Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n työehtosopimukset

Airpro

(yhdessä Ilmailualan Unionin IAU:n kanssa)

Sopimuskausi:
2.10.2020–31.3.2024

Palkankorotukset:
2.10.2020: korotus 1,6 %
1.9.2021–31.3.2024: uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön, palkkaratkaisusta neuvotellaan vuosittain paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa; mikäli ei sopua, palkkoja ja palkkataulukoita korotetaan ajankohtana, joka määräytyy vastaavalla periaatteella kuin teknologiateollisuuden työntekijöiden tessissä sovitaan

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat viimeistään 31.10.2020
työaikaehtoihin useita muutoksia

Lue lisää

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

Sopimuskausi:
9.8.2022–31.3.2024

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 450 (yht. n. 2 100)

Palkankorotukset:
1.9.2022: yleiskorotus 2 %
2022: paikall. erä 0,55 %, jakamisesta päätetään 30.9.2022 mennessä; jos ei sopua, maksetaan yleiskorotuksena
syyskuu 2023: kertaerät (kuukausipalkkainen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö 359 e, kuukausipalkkainen opetushenkilöstö 461 e, tuntipalkkainen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö 10,1 % syyskuun palkasta, tuntiopettajat 9,7 % syyskuun palkasta)
1.10.2023: yleiskorotus 1,72 % + paikall. erä 0,73 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 2,55 % 1.9.2022 ja 2,45 % 1.10.2023
perhevapaat tasa-arvoisemmiksi: raskausvapaalta maksetaan palkkaa 40 arkipäivän ajalta, vanhempainvapaa on palkallista 32 arkipäivän ajan molemmille vanhemmille, palkalliset vapaat voi pitää enint. 2 jaksossa

Lue lisää
Lue lisää vuoden 2023 palkkaratkaisusta

Arctia Meritaito

Sopimuskausi:
2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Lue lisää

Avaintyönantajat Avainta

Sopimuskausi:
1.5.2022–30.4.2025, irtisanottavissa päättymään 30.4.2024

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 500 (yht. n. 36 000)

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus ja palkkaryhmittelyliitteen vähimmäisperuspalkkojen korotus 46 e/kk, väh. 2 %
1.11.2022: paikall. järjestelyerä 0,5 %
1.6.2023: yleiskorotus 2,2 % + paikall. järjestelyerä 0,4 %
elokuu 2023: kertaerä 500 e
1.12.2023: yleiskorotus 0,7 %
1.2.2024: kehittämiserä 0,3 %, käytöstä neuvotellaan 31.12.2023 mennessä
2024: neuvotellaan 15.3.2024 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 30.4.2024

Tekstimuutoksia:
vuosilomataulukoiden B-rivi poistuu, mikä lisää tietyissä tapauksissa vuosilomapäivien määrää
perhevapaauudistuksen tultua voimaan syksyllä 2022 toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää aiemman 9 palkallisen päivän sijaan
henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.5.2022 lukien
työsuojeluvaltuutettu on päätoiminen, jos hänellä on vähintään 600 edustettavaa

Lue lisää
Lue lisää vuoden 2023 palkkaratkaisusta

Campusta

Sopimuskausi:
1.5.2023–31.3.2025

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertaerä 400 e
1.7.2023: yleiskorotus 3,5 %
1.6.2024: yleiskorotus 2,0 % + yrityskoht. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
toisen vanhemman palkallisen vanhempainvapaan määrä kasvaa nyk. 6 arkipäivästä 32 arkipäivään

Lue lisää

Cleanosol

Sopimuskausi:
2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Lue lisää

Energia-, ICT- ja verkostoala

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
1.4.2023–31.3.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500

Palkankorotukset:
heinäkuu 2023: kertaerä 415 e
2023: voidaan sopia 15.7.2023 mennessä paikallisesti; jos ei muuta toteutustapaa sovittu, 1.8.2023 tunti- ja kuukausipalkkojen yleiskorotus 3,5 %
2024: voidaan sopia 15.5.2024 mennessä paikallisesti; jos ei muuta toteutustapaa sovittu, 1.6.2024 tunti- ja kuukausipalkkojen yleiskorotus 2 % + yrityskoht. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksien korotus 1.8.2023 5,5 %

Lue lisää

Energiateollisuuden toimihenkilöt

(JHL mukana liityntäpöytäkirjalla)

