Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n työehtosopimukset

Airpro

Sopimuskausi:
1.4.2023–31.3.2025

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertaerä 300 e
1.8.2023: palkkojen korotus 3 %
1.6.2024: palkkojen korotus 3 %

Tekstimuutoksia:
vanhempainvapaan termit muutettu sukupuolineutraaleiksi
työryhmä vanhempainvapaan muuttamisesta tessissä tasa-arvoiseksi

Lue lisää

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö

Sopimuskausi:
23.5.2024–31.3.2026

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 450 (yht. n. 2 100)

Palkankorotukset:
1.6.2024: yleiskorotus 2,5 % + paikall. erä 0,4 %
1.5.2025: palkankorotuksen tasoon vaikuttavat ennalta sovittujen vientialojen työehtosopimuksien kokonaiskustannusvaikutukset

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 2,9 % 1.6.2024
tilapäiseen hoitovapaaseen on oikeus myös muun samassa taloudessa vakituisesti asuvan alle kymmenvuotiaan tai vammaisen lapsen sairastuessa äkillisesti
suositus työnantajille huomioida 30 kesäkeskeytyspäivää työssäolon veroisena aikana, jolloin kesäkeskeytys ei katkaisisi vuosilomakertymää
suositus työnantajille selvittää valvonta-aterian hinnan perimättä jättämisen
määräaikaisen kokeilun aikana työntekijä voi suoraan työnantajan kanssa sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaksi
hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkausjärjestelmätyöryhmä

Lue lisää

Arctia Meritaito

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Palkankorotukset:
kesäkuu 2023: kertaerä 500 e
1.7.2023: yleiskorotus sekä euromäär. lisien ja taulukkopalkkojen korotus 3,5 %
2024: sovitaan paikall. 15.5.2024 mennessä; jos ei sopua, niin
1.6.2024: yleiskorotus sekä euromäär. lisien ja taulukkopalkkojen korotus 1,96 % + yrityserä 0,44 %

Tekstimuutoksia:
toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee 6:sta 34 arkipäivään
henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 6,0 % 1.7.2023

Lue lisää

Avaintyönantajat Avainta

Sopimuskausi:
1.5.2022–30.4.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 500 (yht. n. 36 000)

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus ja palkkaryhmittelyliitteen vähimmäisperuspalkkojen korotus 46 e/kk, väh. 2 %
1.11.2022: paikall. järjestelyerä 0,5 %
1.6.2023: yleiskorotus 2,2 % + paikall. järjestelyerä 0,4 %
elokuu 2023: kertaerä 500 e
1.12.2023: yleiskorotus 0,7 %
1.2.2024: kehittämiserä 0,3 %, sovittu maksettavan yleiskorotuksena
1.5.2024: peruspalkkojen yleiskorotus 3,1 %
1.10.2024: paikall. järjestelyerä 0,3 %, käytöstä neuvotellaan 30.8.2024 mennessä; jos ei sopua, työnantaja päättää

Tekstimuutoksia:
vuosilomataulukoiden B-rivi poistuu, mikä lisää tietyissä tapauksissa vuosilomapäivien määrää
perhevapaauudistuksen tultua voimaan syksyllä 2022 toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää aiemman 9 palkallisen päivän sijaan
henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.5.2022 lukien
työsuojeluvaltuutettu on päätoiminen, jos hänellä on vähintään 600 edustettavaa

Lue lisää
Lue lisää vuoden 2023 palkkaratkaisusta
Lue lisää vuoden 2024 palkkaratkaisusta

Campusta

Sopimuskausi:
1.5.2023–31.3.2025

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertaerä 400 e
1.7.2023: yleiskorotus 3,5 %
1.6.2024: yleiskorotus 2,0 % + yrityskoht. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
toisen vanhemman palkallisen vanhempainvapaan määrä kasvaa nyk. 6 arkipäivästä 32 arkipäivään

Lue lisää

Cleanosol

Sopimuskausi:
1.5.2023–28.2.2025

Palkankorotukset:
sovitaan paikall. 30.6.2023 mennessä; jos ei sopua, niin
toukokuu 2023: kertaerä 400 e
1.7.2023: yleiskorotus 3,5 %
1.5.2024: yleiskorotus 2,0 % + yrityserä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 1.7.2023 3,5 % ja 1.5.2024 2,5 %

