014 jälkeen)

Klubi- ja ravintolakeikkojen palkkatariffi

Kunta-alan vakituiset ja tilapäiset muusikot

Sopimuskausi:
1.5.2022–30.4.2025

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.6.2022: kuukausipalkkaisten muusikkojen yleiskorotus 46 e/kk, väh. 2,0 % + henk.koht lisien korotus 2,0 %
1.6.2022: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 1,98 %
1.10.2022: kuukausipalkkaisten muusikkojen järjestelyerä 0,5 %, joka maksetaan yleiskorotuksena
1.10.2022: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 0,5 %
1.6.2023: kuukausipalkkaisten muusikkojen yleiskorotus 2,2 % + järjestelyerä 0,7 %; henk.koht lisien korotus 1,5 %
1.6.2023: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 2,88 %
1.6.2024: kuukausipalkkaisten muusikkojen yleiskorotus 2,27 % + järjestelyerä 0,73 %; henk.koht lisien korotus 1,5 %
1.6.2024: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 2,98 %

Tekstimuutoksia:
muusikkojen palkkausjärjestelmän kehittämistä koskeva työryhmä
perhevapaauudistuksen tultua voimaan syksyllä 2022 toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää aiemman 12 palkallisen päivän sijaan

Lue lisää
Lue lisää vuosien 2023 ja 2024 palkkaratkaisusta

RSO - Radion sinfoniaorkesterin jäsenet

Sopimuskausi:
2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 31.1.2024)

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
2022: neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti luottamusmiehen kanssa; jos ei ratkaisua, 1.6.2022 yleiskorotus 1,5 % + paikall. erä 0,5 %, jonka jakamisesta työnantaja päättää
2023: sovitaan 15.12.2022 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
paikallista sopimista lisätään työaikojen ja matkustamisen osalta
luottamusmiehen tiedonsaantia parannetaan
uusi yhteistoimintalaki huomioon tessin soveltamisessa

Lue lisää

RSO - Radion sinfoniaorkesterin tilapäiset avustajat ja sijaiset

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.6.2023: palkkioiden yleiskorotus 4,5 %
1.6.2024: palkkioiden yleiskorotus 1,5 %

Lue lisää

Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri

Sopimuskausi:
1.4.2023–31.12.2024 

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
2023: palkkojen korotus 3,5 %
2024: palkkojen korotus 2,5 %

Lue lisää

Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät (toimistotyöntekijät, orkesteri, kuoro, tanssijat ja muut taiteelliset ryhmät)

Sopimuskausi:
24.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
1.5.2023: yleiskorotus 3,0 %
syyskuu 2023: kertaerä 500 e
1.6.2024: yleiskorotus 2,5 % + työnantajan erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
perhevapaakirjaukset muutettiin syrjimättömään muotoon
matka-ajan määräykset yhtenäistettiin
luottamusmies-termi muutettiin sukupuolineutraaliksi luottamushenkilö-termiksi
työnantaja korvaa jatkossa luottamushenkilöiden matka- ja majoituskustannukset luottamushenkilökoulutukseen

Lue lisää

Suomen Kansallisoopperan oopperalaulajat

Sopimuskausi:
24.3.2023–28.2.2025

Palkankorotukset:
1.5.2023: yleiskorotus 3,0 %
syyskuu 2023: kertaerä 500 e
1.6.2024: yleiskorotus 2,5 % + työnantajan erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
perhevapaakirjaukset muutettiin syrjimättömään muotoon
matka-ajan määräykset yhtenäistettiin
luottamusmies-termi muutettiin sukupuolineutraaliksi luottamushenkilö-termiksi
työnantaja korvaa jatkossa luottamushenkilöiden matka- ja majoituskustannukset luottamushenkilökoulutukseen

Lue lisää

UMO:n avustajat

Sopimuskausi:
1.5.2022–30.4.2025

Lue lisää

UMO:n vakituiset ja tilapäiset muusikot

Sopimuskausi:
1.5.2022–30.4.2025

Palkankorotukset:
1.6.2022: kuukausipalkkaisten muusikkojen yleiskorotus 46 e/kk, väh. 2,0 %
1.6.2022: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 1,98 %
1.10.2022: kuukausipalkkaisten muusikkojen järjestelyerä 0,53 %, josta 0,03 % perhevapaauudistuksen kustannuksiin; jos erästä ei sopua, tehtäväkohtaisen tai siihen rinnastettavan kuukausipalkan korotus 0,5 %
1.10.2022: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 0,53 %
1.6.2023: kuukausipalkkaisten muusikkojen yleiskorotus 1,5 %
1.6.2023: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 1,89 %
1.6.2023: paikallinen järjestelyerä 0,4 %
1.6.2024: kuukausipalkkaisten muusikkojen yleiskorotus 1,5 %
1.6.2024: tilapäisten muusikkojen palkkioiden korotus 1,89 %
1.6.2024: paikallinen järjestelyerä 0,4 %

Vuosien 2023 ja 2024 lopulliset sopimuskorotukset (mahdollinen ylittyminen 1,9 %:n osalta) määräytyvät vastaavalla tavalla kuin kunta-alalla sovittu.

Tekstimuutoksia:
luottamushenkilökorvausta korotetaan vuosina 2022–2024 tilapäisten muusikoiden palkkiokorotuksia vastaavasti
palkkausjärjestelmän uudistamista pohtiva työryhmä

Lue lisää

Vantaan viihdeorkesteri

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
14

Palkankorotukset:
1.6.2023: yleiskorotus 3,5 %
1.6.2024: yleiskorotus 2,5 %

Lue lisää

Yksityisten teattereiden vakituiset ja tilapäiset teatterimuusikot

Sopimuskausi:
10.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
1.6.2023: yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen ja henk.koht. lisien korotus 3,5 %
lokakuu 2023: kertaerä 100 e
1.4.2024: yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen ja henk.koht. lisien korotus 2,5 %
huhtikuu 2023: kertaerä 100 e

Lue lisää

YLE:n keikkasopimus

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 100

Palkankorotukset:
1.6.2023: palkkioiden yleiskorotus 4,5 %
1.6.2024: palkkioiden yleiskorotus 1,5 %

Lue lisää

YLE:n nuotinkirjoitussopimus

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Palkankorotukset:
1.6.2023: palkkioiden yleiskorotus 4,5 %
1.6.2024: palkkioiden yleiskorotus 1,5 %

Lue lisää

Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit (studiomuusikot)

Sopimuskausi:
24.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 80

Palkankorotukset:
1.4.2023: yleiskorotus 3,5 %
1.2.2024: yleiskorotus 2,5 %

Tekstimuutoksia:
työryhmä kartoittamaan ja arvioimaan itsenäisen äänitystyön tilannekuvaa, määrää ja vaikutuksia sopimusalalla

Lue lisää