Sopimuskausi:
2022–

Lue lisää

Finavia

Sopimuskausi:
6.5.2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 1,3 % + yrityskoht. erä 0,7 %
2023: sovitaan 15.1.2023 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Lue lisää

Finnpilot-Pilotage

Sopimuskausi:
1.3.2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 1,5 % + yrityskoht. erä 0,5 %
2023: sovitaan 15.1.2023 mennessä – ei sopua, tes irtisanottu päättymään 28.2.2023

Lue lisää

Finnvera Oyj

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 100 (yht. n. 360)

Palkankorotukset:
1.4.2022: yleiskorotus ja palkkamediaanien korotus 1,1 %
1.9.2022: yrityskoht. erä 0,8 %
2023: sovitaan 31.1.2023 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen lisiä korotetaan 1.4.2022 1,9 %
perhevapaauudistuksen vaikutusten arviointi työryhmään

Lue lisää

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut

Sopimuskausi:
1.4.2023−31.3.2025

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertaerä 12,5 % maaliskuun 2023 kk-palkasta, kuitenkin väh. 400 e
1.9.2023: yleiskorotus 3 %
1.12.2023: paikall. erä 0,5 % (jos erästä syntyy sopu, 2024 yleiskorotus maksetaan 1.5.2024; jos ei sopua, 2023 paikall. erä yleiskorotuksena kaikille 1.12.2023 ja 2024 yleiskorotus maksetaan 1.6.2024)
1.5.2024 tai 1.6.2024: yleiskorotus 2 %
1.12.2024: paikall. erä 0,5 %

Lue lisää

Henkilökohtaiset avustajat

Sopimuskausi:
9.5.20212–30.4.2023

Kattavuus:
n. 2 500

Palkankorotukset:
1.8.2022: palkkojen korotus noin 2,1 %

Tekstimuutoksia:
palkkausjärjestelmän uudistamista selvittävä työryhmä
ilta- ja yötyölisien aikamääreitä aikaistetaan
kokemuslisiin tulee uusi porras 11 v:n kohdalle
lomaraha maksetaan myös lomakorvauksesta yli 4 kk:n työsuhteissa
työturvallisuutta, sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntöä ja työn vaatimia rokotuksia koskevia parannuksia

Lue lisää

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES

Sopimuskausi:
1.3.2023–30.4.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 6 000 (yht. n. 25 500)

Palkankorotukset:
ks. Kunta-alan sopimukset

Lue lisää

Kansallisgalleria

Sopimuskausi:
21.4.20202–31.3.2024

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus ja euromääräisten palkkojen korotus 1,45 %
1.9.2022: paikall. erä ja euromääräisten palkkojen korotus 0,45 %
15.3.2023: kertaerä 400 e
1.6.2023: yleiskorotus 2,4 %
15.10.2023: kertaerä 240 e

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1,9 % ja kesäkuussa 2023 2,4 %
aiemman 6 palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää
synnyttävälle vanhemmalle raskausrahakauden alusta alkaen maksetaan palkkaa 40 arkipäivältä
vanhempainrahakaudella molemmille vanhemmille, ml. adoptiovanhemmat,  maksetaan palkkaa 32 arkipäivää eikä vapaan tarvitse olla yhtäjaksoinen

Lue lisää
Lue lisää vuoden 2023 palkkaratkaisusta

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 2 800 (yht. n. 21 500)

Palkankorotukset:
1.4.2023: yleiskorotus 5,0 % (ylimmän johdon osalta ja tuntipalkkajärjestelmän yleiskorotus 4,5 %)
1.2.2024: yleiskorotus väh. 2,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.4.2023 lukien 4,5 % ja 2024 väh. 2,5 %
toisella vanhemmalla on oikeus saada varsinainen palkka ajanjaksolta, johon sisältyy vanhempainvapaan 32 ensimmäistä arkipäivää

Lue lisää

Kunta-alan sopimukset

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, KVTES
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, TS
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus, TTES
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Sote-sopimus
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Lääkärisopimus, LS

Sopimuskausi:
1.5.2022−30.4.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä kunta-alan sopimuksissa ja Sote-sopimuksessa yht. n. 109 600 (kaikkiaan sopimuksissa yht. n. 395 500)