Lue lisää

Energia-, ICT- ja verkostoala

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
1.4.2023–31.3.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500

Palkankorotukset:
heinäkuu 2023: kertaerä 415 e
2023: voidaan sopia 15.7.2023 mennessä paikallisesti; jos ei muuta toteutustapaa sovittu, 1.8.2023 tunti- ja kuukausipalkkojen yleiskorotus 3,5 %
2024: voidaan sopia 15.5.2024 mennessä paikallisesti; jos ei muuta toteutustapaa sovittu, 1.6.2024 tunti- ja kuukausipalkkojen yleiskorotus 2 % + yrityskoht. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksien korotus 1.8.2023 5,5 %

Lue lisää

Energiateollisuuden toimihenkilöt

(JHL mukana liityntäpöytäkirjalla)

Sopimuskausi:
2022–

Lue lisää

Finavia

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Palkankorotukset:
1.6.2023: palkkojen korotus 3,5 %
1.6.2024: palkkojen korotus 1,96 % + yrityskoht. erä 0,44 %; 0,1 % varataan perhevapaauudistukseen

Tekstimuutoksia:
ei-synnyttävien palkalliset vanhempainvapaat nousevat 6 päivästä 32 päivään, synnyttävän palkalliset vapaat säilyvät 40+32 päivässä

Lue lisää

Finnpilot-Pilotage (luotsausala)

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Palkankorotukset:
kesäkuu 2023: kertaerä 500 e
1.7.2023: yleiskorotus 3,5 %
1.6.2024: palkkojen ja palkkaryhmien palkkarajojen yleiskorotus 1,96 % + yrityskoht. erä 0,44 %

Tekstimuutoksia:
ei-synnyttävän vanhemman palkallinen vanhempainvapaa nousee 6:sta arkipäivästä 32:een​ 
myös ei-synnyttävällä vanhemmalla on oikeus osallistua synnytystä edeltäviin hoitokäynteihin palkattomasti
lomaraha puolitetaan, jos työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä (ei koske eläköitymistä tai työkyvyn alentumista pysyvästi)
säästövapaiden enimmäismäärä rajoitetaan 75 päivään, ellei työntekijä ja työnantaja sovi erikseen suuremmasta määrästä
henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 1.7.2023 6 %

Lue lisää

Finnvera Oyj

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 100 (yht. n. 360)

Palkankorotukset:
kesäkuu 2023: kertaerä 634 e
1.7.2023: yleiskorotus ja palkkamediaanien korotus 3,0 % + yrityskoht. erä 0,5 %
1.5.2024: yleiskorotus ja palkkamediaanien korotus 2,0 % + yrityskoht. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee 32 arkipäivään
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen lisiä korotetaan 1.7.2023 3 % ja 1.5.2024 2 %

Lue lisää

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut

Sopimuskausi:
1.4.2023−31.3.2025

Palkankorotukset:
toukokuu 2023: kertaerä 12,5 % maaliskuun 2023 kk-palkasta, kuitenkin väh. 400 e
1.9.2023: yleiskorotus 3 %
1.12.2023: paikall. erä 0,5 % (jos erästä syntyy sopu, 2024 yleiskorotus maksetaan 1.5.2024; jos ei sopua, 2023 paikall. erä yleiskorotuksena kaikille 1.12.2023 ja 2024 yleiskorotus maksetaan 1.6.2024)
1.5.2024 tai 1.6.2024: yleiskorotus 2 %
1.12.2024: paikall. erä 0,5 %

Lue lisää

Henkilökohtaiset avustajat

Sopimuskausi:
1.10.2023–30.4.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 000 (yht. n. 7 000)

Palkankorotukset:
15.12.2023: kompensaatioerä 400 e
1.1.2024: tuntipalkkojen korotus palkkaryhmä A 0,45 e/t (3,98 %), palkkaryhmä B1 0,20 e/t ja palkkaryhmä B2 0,45 e/t (yht. 5,18 %) ja palkkaryhmä C 0,85e (6,77%)
1.7.2024: tuntipalkkojen korotus palkkaryhmä A 0,75 e/t (6,29 %), palkkaryhmä B1 0,30 e/t ja palkkaryhmä B2 0,55 e/t (yht. 6,53 %) ja palkkaryhmä C 0,65e (4,79 %)

