Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n työehtosopimukset

Airpro

(yhdessä Ilmailualan Unionin IAU:n kanssa)

Sopimuskausi:
2.10.2020–31.3.2024

Palkankorotukset:
2.10.2020: korotus 1,6 %
1.9.2021–31.3.2024: uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön, palkkaratkaisusta neuvotellaan vuosittain paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa; mikäli ei sopua, palkkoja ja palkkataulukoita korotetaan ajankohtana, joka määräytyy vastaavalla periaatteella kuin teknologiateollisuuden työntekijöiden tessissä sovitaan

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat viimeistään 31.10.2020
työaikaehtoihin useita muutoksia

Lue lisää

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

Sopimuskausi:
9.8.2022–31.3.2024

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 450 (yht. n. 2 100)

Palkankorotukset:
1.9.2022: yleiskorotus 2 %
2022: paikall. erä 0,55 %, jakamisesta päätetään 30.9.2022 mennessä; jos ei sopua, maksetaan yleiskorotuksena
1.8.2023: verrokkialakorotus, joka neuvotellaan 30.4.2023 mennessä; korotusajankohdasta voidaan sopia toisin

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 2,55 % 1.9.2022
perhevapaat tasa-arvoisemmiksi: raskausvapaalta maksetaan palkkaa 40 arkipäivän ajalta, vanhempainvapaa on palkallista 32 arkipäivän ajan molemmille vanhemmille, palkalliset vapaat voi pitää enint. 2 jaksossa

Lue lisää

Arctia Meritaito

Sopimuskausi:
2022–

Lue lisää

Avaintyönantajat Avainta

Sopimuskausi:
1.5.2022–30.4.2025, irtisanottavissa päättymään 30.4.2024

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 500 (yht. n. 36 000)

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus ja palkkaryhmittelyliitteen vähimmäisperuspalkkojen korotus 46 e/kk, väh. 2 %
1.11.2022: paikall. järjestelyerä 0,5 %
1.6.2023: yleiskorotus ja palkkaryhmittelyliitteen vähimmäisperuspalkkojen korotus 1,5 % + paikall. järjestelyerä 0,4 % + kehittämiserä 1,2 % (0,5 % tekstimuutoksiin, lopusta 0,7 %:sta neuvotellaan 31.3.2023 mennessä)
1.2.2024: kehittämiserä 0,4 %, käytöstä neuvotellaan 31.12.2023 mennessä
2024: neuvotellaan 15.3.2024 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 30.4.2024

Tekstimuutoksia:
vuosilomataulukoiden B-rivi poistuu, mikä lisää tietyissä tapauksissa vuosilomapäivien määrää
perhevapaauudistuksen tultua voimaan syksyllä 2022 toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää aiemman 9 palkallisen päivän sijaan
henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.5.2022 lukien
työsuojeluvaltuutettu on päätoiminen, jos hänellä on vähintään 600 edustettavaa

Lue lisää

Campusta

Sopimuskausi:
1.5.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 1,5 % + yrityskoht. erä 0,35 %; taulukkopalkkojen korotus 1,5 %
2023:

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.6.2022 2,0 %
perhevapaauudistuksen vaatimat muutokset työryhmään

Lue lisää

Cleanosol

Sopimuskausi:
2022–

Lue lisää

Destia

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2022, irtisanottavissa päättymään 31.1.2021

Palkankorotukset:
2020: yleiskorotus 1,0 % + talokoht. erä 0,3 %
2021: neuvotellaan 15.11.2020 mennessä

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
lomatus- ja yt-neuvotteluaikojen tilapäisiä muutoksia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia
matkakustannusten painopisteen muutos
kriisilauseke: osapuolet ovat valmiita palaamaan neuvottelupöytään takaisin välittömästi, mikäli infra-alan taloudellinen tilanne muuttuu

Lue lisää

Energia-, ICT- ja verkostoala

(yhdessä Sähköliiton kanssa)

Sopimuskausi:
1.4.2022–31.3.2024 (irtisanottavissa päättymään 31.3.2023)

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500

Palkankorotukset:
1.7.2022: voidaan sopia 15.6.2022 mennessä paikallisesti; jos ei muuta toteutustapaa sovittu, tunti- ja kuukausipalkkojen yleiskorotus 1,6 % + yrityskoht. erä 0,4 %
1.7.2022: vaativuuden mukaisten palkkojen, erillisten lisien, paikall. sovittujen lisien sekä kiinteiden urakkahintojen ja keskeneräisten urakoiden korotus 1,6 %
2023: sovitaan helmikuun 2023 loppuun mennessä; jos ei sopua, irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksien korotus 1.7.2022 2 %
keskeytymätöntä 3-vuorotyötä koskevan liitteen uusia määräyksiä sovelletaan 1.1.2023 alkaen
vuorovapaiden kertymistä koskeva laskenta muutettu selvemmäksi

