Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n työehtosopimukset

Ahtausala

Sopimuskausi:
9.2. 2022–31.1.2023

Kattavuus:
n. 3 400

Palkankorotukset:
1.2.2022: palkkojen korotus 2,0 %
1.10.2022: palkkojen korotus 0,15 %

Tekstimuutoksia:
parannus oikeuteen hoitaa sairasta lasta
parannus tilapäisen ahtaajan lauantaiylityöhön
parannuksia irtisanottujen työntekijöiden asemaan takaisinottovelvollisuuden, tilapäisten töiden ja oppisopimuskoulutusten osalta
työnantajalle mahdollisuus sopia työajoista joustavammin ammattiosaston kanssa

Lue lisää

Ahtausliikkeiden toimihenkilöt

Sopimuskausi:
–28.2.2023

Lue lisää

Airpro Oy

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2023

Palkankorotukset:
1.2.2020: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,3 %
1.10.2020: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.2.2021: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 2,0 %
1.10.2021: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.2.2022: yleiskorotus neuvotellaan 31.1.2022 mennessä, korotus on väh. verrokkialojen palkankorotusten matemaattinen keskiarvo

Lue lisää

Elintarvikealan automiehet

Sopimuskausi:
4.3.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.3.2020: palkkojen ja lisien korotus 1,3 %
1.10.2020: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.2.2021: palkkojen korotus 2,0 %
1.10.2021: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.3.2022: palkkoja korotetaan kuorma-autoalalla sovitun palkankorotuksen mukaisesti

Lue lisää

Finnairin matkustamohenkilökunta

Sopimuskausi:
16.2.2022–31.1.2024

Kattavuus:
n. 2 100

Palkankorotukset:
1.6.2022: alimpien palkkaluokkien korotus
1.1.2023: palkankorotus sidottu teknologia- ja kemianteollisuuden korotustasoon

Tekstimuutoksia:
eLearning osaksi työaikaa

Lue lisää

Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät

Sopimuskausi:
2022–31.1.2023

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus 2,0 %

Lue lisää

Huoltokorjaamot

Sopimuskausi:
9.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
2020: yht. 1,45 %
2021: yht. 2,15 %
1.2.2022: yleiskorotus 34 snt/t; nuorten ja oppilaiden palkkojen yleiskorotus 2,0 %

Tekstimuutoksia:
toimipisteiden luottamusmiestaulukon laajentaminen

Lue lisää
Lue lisää palkkaratkaisusta 2022

Kaupan automiehet

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
1.3.2020: palkkojen korotus 31 e/kk; senttimääräisten lisien, suojapukukorvauksen ja luottamusmieskorvauksen korotus 1,3 %
1.10.2020: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.2.2021: palkkojen korotus 48 e/kk; senttimääräisten lisien, suojapukukorvauksen ja luottamusmieskorvauksen korotus 2,0 %
1.10.2021: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.3.2022: palkkoja korotetaan kuorma-autoalalla sovitun palkankorotuksen mukaisesti

Lue lisää

Kuorma-autoala

Sopimuskausi:
9.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 17 000

Palkankorotukset:
2020: yht. 1,45 %
2021: yht. 2,15 %
1.2.2022: yleiskorotus 34 snt/t

Tekstimuutoksia:
toimipisteiden luottamusmiestaulukon laajentaminen
HCT-puoliperävaunuyhdistelmän kuljettajien siirtyminen rajatusti vaiheittain 5 % erikoislisän piiriin sopimuskauden aikana

Lue lisää
Lue lisää palkkaratkaisusta 2022

Liikenneopetusala

Sopimuskausi:
2022–31.1.2024, irtisanottavissa päättymään 31.1.2023

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus 2,0 %
2023: sovitaan erikseen; jos ei sopua, sopimus on irtisanottavissa päättymään 31.1.2023

Lue lisää

Linja-autoasemat

Sopimuskausi:
9.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 500

Palkankorotukset:
2020: yht. 1,45 %
2021: yht. 2,15 %
1.2.2022: yleiskorotus 28 snt/t

Tekstimuutoksia:
toimipisteiden luottamusmiestaulukon laajentaminen

Lue lisää
Lue lisää palkkaratkaisusta 2022

Linja-autohenkilökunta

Sopimuskausi:
9.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
2020: yht. 1,45 %
2021: yht. 2,15 %
1.2.2022: yleiskorotus 34 snt/t

Tekstimuutoksia:
toimipisteiden luottamusmiestaulukon laajentaminen
työhönsidonnaisuusaika lyhenee 30 min. sopimuskauden aikana lähi- ja paikallisliikenteessä
Lonka-sopimus laajenee koskemaan koko maan kilpailutettua ELY-liikennettä
Lonka-sopimuksen kaupunkiviranomaisten listaa täydennetään puuttuvilla kaupungeilla/alueilla
HSL-alue laajentuu pääkaupunkiseudun palkkaliitteen osalta koskemaan sen piiriin tulevia uusia paikkakuntia
Turun kunnallisen sopimusliikenteen palkkaliitettä laajennetaan koskemaan ympäristökunnissa harjoitettavaa uutta paikallisliikennettä

Lue lisää
Lue lisää palkkaratkaisusta 2022

Matkatoimistoala

Sopimuskausi:
21.5.2021–30.4.2023

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
ei palkankorotuksia

Tekstimuutoksia:
ei tekstimuutoksia

Lue lisää

Norran matkustamohenkilöstö

Sopimuskausi:
2022–

Lue lisää

Satamavalvojat ja nosturinkuljettajat

(yhdessä Merimies-Unionin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2018–28.2.2021

Palkankorotukset:
1.3.2018: korotus 1,6 % ja kertaerä 210 e
1.3.2019: palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,2 %
1.3.2020: korotukset ahtausalan ja ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia ja matkustaja-aluksia koskevan tessin mukaisesti

Lue lisää
Lue lisää 2019 ja 2020 palkkaratkaisusta

Suomen vapaasatama

Sopimuskausi:
–28.2.2023

Lue lisää

Säiliöauto- ja öljytuoteala

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
2020: 1,45 %
2021: 2,15 %
1.2.2022: tuntipalkkaisten yleiskorotus 4 snt/t ja kuukausipalkkaisten yleiskorotus 57,46 e/kk

Tekstimuutoksia:
työsuojeluvaltuutetun vapautustaulukon laajentaminen
nuorten työntekijöiden pätevyyspalkkiojärjestelmän luominen

Lue lisää
Lue lisää palkkaratkaisusta 2022

Taksiliikenne

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
1.3.2020: yleiskorotus 1,3 %
1.10.2020: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.3.2021: yleiskorotus 2,0 %
1.10.2021: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
2022: korotukset noudattavat autoliikennealojen ratkaisua
1.10.2022: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %

Lue lisää

Terminaalitoiminta

Sopimuskausi:
9.2.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
2020: yht. 1,45 %
2021: yht. 2,15 %
1.2.2022: yleiskorotus 57,80 e/kk

Tekstimuutoksia:
toimipisteiden luottamusmiestaulukon laajentaminen

Lue lisää
Lue lisää palkkaratkaisusta 2022

Viking Linen maapalvelut

Sopimuskausi:
2022–29.2.2024, irtisanottavissa päättymään 28.2.2023

Kattavuus:
n. 200

Lue lisää