Tekstimuutoksia:
palkkausjärjestelmä uudistettu
pitkiä työvuoroja koskeva uusi korvaus
tessiin lisätään kaksi puuttuvaa palkallista arkipyhää, loppiainen ja helatorstai
parannuksia kokemuslisän myöntämiskriteereihin
oikeus palkkaan ensimmäiseltä sairauspäivältä

Lue lisää

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES

Sopimuskausi:
1.3.2023–30.4.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 6 000 (yht. n. 25 500)

Palkankorotukset:
ks. Kunta-alan sopimukset

Lue lisää

Kansallisgalleria

Sopimuskausi:
21.4.20202–31.3.2024

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus ja euromääräisten palkkojen korotus 1,45 %
1.9.2022: paikall. erä ja euromääräisten palkkojen korotus 0,45 %
15.3.2023: kertaerä 400 e
1.6.2023: yleiskorotus 2,4 %
15.10.2023: kertaerä 240 e

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1,9 % ja kesäkuussa 2023 2,4 %
aiemman 6 palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää
synnyttävälle vanhemmalle raskausrahakauden alusta alkaen maksetaan palkkaa 40 arkipäivältä
vanhempainrahakaudella molemmille vanhemmille, ml. adoptiovanhemmat,  maksetaan palkkaa 32 arkipäivää eikä vapaan tarvitse olla yhtäjaksoinen

Lue lisää
Lue lisää vuoden 2023 palkkaratkaisusta

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 2 800 (yht. n. 21 500)

Palkankorotukset:
1.4.2023: yleiskorotus 5,0 % (ylimmän johdon osalta ja tuntipalkkajärjestelmän yleiskorotus 4,5 %)
1.2.2024: yleiskorotus väh. 2,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.4.2023 lukien 4,5 % ja 2024 väh. 2,5 %
toisella vanhemmalla on oikeus saada varsinainen palkka ajanjaksolta, johon sisältyy vanhempainvapaan 32 ensimmäistä arkipäivää

Lue lisää

Kunta-alan sopimukset

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, KVTES
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, TS
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus, TTES
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Sote-sopimus
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Lääkärisopimus, LS

Sopimuskausi:
1.5.2022−30.4.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä kunta-alan sopimuksissa ja Sote-sopimuksessa yht. n. 109 600 (kaikkiaan sopimuksissa yht. n. 395 500)

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 46 e/kk, väh. 2 % + henk.koht. lisien korotus 2 %
1.10.2022: keskitetty järjestelyerä 0,53 %, jonka käytöstä neuvotellaan 30.9.2022 mennessä; jos ei sopua, maksetaan järjestelyerä yleiskorotuksena kaikille (kuitenkin 0,03 %-yksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin)
1.10.2022: henk.koht. lisien korotus 0,5 %
1.6.2023: yleiskorotus 2,20 %, järjestelyerät 0,40 % + 0,30 %, kehittämiserä 1,20 %
kesäkuu 2023: kertaerä 467 e
1.2.2024: keskitetty kehittämiserä 0,40 %
1.6.2024: yleiskorotus 2,27 %, järjestelyerät 0,40 % + 0,33 %, paikall. kehittämiserä 0,60 %

Tekstimuutoksia:
viisivuotisen palkkaohjelman korotukset tulevat vuosittaisten palkankorotusten lisäksi vuosina 2023−2027, korotukset yht. 5 %
työpaikkaohjaus huomioitava palkkauksessa
perhevapaauudistuksen tultua voimaan syksyllä 2022 toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää aiemman 12 palkallisen päivän sijaan
palkkausjärjestelmätyöryhmä, sukupuolineutraaleja nimikkeitä edistävä työryhmä, työsopimuslain 1 luku 5 § ohjeistus -työryhmä ja kustannustenkorvauksia tarkasteleva työryhmä

Lue lisää
Lue lisää vuosien 2023 ja 2024 palkkaratkaisusta
Lue lisää Sote-sopimuksen palkkausjärjestelmää koskevasta neuvottelutuloksesta

Lossit

(yhdessä Merimies-Unionin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2021–31.1.2023

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 90 (yht. n. 200)

Palkankorotukset:
1.5.2021: palkkojen korotus 1,9 %
1.4.2022: korotukset määräytyvät teknologia- ja kemianteollisuuden korotusten mukaan