Lue lisää

Energiateollisuuden toimihenkilöt

(JHL mukana liityntäpöytäkirjalla)

Sopimuskausi:
2022–

Lue lisää

Finavia

Sopimuskausi:
6.5.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 1,3 % + yrityskoht. erä 0,7 %
2023: sovitaan 15.1.2023 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Lue lisää

Finnpilot-Pilotage

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 1,5 % + yrityskoht. erä 0,5 %
2023: sovitaan 15.1.2023 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Lue lisää

Finnvera Oyj

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 100 (yht. n. 360)

Palkankorotukset:
1.4.2022: yleiskorotus ja palkkamediaanien korotus 1,1 %
1.9.2022: yrityskoht. erä 0,8 %
2023: sovitaan 31.1.2023 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen lisiä korotetaan 1.4.2022 1,9 %
perhevapaauudistuksen vaikutusten arviointi työryhmään

Lue lisää

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut

Sopimuskausi:
1.5.2022−31.3.2024, irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 1,45 %
1.12.2022: paikall. erä 0,45 %
2023: sovitaan tammikuun loppuun 2023 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.6.2022 lukien 1,9 %
aiemman 6 palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää

Lue lisää

Henkilökohtaiset avustajat

Sopimuskausi:
9.5.20212–30.4.2023

Kattavuus:
n. 2 500

Palkankorotukset:
1.8.2022: palkkojen korotus noin 2,1 %

Tekstimuutoksia:
palkkausjärjestelmän uudistamista selvittävä työryhmä
ilta- ja yötyölisien aikamääreitä aikaistetaan
kokemuslisiin tulee uusi porras 11 v:n kohdalle
lomaraha maksetaan myös lomakorvauksesta yli 4 kk:n työsuhteissa
työturvallisuutta, sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntöä ja työn vaatimia rokotuksia koskevia parannuksia

Lue lisää

Kansallisgalleria

Sopimuskausi:
21.4.20202–31.3.2024, irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus ja euromääräisten palkkojen korotus 1,45 %
1.9.2022: paikall. erä ja euromääräisten palkkojen korotus 0,45 %
1.6.2023: neuvotellaan 31.1.2023 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1,9 %
aiemman 6 palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää
synnyttävälle vanhemmalle raskausrahakauden alusta alkaen maksetaan palkkaa 40 arkipäivältä
vanhempainrahakaudella molemmille vanhemmille, ml. adoptiovanhemmat,  maksetaan palkkaa 32 arkipäivää eikä vapaan tarvitse olla yhtäjaksoinen

Lue lisää

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 2 800 (yht. n. 21 500)

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 2,0 %
2023: sovitaan 31.12.2022 mennessä; jos ei sopua, sopimuksen toinen vuosi irtisanottavissa

Lisäksi yleisen palkkausjärjestelmän kokemuslisiä korotetaan tuntuvasti erityisesti 10 ja 15 v:n palvelusajan täyttyessä

Tekstimuutoksia:
perhevapaisiin uudistuksia: synnyttävä vanhempi saa perhevapaasta palkkaa yht. 72 arkipäivältä, toiselle vanhemmalla maksetaan palkka 18 arkipäivältä

Lue lisää

Kunta-alan sopimukset

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, KVTES (JHL:läisiä n. 97 000, yhteensä n. 128 000)
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus, TS (JHL:läisiä n. 9 000, yhteensä n. 24 000)
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus, TTES (JHL:läisiä n. 9 600, yhteensä n. 9 000)
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Sote-sopimus (yht. n. 180 000 työntekijää)
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus, OVTES (yhteensä n. 66 000)
Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus, LS (yhteensä n. 14 000)

Sopimuskausi:
1.5.2022−30.4.2025

Kattavuus:
JHL:läisiä kunta-alan sopimuksissa ja Sote-sopimuksessa yht. n. 115 600 (kaikkiaan sopimuksissa yht. n. 421 000)