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 46 e/kk, väh. 2 % + henk.koht. lisien korotus 2 %
1.10.2022: keskitetty järjestelyerä 0,53 %, jonka käytöstä neuvotellaan 30.9.2022 mennessä; jos ei sopua, maksetaan järjestelyerä yleiskorotuksena kaikille (kuitenkin 0,03 %-yksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin)
1.10.2022: henk.koht. lisien korotus 0,5 %
1.6.2023: yleiskorotus 2,20 %, järjestelyerät 0,40 % + 0,30 %, kehittämiserä 1,20 %
kesäkuu 2023: kertaerä 467 e
1.2.2024: keskitetty kehittämiserä 0,40 %
1.6.2024: yleiskorotus 2,27 %, järjestelyerät 0,40 % + 0,33 %, paikall. kehittämiserä 0,60 %

Tekstimuutoksia:
viisivuotisen palkkaohjelman korotukset tulevat vuosittaisten palkankorotusten lisäksi vuosina 2023−2027, korotukset yht. 5 %
työpaikkaohjaus huomioitava palkkauksessa
perhevapaauudistuksen tultua voimaan syksyllä 2022 toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää aiemman 12 palkallisen päivän sijaan
palkkausjärjestelmätyöryhmä, sukupuolineutraaleja nimikkeitä edistävä työryhmä, työsopimuslain 1 luku 5 § ohjeistus -työryhmä ja kustannustenkorvauksia tarkasteleva työryhmä

Lue lisää
Lue lisää vuosien 2023 ja 2024 palkkaratkaisusta

Lossit

(yhdessä Merimies-Unionin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2021–31.1.2023

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 90 (yht. n. 200)

Palkankorotukset:
1.5.2021: palkkojen korotus 1,9 %
1.4.2022: korotukset määräytyvät teknologia- ja kemianteollisuuden korotusten mukaan

Tekstimuutoksia:
ei tekstimuutoksia
työryhmät vuorotöistä ja koulutuksesta

Lue lisää

Merimiespalvelutoimisto

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Palkankorotukset:
1.3.2023: tehtäväkoht. palkkojen ja takuuosien korotus 2,0 % + henk.koht. lisien korotus 3,0 % (jos koko 3,0 % ei kulu tällä tavalla, käytetään loppuosa tehtäväkoht. palkkojen korottamiseen)
1.3.2024: tehtäväkoht. palkkojen korotus 2,0 %

Lue lisää

Metsähallitus

Sopimuskausi:
2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Lue lisää

Neuvonta-alan runkosopimus

Sopimuskausi:
14.3.2023–31.1.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 150 (yht. n. 2 000)

Palkankorotukset:
2023: palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa; jos ei sopua 30.4.2023 mennessä, toukokuussa kertaerä 400 e + 1.6.2023 yleiskorotus 3,5 %
1.6.2023: taulukkopalkkojen korotus 3,5 %
2024: palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa; jos ei sopua 29.2.2024 mennessä, 1.4.2024 yleiskorotus 2 % + paikall. erä 0,5 %
1.4.2024: taulukkopalkkojen korotus 2 %

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.6.2023 lukien 3,5 % + 1.4.2024 lukien 2,5 %
ei-synnyttävän vanhemman oikeus 6 arkipäivän palkalliseen vapaaseen pitenee 32 arkipäivään
vuosilomalaskentatyöryhmä​ selvittää viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan siirtymistä

Lue lisää

Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus

(Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt, Finnpilot-Pilotage Oy, Suomen Lauttaliikenne / Finferries, Metsätalous Oy, Meritaito Oy, Boreal Kasvinjalostus Oy, HAUS kehittämiskeskus Oy ja Suomen siemenperunakeskus Oy)

Sopimuskausi:
2022–28.2.2023 (alun perin piti päättyä 29.2.2024)

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 000 (yht. n. 10 000)

Lue lisää

Raskone

Sopimuskausi:
2022–

Lue lisää

Rautatieala

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 4 100

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertaerä 500 e
2023 ja 2024: palkkojen, takuuosien ja euromääräisten lisien korotus yht. 6 %
raitiovaunukuljettajien, metrojunakuljettajien ja kaupunkiraideliikennekuljettajien järjestelyerä 207 e ohjekuukausipalkkoihin sopimuskauden aikana

Tekstimuutoksia:
ei-synnyttävälle vanhemmalle 32 palkallista vanhempainvapaapäivää entisen 3 päivän sijaan

Lue lisää

Satama-ala

Sopimuskausi:
1.5.2022–31.3.2024, irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Kattavuus:
n. 240