Tekstimuutoksia:
ei tekstimuutoksia
työryhmät vuorotöistä ja koulutuksesta

Lue lisää

Merimiespalvelutoimisto

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Palkankorotukset:
1.3.2023: tehtäväkoht. palkkojen ja takuuosien korotus 2,0 % + henk.koht. lisien korotus 3,0 % (jos koko 3,0 % ei kulu tällä tavalla, käytetään loppuosa tehtäväkoht. palkkojen korottamiseen)
1.3.2024: tehtäväkoht. palkkojen korotus 2,0 %

Lue lisää

Metsähallitus

Sopimuskausi:
2023–28.2.2025

Palkankorotukset:
kesäkuu 2023: kertaerä 500 e
1.7.2023: yleiskorotus 3,5 %
2024: neuvotellaan 15.5.2024 mennessä

Tekstimuutoksia:
ei-synnyttävän vanhemman palkallinen vanhempainvapaa nousee 32:een​ 
henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 1.7.2023 6 %

Lue lisää

Neuvonta-alan runkosopimus

Sopimuskausi:
14.3.2023–31.1.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 150 (yht. n. 2 000)

Palkankorotukset:
2023: palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa; jos ei sopua 30.4.2023 mennessä, toukokuussa kertaerä 400 e + 1.6.2023 yleiskorotus 3,5 %
1.6.2023: taulukkopalkkojen korotus 3,5 %
2024: palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa; jos ei sopua 29.2.2024 mennessä, 1.4.2024 yleiskorotus 2 % + paikall. erä 0,5 %
1.4.2024: taulukkopalkkojen korotus 2 %

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.6.2023 lukien 3,5 % + 1.4.2024 lukien 2,5 %
ei-synnyttävän vanhemman oikeus 6 arkipäivän palkalliseen vapaaseen pitenee 32 arkipäivään
vuosilomalaskentatyöryhmä​ selvittää viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan siirtymistä

Lue lisää

Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus

(Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt, Finnpilot-Pilotage Oy, Suomen Lauttaliikenne / Finferries, Metsätalous Oy, Meritaito Oy, Boreal Kasvinjalostus Oy, HAUS kehittämiskeskus Oy ja Suomen siemenperunakeskus Oy)

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 000 (yht. n. 10 000)

Palkankorotukset:
sovitaan ensisijaisesti paikallisesti; jos ei sopua viim. 25.5.2023 (2023 korotukset) tai 15.5.2024 (2024 korotukset), palkankorotukset seuraavasti:
kesäkuu 2023: kertaerä 500 e
1.7.2023: yleiskorotus sekä euromäär. lisien ja taulukkopalkkojen korotus 3,5 %
1.6.2024: yleiskorotus sekä euromäär. lisien ja taulukkopalkkojen korotus 1,96 % + yrityserä 0,44 %

Tekstimuutoksia:
toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee 6:sta 32 arkipäivään
henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 6,0 % 1.7.2023

Lue lisää

Raskone

Sopimuskausi:
1.1.2024–29.2.2028 (irtisanottavissa päättymään 28.2.2027)

Palkankorotukset:
1.1.2024: palkkataulukkojen ja euromääräisten lisien korotus 3,6 % lukuun ottamatta yövuoro- ja työnopastajalisiä
1.2.2025: korotus sidottu autokorjaamoalan tessiin
1.2.2026: korotus sidottu autokorjaamoalan tessiin
2027: neuvotellaan 15.2.2027 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 28.2.2027

Tekstimuutoksia:
yleiskorotus ei koske markkinarahan osuutta
synnyttävän vanhemman palkallista raskausvapaa on 40 pv ja palkallinen vanhempainvapaa 16 pv
ei-synnyttävän vanhemman palkallinen vanhempainvapaa nousee 6 pv:stä 16 pv:ään
muutoksia palkkausjärjestelemään
muutoksia luottamusmiesten korvausten maksamiseen

Lue lisää

Rautatieala

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 4 100

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertaerä 500 e
2023 ja 2024: palkkojen, takuuosien ja euromääräisten lisien korotus yht. 6 %
raitiovaunukuljettajien, metrojunakuljettajien ja kaupunkiraideliikennekuljettajien järjestelyerä 207 e ohjekuukausipalkkoihin sopimuskauden aikana

Tekstimuutoksia:
ei-synnyttävälle vanhemmalle 32 palkallista vanhempainvapaapäivää entisen 3 päivän sijaan