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 46 e/kk, väh. 2 % + henk.koht. lisien korotus 2 %
1.10.2022: keskitetty järjestelyerä 0,53 %, jonka käytöstä neuvotellaan 30.9.2022 mennessä; jos ei sopua, maksetaan järjestelyerä yleiskorotuksena kaikille (kuitenkin 0,03 %-yksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin)
1.10.2022: henk.koht. lisien korotus 0,5 %
1.6.2023: yleiskorotus väh. 1,5 % + järjestelyerä 0,4 %; jos vientialoilla ja teollisuudessa sovitaan korkeammista korotuksista, erotus lisätään kunta-alan palkkaratkaisuun
1.6.2024: yleiskorotus väh. 1,5 % + järjestelyerä 0,4 %; jos vientialoilla ja teollisuudessa sovitaan korkeammista korotuksista, erotus lisätään kunta-alan palkkaratkaisuun

Tekstimuutoksia:
viisivuotisen palkkaohjelman korotukset tulevat vuosittaisten palkankorotusten lisäksi vuosina 2023−2027, korotukset yht. 5 %
työpaikkaohjaus huomioitava palkkauksessa
perhevapaauudistuksen tultua voimaan syksyllä 2022 toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää aiemman 12 palkallisen päivän sijaan
palkkausjärjestelmätyöryhmä, sukupuolineutraaleja nimikkeitä edistävä työryhmä, työsopimuslain 1 luku 5 § ohjeistus -työryhmä ja kustannustenkorvauksia tarkasteleva työryhmä

Lue lisää

Liikenneturva

Sopimuskausi:
27.5.2020–31.1.2022

Kattavuus:
n. 50

Palkankorotukset:
1.5.2020: yleiskorotus 1,4 %
1.6.2021: sovitaan paikallisesti; jos ei sopua, yleiskorotus 0,9 % + työpaikkakoht. erä 0,9 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
työnantaja voi osoittaa toimihenkilölle normaalin työajan lisäksi enint. 16 t palkallista työaikaa koko henkilöstön koulutus- ja virkistyspäiviä varten

Lue lisää

Lossit

(yhdessä Merimies-Unionin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2021–31.1.2023

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 90 (yht. n. 200)

Palkankorotukset:
1.5.2021: palkkojen korotus 1,9 %
1.4.2022: korotukset määräytyvät teknologia- ja kemianteollisuuden korotusten mukaan

Tekstimuutoksia:
ei tekstimuutoksia
työryhmät vuorotöistä ja koulutuksesta

Lue lisää

Merimiespalvelutoimisto

Sopimuskausi:
1.3.2022–28.2.2023

Palkankorotukset:
1.3.2022: tehtäväkoht. palkkojen korotus 1,4 % + henk.koht. lisien korotus 0,6 % (jos koko 0,6 % ei kulu tällä tavalla, käytetään loppuosa tehtäväkoht. palkkojen korottamiseen)

Tekstimuutoksia:
omaishoitovapaan ja läheisen hoitamisen vapaan mahdollisesta palkallisuudesta voidaan sopia työntekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella
perhevapaatyöryhmä: perhevapaauudistuksen vaikutukset kirjattava myös tessiin
vuosilomatyöryhmä

Lue lisää

Metsähallitus

Sopimuskausi:
2022–

Lue lisää

Neuvonta-alan runkosopimus

Sopimuskausi:
1.2.2022–31.1.2024, irtisanottavissa päättymään 31.1.2023

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 150 (yht. n. 2 000)

Palkankorotukset:
2022: palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa; jos ei sopua 31.3.2022 mennessä, 1.5.2022 yleiskorotus 1,5 % + työpaikkakoht. erä 0,4 % ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 %
2023: palkankorotukset sovittava 15.11.2022 mennessä; jos ei sopua, sopimus päättyy 31.1.2023

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.5.2022 lukien 1,9 %
työryhmä valmistelee perhevapaauudistuksen vaatimat muutokset työehtosopimukseen
suositus varaluottamusmiesten mahdollisuudesta osallistua kursseille

Lue lisää

Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus

(Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt, Finnpilot-Pilotage Oy, Suomen Lauttaliikenne / Finferries, Metsätalous Oy, Meritaito Oy, Boreal Kasvinjalostus Oy, HAUS kehittämiskeskus Oy ja Suomen siemenperunakeskus Oy)

Sopimuskausi:
1.2.2020–28.2.2022

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 4 000 (yht. n. 10 000)

Palkankorotukset:
1.6.2020: yleiskorotus 1,0 % yleiskorotuksella + yrityskoht. erä 0,3 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, se jaetaan yleiskorotuksena
1.5.2021: yleiskorotus 1,3 % yleiskorotuksella + yrityskoht. erä 0,7 %; jos yrityskoht. erästä ei sopua, työnantaja jakaa erän