Palkankorotukset:
1.7.2022: yleiskorotus 1,8 % + yrityskoht. erä 0,2 %
2023: sovitaan 27.1.2023 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioita korotetaan 2 % 1.7.2022
perhevapaauudistusta koskeva työryhmä​

Lue lisää

Senaatti-konserni

Sopimuskausi:
9.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 270 (yht. n. 1 200)

Palkankorotukset:
1.4.2023: kertaerä 400 e
1.7.2023: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 3,5 %
1.10.2023: kertaerä 200 e
1.5.2024: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 2,1 % + yrityskoht. erä 0,4 %

Tekstimuutoksia:
ei-synnyttävälle vanhemmalle 32 arkipäivän palkallinen perhevapaa
työnantaja pyrkii myöntämään palkatonta vapaata ei-synnyttävälle vanhemmalle, jotta molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus osallistua synnytystä edeltäviin lääketieteellisiin tutkimuksiin
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.7.2023 6 %

Lue lisää

Seure Oy

Sopimuskausi:
1.12.2022–30.4.2025, irtisanottavissa päättymään 30.4.2024

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.12.2022: yleiskorotus 3,5 %
1.6.2023: yleiskorotus 1,9 % + kehittämiserä, josta neuvotellaan erikseen
1.2.2024: kehittämiserä, josta neuvotellaan erikseen
2024: neuvotellaan 15.3.2024 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 30.4.2024

Lue lisää

Työkeskukset ja sosiaaliset yritykset

Sopimuskausi:
2022–31.1.2023 (alun perin piti päättyä 31.1.2024)

Lue lisää

Työterveyslaitos

Sopimuskausi:
1.4.2023–31.3.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 80 (yht. n. 500)

Palkankorotukset:
1.4.2023: kertaerä 400 e
1.8.2023: yleiskorotus taulukkopalkkoihin 4 %; palkkausjärjestelmän ulkopuolelle jäävien henkilöiden palkkojen korotus 2,8 %
1.6.2024: yleiskorotus taulukkopalkkoihin 3 %; palkkausjärjestelmän ulkopuolelle jäävien henkilöiden palkkojen korotus 2,6 %
1.7.2024: paikall. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan elokuussa 2023 2,8 % ja kesäkuussa 2024 2,6 %

Lue lisää

Työväenperinnelaitokset

Sopimuskausi:
30.3.2023–31.1.2025

Kattavuus:
30

Palkankorotukset:
1.4.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 3,5 %​ + kertaerä 400 e​
1.2.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamusluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 6,0 % 1.4.2023
työntekijällä on oikeus 4 työpäivän palkalliseen tilapäiseen hoitovapaaseen alle 12-vuotiaan tai vammaisen lapsen hoidon järjestämiseksi lapsen sairastuessa äkillisesti (aiemmin koski alle 10-vuotiaiden lasten hoidon järjestämistä)

Lue lisää

Urheilujärjestöt

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
voidaan sopia paikallisesti vuosina 2023 ja 2024; jos ei sopua, niin
1.7.2023: yleiskorotus 3,0 % + paikall. erä 0,5 %
2023: kertakorvaus 400 e
1.5.2024: yleiskorotus 1,8 % + paikall. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
synnyttävällä työntekijällä oikeus saada palkka raskausvapaan 40 arkipäivältä ja tätä seuraavalta vanhempainvapaan 32 arkipäivältä raskauspäivärahakauden alkamisesta lukien
ei-synnyttävälle työntekijälle maksetaan palkka vanhempainvapaan 32 ensimmäisen arkipäivän ajalta

Lue lisää

Valtion virka- ja työehtosopimus

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 12 500, yhteensä n. 80 000

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertaerä 12,2 % kk-palkkauksesta, kuitenkin väh. 500 e
1.5.2023: yleiskorotus 3,5 %
1.3.2024: yleiskorotus 2,0 % + paikallinen virastoerä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa jatkossa 32 arkipäivää
kehitetty sopimuksen työaikamääräyksiä

Lue lisää

Yksityinen opetusala

Sopimuskausi:
9.8.2022–31.3.2024

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500 (yht. n. 15 000)