Lue lisää

Satama-ala

Sopimuskausi:
1.4.2023–31.3.2025

Kattavuus:
n. 240

Palkankorotukset:
1.6.2023: yleiskorotus 3,2 %
1.6.2024: yleiskorotus 2,8 %

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 3,2 % 1.6.2024 ja 2,8 % 1.6.2024
palkkausjärjestelmää käsittelevä työryhmä

Lue lisää

Senaatti-konserni

Sopimuskausi:
9.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 270 (yht. n. 1 200)

Palkankorotukset:
1.4.2023: kertaerä 400 e
1.7.2023: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 3,5 %
1.10.2023: kertaerä 200 e
1.5.2024: yleiskorotus ja euromääräisten lisien korotus 2,1 % + yrityskoht. erä 0,4 %

Tekstimuutoksia:
ei-synnyttävälle vanhemmalle 32 arkipäivän palkallinen perhevapaa
työnantaja pyrkii myöntämään palkatonta vapaata ei-synnyttävälle vanhemmalle, jotta molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus osallistua synnytystä edeltäviin lääketieteellisiin tutkimuksiin
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.7.2023 6 %

Lue lisää

Seure Oy

Sopimuskausi:
1.12.2022–30.4.2025

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.12.2022: yleiskorotus 3,5 %
1.6.2023: yleiskorotus 1,9 % + kehittämiserä, josta neuvotellaan erikseen
1.2.2024: kehittämiserä, josta neuvotellaan erikseen
1.5.2024: liitteen A tuntipalkkojen yleiskorotus 3,4 %

Lue lisää

Työterveyslaitos

Sopimuskausi:
1.4.2023–31.3.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 80 (yht. n. 500)

Palkankorotukset:
1.4.2023: kertaerä 400 e
1.8.2023: yleiskorotus taulukkopalkkoihin 4 %; palkkausjärjestelmän ulkopuolelle jäävien henkilöiden palkkojen korotus 2,8 %
1.6.2024: yleiskorotus taulukkopalkkoihin 3 %; palkkausjärjestelmän ulkopuolelle jäävien henkilöiden palkkojen korotus 2,6 %
1.7.2024: paikall. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan elokuussa 2023 2,8 % ja kesäkuussa 2024 2,6 %

Lue lisää

Työväenperinnelaitokset

Sopimuskausi:
30.3.2023–31.1.2025

Kattavuus:
30

Palkankorotukset:
1.4.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 3,5 %​ + kertaerä 400 e​
1.2.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2,5 %

Tekstimuutoksia:
luottamusluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 6,0 % 1.4.2023
työntekijällä on oikeus 4 työpäivän palkalliseen tilapäiseen hoitovapaaseen alle 12-vuotiaan tai vammaisen lapsen hoidon järjestämiseksi lapsen sairastuessa äkillisesti (aiemmin koski alle 10-vuotiaiden lasten hoidon järjestämistä)

Lue lisää

Urheilujärjestöt

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
voidaan sopia paikallisesti vuosina 2023 ja 2024; jos ei sopua, niin
1.7.2023: yleiskorotus 3,0 % + paikall. erä 0,5 %
2023: kertakorvaus 400 e
1.5.2024: yleiskorotus 1,8 % + paikall. erä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
synnyttävällä työntekijällä oikeus saada palkka raskausvapaan 40 arkipäivältä ja tätä seuraavalta vanhempainvapaan 32 arkipäivältä raskauspäivärahakauden alkamisesta lukien
ei-synnyttävälle työntekijälle maksetaan palkka vanhempainvapaan 32 ensimmäisen arkipäivän ajalta

Lue lisää

Valtion virka- ja työehtosopimus

Sopimuskausi:
1.3.2023–28.2.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 12 500, yhteensä n. 80 000

Palkankorotukset:
huhtikuu 2023: kertaerä 12,2 % kk-palkkauksesta, kuitenkin väh. 500 e
1.5.2023: yleiskorotus 3,5 %
1.3.2024: yleiskorotus 2,0 % + paikallinen virastoerä 0,5 %

Tekstimuutoksia:
molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa jatkossa 32 arkipäivää
kehitetty sopimuksen työaikamääräyksiä

Lue lisää

Yksityisen opetusalan hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö

Sopimuskausi:
23.5.2024–31.3.2026

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500 (yht. n. 15 000)