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat
työnantajalla on oikeus päättää, että työntekijä tekee normaalityöajan lisäksi 12 t palkallista osaamisen kehittämistä ja 8 t palkallista lisätyötä
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.6.2020 3,3 %

Lue lisää

Raskone

Sopimuskausi:
2022–

Lue lisää

Rautatieala

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Kattavuus:
n. 4 100

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus sekä taulukkopalkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,0 %
2023: sovitaan 31.12.2022 mennessä; jos ei sopua, sopimus irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Tekstimuutoksia:
paikallinen sopiminen lisääntyy, mm. työaikaa ja korvauksia koskevista asioista voidaan sopia paikallisesti
keskim. työaikaan, yksivuorotyöhön ja muuhun aikaan, joka luetaan työajaksi, liittyviä määräyksiä täsmennetty
keskim. työaikaa, perhevapaauudistusta, palkkaliitteen neljä soveltamisalaa sekä työvuorosuunnittelua koskevat työryhmät

Lue lisää

Satama-ala

Sopimuskausi:
1.5.2022–31.3.2024, irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Kattavuus:
n. 240

Palkankorotukset:
1.7.2022: yleiskorotus 1,8 % + yrityskoht. erä 0,2 %
2023: sovitaan 27.1.2023 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioita korotetaan 2 % 1.7.2022
perhevapaauudistusta koskeva työryhmä​

Lue lisää

Seure Oy

Sopimuskausi:
1.4.2020–28.2.2022

Kattavuus:
n. 200

Palkankorotukset:
1.8.2020: yleiskorotus 1,22 %
1.4.2021: yleiskorotus 1,8 %

Tekstimuutoksia:
kiky-tunnit poistuvat 1.6.2020

Lue lisää

Työkeskukset ja sosiaaliset yritykset

Sopimuskausi:
2022–

Lue lisää

Työterveyslaitos

Sopimuskausi:
1.4.2022–31.3.2024, irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 80 (yht. n. 500)

Palkankorotukset:
1.6.2022: henk.koht. kuukausipalkkojen ja taulukkopalkkojen yleiskorotus 1,3 %
31.10.2022: paikall. erä 0,6 %; jos jakamisesta ei sopua, työnantaja päättää 0,4 %:n kohdentamisesta ja 0,2 % jaetaan yleiskorotuksena
2023: neuvotellaan 15.2.2023 mennessä; jos ei sopua, tes päättyy 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.6.2022 1,9 %
perhevapaauudistuksen myötä muutoksia palkalliseen vapaaseen

Lue lisää

Työväenperinnelaitokset

Sopimuskausi:
1.2.2022–31.1.2024, irtisanottavissa päättymään 31.1.2023

Kattavuus:
30

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 %
2023: sovitaan 15.11.2022 mennessä; jos ei sopua, sopimus irtisanottavissa päättymään 31.1.2023

Tekstimuutoksia:
liukuvan työajan rajoja muutetaan
mahdollisuus 2 päivän palkall. poissaoloon, jos lähipiiriä kohtaa sairaus tai onnettomuus
työryhmä käsittelemään perhevapaauudistuksen tuomia muutoksia

Lue lisää

Urheilujärjestöt

Sopimuskausi:
2022–31.1.2024, irtisanottavissa päättymään 31.1.2023

Kattavuus:
n. 1 200

Palkankorotukset:
voidaan sopia paikallisesti vuosina 2022 ja 2023; jos ei sopua, niin
1.4.2022: yleiskorotus 1,2 % + paikall. erä 0,6 %; taulukkopalkkojen korotus 1,2 %
2023: neuvotellaan erikseen 15.12.2022 mennessä; jos ei sopua, sopimus irtisanottavissa päättymään 31.1.2023

Tekstimuutoksia:
henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1.4.2022 1,8 %

Lue lisää

Valtion virka- ja työehtosopimus

Sopimuskausi:
1.3.2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 12 500, yhteensä n. 72 000

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 2,0 % (koskee myös tehtäväkohtaisia palkanosia taulukoissa ja sitä vastaavia palkkoja sekä henk.koht. palkanosia)
2023: sovitaan 21.12.2022 mennessä; jos ei sopua, sopimuksen toinen vuosi irtisanottavissa

Tekstimuutoksia:
jaksotyöhön parannus, joka koskee lisä- ja ylityökorvausten maksamista silloin, kun työjakso tai työviikko yllättäen keskeytyy sairastumisen tai muun terveyteen liittyvän ja ennalta-arvaamattoman syyn takia
perhevapaisiin uudistuksia: synnyttävä vanhempi saa perhevapaasta palkkaa yht. 72 arkipäivältä, toiselle vanhemmalla maksetaan palkka 18 arkipäivältä