Palkankorotukset:
1.9.2022: yleiskorotus 2 %
2022: paikall. erä 0,55 %, jakamisesta päätetään 30.9.2022 mennessä; jos ei sopua, maksetaan yleiskorotuksena
syyskuu 2023: kertaerät (kuukausipalkkainen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö 359 e, kuukausipalkkainen opetushenkilöstö 461 e, tuntipalkkainen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö 10,1 % syyskuun palkasta, tuntiopettajat 9,8 % syyskuun palkasta)
1.10.2023: yleiskorotus 1,72 % + paikall. erä 0,73 % (opetushenkilöstön paikall. erä käytetään taulukkopalkkojen tarkistamiseen)

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 2,55 % 1.9.2022 ja 2,45 % 1.10.2023
perhevapaat tasa-arvoisemmiksi: raskausvapaalta maksetaan palkkaa 40 arkipäivän ajalta, vanhempainvapaa on palkallista 32 arkipäivän ajan molemmille vanhemmille, palkalliset vapaat voi pitää enint. 2 jaksossa

Lue lisää
Lue lisää vuoden 2023 palkkaratkaisusta

Yksityinen sosiaalipalveluala

Sopimuskausi:
1.5.2022−30.4.2024, irtisanottu päättymään 30.4.2023

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 7 000 (yht. n. 70 000)

Palkankorotukset:
1.9.2022: yleiskorotus 2 % + palkkataulukoiden alarajakorotukset
2023: sovittava 15.3.2023 mennessä; ei sopua, tes irtisanottu päättymään 30.4.2023

Tekstimuutoksia:
hälytyskorvauksia korotetaan 40 % 
kielilisää korotetaan 7 %
pääluottamus- ja luottamusmiesten korvauksia korotetaan väh. 3,5 %
työsuojeluvaltuutetuille tulee kokonaan uudet korvaustaulukot
työvuorot suunnitellaan niin, että työntekijälle annetaan väh. 2 peräkkäistä vapaapäivää 3 viikon aikana ja kaksi 2 päivän (la−su) viikonloppuvapaata 6 viikon aikana
vuosiloma on annettava yhdenjaksoisena, loman jakaminen useampaan osaan mahdollista vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa
toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee huomattavasti: aiemman isälle tarkoitetun 6 palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi saa palkallista perhevapaata 32 arkipäivää
useita työryhmiä

Lue lisää

Yksityinen terveyspalveluala

Sopimuskausi:
1.5.2022−30.4.2024

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500 (yht. n. 3 000)

Palkankorotukset:
1.10.2022: henk.koht. palkkojen ja taulukkopalkkojen yleiskorotus 2 %
kesäkuu 2023: kertaerä 450 e
1.11.2023: yleis- ja taulukkokorotus 1,9 % + henk.koht. palkkojen yleiskorotus 0,735 % + paikall. erä 0,315 %; jos paikall. erän jaosta ei sopua 31.10.2023 mennessä, ei yleiskorotusta 0,735 % jaeta 1.11.2023, vaan paikall. erän osuus ja yleiskorotus jaetaan yhteenlaskettuna yleiskorotuksena (1,05 %) 1.2.2024

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia nostetaan 4 % 1.10.2022 ja 1.6.2023
aiemman 6 palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää
sairausajan palkanmaksujakso on jatkossa 90 pv, kun sairausaika johtuu ammattitaudista, työtehtävissä johtuneesta väkivallasta tai työtapaturmasta ja siitä aiheutuneesta sairaudesta
myös lyhyissä työsuhteissa työnantajan on aina annettava kirjallisesti määräaikaisuuksien perusteet
työehtosopimuksen kehittämisen työryhmä ja palkkatasotyöryhmä

Lue lisää
Lue lisää palkkaratkaisusta 2023

Yliopistot

Sopimuskausi:
1.4.2023−31.3.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500, yhteensä n. 35 000

Palkankorotukset:
toukokuu 2023​: kertaerä 12,6 % maaliskuun 2023 kk-palkasta, väh. 400 e
1.9.2023: yleiskorotus 3,5 %
1.3.2024: yleiskorotus 2,0 %​
1.12.2024: paikall. erä 0,5 %;​ erästä voidaan sopia toisin työnantajan ja pääluottamusmiesten välillä 30.9.2024 mennessä

Tekstimuutoksia:
suositukset: työnantaja ja työntekijät pyrkivät yhdessä edistämään joustavien työaikajärjestelmien käyttöä sekä yliopistokohtaisesti tarkastellaan mahdollisuuksia työntekijän oikeuteen omalla ilmoituksellaan olla sairautensa vuoksi poissa työstä enint. 5 pv​

Lue lisää