Palkankorotukset:
1.6.2024: yleiskorotus 2,5 % + paikall. erä 0,4 %
1.5.2025: palkankorotuksen tasoon vaikuttavat ennalta sovittujen vientialojen työehtosopimuksien kokonaiskustannusvaikutukset

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 2,9 % 1.6.2024
tilapäiseen hoitovapaaseen on oikeus myös muun samassa taloudessa vakituisesti asuvan alle kymmenvuotiaan tai vammaisen lapsen sairastuessa äkillisesti
suositus työnantajille huomioida 30 kesäkeskeytyspäivää työssäolon veroisena aikana, jolloin kesäkeskeytys ei katkaisisi vuosilomakertymää
suositus työnantajille selvittää valvonta-aterian hinnan perimättä jättämisen
määräaikaisen kokeilun aikana työntekijä voi suoraan työnantajan kanssa sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaksi
hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkausjärjestelmätyöryhmä

Lue lisää

Yksityinen sosiaalipalveluala

Sopimuskausi:
1.5.2023−31.12.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 7 000 (yht. n. 72 000)

Palkankorotukset:
toukokuu 2024: kertaerä varhaiskasvatuksen työntekijöille 470 e
kesäkuu 2024: kertaerä muille työntekijöille 470 e
1.9.2023: yleis- ja taulukkokorotus 3,6 % + vähimmäistaulukkopalkkojen korotus 1,9 % tai 2,2 %
toukokuu 2024: kertaerä varhaiskasvatuksen työntekijöille 150 e
1.8.2024: yleis- ja taulukkokorotus 2,4 % + vähimmäistaulukkopalkkojen korotus 1,6 % tai 1,8 %
1.8.2025: yleis- ja taulukkokorotus 1,0 % + vähimmäistaulukkopalkkojen korotus 1 % tai 1,2 % + paikall. hyvinvointialueiden vetovoimaerä 0,7 % muille toimialoille paitsi varhaiskasvatukseen

Tekstimuutoksia:
tekstitäsmennyksiä mm. työvuoroluettelon käyttöön sekä vuosilomaan liittyviin kirjauksiin
hanke sektorien välisten palkkaerojen kaventamiseksi

Lue lisää

Yksityinen terveyspalveluala

Sopimuskausi:
1.5.2022−30.4.2024

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500 (yht. n. 3 000)

Palkankorotukset:
1.10.2022: henk.koht. palkkojen ja taulukkopalkkojen yleiskorotus 2 %
kesäkuu 2023: kertaerä 450 e
1.11.2023: yleis- ja taulukkokorotus 1,9 % + henk.koht. palkkojen yleiskorotus 0,735 % + paikall. erä 0,315 %; jos paikall. erän jaosta ei sopua 31.10.2023 mennessä, ei yleiskorotusta 0,735 % jaeta 1.11.2023, vaan paikall. erän osuus ja yleiskorotus jaetaan yhteenlaskettuna yleiskorotuksena (1,05 %) 1.2.2024

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia nostetaan 4 % 1.10.2022 ja 1.6.2023
aiemman 6 palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää
sairausajan palkanmaksujakso on jatkossa 90 pv, kun sairausaika johtuu ammattitaudista, työtehtävissä johtuneesta väkivallasta tai työtapaturmasta ja siitä aiheutuneesta sairaudesta
myös lyhyissä työsuhteissa työnantajan on aina annettava kirjallisesti määräaikaisuuksien perusteet
työehtosopimuksen kehittämisen työryhmä ja palkkatasotyöryhmä

Lue lisää
Lue lisää palkkaratkaisusta 2023

Yliopistot

Sopimuskausi:
1.4.2023−31.3.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500, yhteensä n. 35 000

Palkankorotukset:
toukokuu 2023​: kertaerä 12,6 % maaliskuun 2023 kk-palkasta, väh. 400 e
1.9.2023: yleiskorotus 3,5 %
1.3.2024: yleiskorotus 2,0 %​
1.12.2024: paikall. erä 0,5 %;​ erästä voidaan sopia toisin työnantajan ja pääluottamusmiesten välillä 30.9.2024 mennessä

Tekstimuutoksia:
suositukset: työnantaja ja työntekijät pyrkivät yhdessä edistämään joustavien työaikajärjestelmien käyttöä sekä yliopistokohtaisesti tarkastellaan mahdollisuuksia työntekijän oikeuteen omalla ilmoituksellaan olla sairautensa vuoksi poissa työstä enint. 5 pv​

Lue lisää