Paperiliiton työehtosopimukset

Adara Pakkaus

Palkankorotukset:
noudatetaan alalle muodostunutta linjaa

Työehdoissa runkona on paperiteollisuuden päättymässä oleva työehtosopimus.

Lue lisää

BillerudKorsnäs Finland

Lue lisää

BMS

Palkankorotukset:
noudatetaan alalle muodostunutta linjaa

Työehdoissa runkona on paperiteollisuuden päättymässä oleva työehtosopimus.

Lue lisää

DS Smith Packaging Finland

Sopimuskausi:
1.1.2022–30.4.2024

Palkankorotukset:
28.2.2022: yleiskorotus 17 snt/t ja paikall. erä 18 snt/t
27.3.2023: yleiskorotus 17 snt/t ja paikall. erä 18 snt/t
15.1.2024: yleiskorotus 9 snt/t ja paikall. erä 9 snt/t

Lue lisää

Essity Finland

Palkankorotukset:
noudatetaan alalle muodostunutta linjaa

Työehdoissa runkona on paperiteollisuuden päättymässä oleva työehtosopimus.

Lue lisää

Huhtamäki Foodservice Nordic

Sopimuskausi:
1.5.2023–30.9.2025

Kattavuus:
n. 300

Palkankorotukset:
noudattavat ns. yleistä linjaa

Lue lisää

Konvertia Group

2023–2025

Palkankorotukset:
yleisen linjan mukaisesti

Lue lisää

Metsä Group

Palkankorotukset:
noudatetaan alalle muodostunutta linjaa

Työehdoissa runkona on paperiteollisuuden päättymässä oleva työehtosopimus.

Lue lisää

MM Kotkamills

Lue lisää

Paccor Finland

Sopimuskausi:
2022–2024

Lue lisää

Pahvin- ja paperinjalostajat

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus 22 snt/t + paikall. erä 10 snt/t; jos ei sopua paikall. erästä, jaetaan se työnantajan päättämällä tavalla
1.4.2023: kertakorvaus 370 e (voidaan maksaa myös kahdessa erässä 1.4. ja 1.8.)
1.5.2023: yleiskorotus 59 snt/t ja ohjetuntipalkkojen korotus 47 snt/t; palvelusvuosi-, ilta-, yö- ja olosuhdelisien korotus 3,5 %

Tekstimuutoksia:
myös vuorolisiä, palvelusvuosilisiä sekä pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkioita korotetaan
luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksien korotus vuonna 2023 3,5 %

Lue lisää
Lue lisää vuoden 2023 palkankorotuksesta

Pankakoski Mill

Palkankorotukset:
noudatetaan alalle muodostunutta linjaa

Työehdoissa runkona on paperiteollisuuden päättymässä oleva työehtosopimus.

Lue lisää

Sappi Finland

Lue lisää

Sonoco-Alcore

Palkankorotukset:
noudatetaan alalle muodostunutta linjaa

Työehdoissa runkona on paperiteollisuuden päättymässä oleva työehtosopimus.

Lue lisää

Stora Enso

Sopimuskausi:
1.1.2022–30.4.2024

Palkankorotukset:
28.2.2022: yleiskorotus 17 snt/t ja paikall. erä 18 snt/t
27.3.2023: yleiskorotus 17 snt/t ja paikall. erä 18 snt/t
15.1.2024: yleiskorotus 9 snt/t ja paikall. erä 9 snt/t

Tekstimuutoksia:
työvuorojärjestelmään uusi vuosilomamalli, jossa lomat toteutetaan uudella vuosilomalain mukaisella tavalla

Lue lisää

UPM

UPM Biofuels
UPM Communication Papers
UPM Pulp
UPM Raflatac
UPM Specialty Papers

Sopimuskausi:
22.4.2022–21.4.2026

Palkankorotukset:
noudattavat alan yleistä linjaa
palkankorotuksista neuvotellaan uudelleen vuonna 2024

Lue lisää