Merimies-Unionin työehtosopimukset

Arctia Icebreaking Oy:n jäänmurtajat

Sopimuskausi:
2021–

Kotimaan liikenteen pienet alat

Yhtensä 15 työehtosopimusta: Archipelago Lines, Arctia Karhu, Finnlines/terminaalityöntekijät, Koululaiva Katariina, Mopro Oy, Fin-Terpuu, VG-Shippping, Ansgar, Kuljetus-Savolainen, Kemin satama/matkailujäänmurtaja Sampo, Kemin matkailu/matkailujäänmurtaja Sampo, Kesamonsaaren yksityistiekunta, Sundqvist Investments, Raahen meriapu

Sopimuskausi:
1.3.2017–

Kotimaan matkustaja-alusliikenne

Sopimuskausi:
21.4.2022–29.2.2024

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.6.2022: taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,0 %
2023: neuvotellaan 31.1.2023 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Lue lisää

Lossit

(yhdessä JHL:n kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2021–31.1.2023

Kattavuus:
Merimies-Unionin jäseniä n. 110 (yht. n. 200)

Palkankorotukset:
1.5.2021: palkkojen korotus 1,9 %
1.4.2022: korotukset määräytyvät teknologia- ja kemianteollisuuden korotusten mukaan

Tekstimuutoksia:
ei tekstimuutoksia
työryhmät vuorotöistä ja koulutuksesta

Lue lisää

Nordic Jetline Finland

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024

Palkankorotukset:
noudattavat merenkulun yleistä linjaa

Lue lisää

Rannikko- ja sisävesiliikenne

Sopimuskausi:
1.3.2017–

Satamavalvojat ja nosturinkuljettajat

(yhdessä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2018–28.2.2021

Palkankorotukset:
1.3.2018: korotus 1,6 % ja kertaerä 210 e
1.3.2019: palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,2 %
1.3.2020: korotukset ahtausalan ja ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia ja matkustaja-aluksia koskevan tessin mukaisesti

Lue lisää
Lue lisää 2019 ja 2020 palkkaratkaisusta

Suomen Lauttaliikenne Oy:n maantielautat

Sopimuskausi:
1.5.2017–28.2.2019

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
kuten merenkulkualan muissa, aikaisemmin sovituissa sopimuksissa

Suomen Saaristovarustamo Oy:n yhteysalukset

Sopimuskausi:
1.5.2017–28.2.2019

Palkankorotukset ja tekstimuutokset:
kuten merenkulkualan muissa, aikaisemmin sovituissa sopimuksissa
tarkennukset vuorokautisesta takuupalkkaan sisältyvästä ylityöstä sekä arkipyhien korvauksista

Suomenlinnan liikenne

Sopimuskausi:
1.3.2017–

Kattavuus:
10

Ulkomaanliikenteen kauppa-alukset

Sopimuskausi:
1.3.2024–28.2.2026

Kattavuus:
yht. n. 1 500

Palkankorotukset:
1.3.2024: taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,5 %
1.10.2024: taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 1,1 %
joulukuu 2024: kertakorvaus 350 e
1.3.2025: korotuksista sovitaan erikseen

Tekstimuutoksia:
oman auton käyttö työmatkaan edellyttää etukäteistä sopimista työnantajan kanssa, mikäli matkan pituus on yli 350 km

Lue lisää

Ulkomaanliikenteen matkustaja-alukset

Sopimuskausi:
1.3.2024–28.2.2026

Kattavuus:
yht. n. 4 000

Palkankorotukset:
1.3.2024: taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,5 %
1.10.2024: taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 1,1 %
joulukuu 2024: kertakorvaus 350 e
1.3.2025: korotuksista sovitaan erikseen

Tekstimuutoksia:
oman auton käyttö työmatkaan edellyttää etukäteistä sopimista työnantajan kanssa, mikäli matkan pituus on yli 350 km

Lue lisää