Lue lisää

Yksityinen opetusala

Sopimuskausi:
9.8.2022–31.3.2024

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 3 500 (yht. n. 15 000)

Palkankorotukset:
1.9.2022: yleiskorotus 2 %
2022: paikall. erä 0,55 %, jakamisesta päätetään 30.9.2022 mennessä; jos ei sopua, maksetaan yleiskorotuksena
1.8.2023: verrokkialakorotus, joka neuvotellaan 30.4.2023 mennessä; korotusajankohdasta voidaan sopia toisin

Tekstimuutoksia:
luottamusmieskorvauksia ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 2,55 % 1.9.2022
perhevapaat tasa-arvoisemmiksi: raskausvapaalta maksetaan palkkaa 40 arkipäivän ajalta, vanhempainvapaa on palkallista 32 arkipäivän ajan molemmille vanhemmille, palkalliset vapaat voi pitää enint. 2 jaksossa

Lue lisää

Yksityinen sosiaalipalveluala

Sopimuskausi:
1.5.2022−30.4.2024, irtisanottavissa päättymään 30.4.2023

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 7 000 (yht. n. 70 000)

Palkankorotukset:
1.9.2022: yleiskorotus 2 % + palkkataulukoiden alarajakorotukset
2023: sovittava 15.3.2023 mennessä; jos ei sopua, tes irtisanottavissa päättymään 30.4.2023

Tekstimuutoksia:
hälytyskorvauksia korotetaan 40 % 
kielilisää korotetaan 7 %
pääluottamus- ja luottamusmiesten korvauksia korotetaan väh. 3,5 %
työsuojeluvaltuutetuille tulee kokonaan uudet korvaustaulukot
työvuorot suunnitellaan niin, että työntekijälle annetaan väh. 2 peräkkäistä vapaapäivää 3 viikon aikana ja kaksi 2 päivän (la−su) viikonloppuvapaata 6 viikon aikana
vuosiloma on annettava yhdenjaksoisena, loman jakaminen useampaan osaan mahdollista vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa
toisen vanhemman palkallinen perhevapaa pitenee huomattavasti: aiemman isälle tarkoitetun 6 palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi saa palkallista perhevapaata 32 arkipäivää
useita työryhmiä

Lue lisää

Yksityinen terveyspalveluala

Sopimuskausi:
1.5.2022−30.4.2024

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500 (yht. n. 3 000)

Palkankorotukset:
1.10.2022: henk.koht. palkkojen ja taulukkopalkkojen yleiskorotus 2 %
1.10.2023: henk.koht. palkkojen ja taulukkopalkkojen yleiskorotus väh. 1,9 %; jos teollisuus- ja vientialoilla palkankorotustaso ylittää 1,9 %, ylittävästä osuudesta lisätään 70 % yleiskorotukseen ja 30 % jaetaan paikall. eränä

Tekstimuutoksia:
luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia nostetaan 4 % 1.10.2022 ja 1.6.2023
aiemman 6 palkallisen päivän sijaan toinen vanhempi voi saada palkallista perhevapaata 32 arkipäivää
sairausajan palkanmaksujakso on jatkossa 90 pv, kun sairausaika johtuu ammattitaudista, työtehtävissä johtuneesta väkivallasta tai työtapaturmasta ja siitä aiheutuneesta sairaudesta
myös lyhyissä työsuhteissa työnantajan on aina annettava kirjallisesti määräaikaisuuksien perusteet
työehtosopimuksen kehittämisen työryhmä ja palkkatasotyöryhmä

Lue lisää

Yliopistot

Sopimuskausi:
8.4.2022–31.3.2024, irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Kattavuus:
JHL:läisiä n. 1 500, yhteensä n. 35 000

Palkankorotukset:
1.6.2022: yleiskorotus 1,45 %
1.12.2022: paikall. erä 0,45 %
2023: sovitaan 31.1.2023 mennessä: jos ei sopua, irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Tekstimuutoksia:
perhevapaisiin uudistuksia: synnyttävälle vanhemmalle raskausrahakauden alusta alkaen palkkaa 40 arkipäivältä, vanhempainrahakaudella kaikille vanhemmille palkkaa 32 ensimmäistä arkipäivää, voimaan 1.8.2022
lomaraha puolittuu lomakorvauksen maksamisen yhteydessä tietyissä työsuhteen päättymistilanteissa, jos työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä

Lue lisää