Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n työehtosopimukset

Ahtausala

Sopimuskausi:
1.2.2023–28.2.2025

Kattavuus:
n. 3 400

Palkankorotukset:
10.3.2023: myöhentämiskorvaus 1100 e
2023 ja 2024: palkkoja korottava vaikutus yht. 6,3 %

Tekstimuutoksia:
sovittu 10 tunnin työaikamuodon paikall. sopimisesta
yölaiva-ahtausta koskeva työryhmä

Lue lisää

Ahtausliikkeiden toimihenkilöt

Sopimuskausi:
2023–

Lue lisää

Airpro Oy

Sopimuskausi:
1.2.2020–31.1.2023

Lue lisää

Elintarvikealan automiehet

Sopimuskausi:
4.3.2020–31.1.2023

Kattavuus:
n. 600

Palkankorotukset:
1.3.2020: palkkojen ja lisien korotus 1,3 %
1.10.2020: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.2.2021: palkkojen korotus 2,0 %
1.10.2021: taulukkopalkkojen korotus 0,15 %
1.3.2022: palkkoja korotetaan kuorma-autoalalla sovitun palkankorotuksen mukaisesti

Lue lisää

Finnairin matkustamohenkilökunta

Sopimuskausi:
16.2.2022–31.1.2025 (sopimuskautta jatkettu vuodella)

Kattavuus:
n. 2 100

Palkankorotukset:
1.6.2022: alimpien palkkaluokkien korotus
1.6.2023: taulukkopalkkojen sekä euromääräisten lisien ja korvausten korotus 3 %
kesäkuu 2024: kertaerä 420 e
1.3.2024: taulukkopalkkojen sekä euromääräisten lisien ja korvausten korotus 3 %

Tekstimuutoksia:
eLearning osaksi työaikaa

Lue lisää
Lue lisää palkkaratkaisusta vuosille 2023 ja 2024

Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät

Sopimuskausi:
2022–31.1.2023

Kattavuus:
n. 1 000

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus 2,0 %

Lue lisää

Huoltokorjaamot

Sopimuskausi:
2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
2023 ja 2024: palkankorotukset yht. 6 %

Lue lisää

Kaupan automiehet

Sopimuskausi:
2023–

Kattavuus:
n. 900

Palkankorotukset:
seuraavat kuorma-autoalalle aiemmin sovittuja

Tekstimuutoksia:
ei-synnyttävien vanhempien palkallisia perhevapaita pidennetään 1.4.2023 alkaen 6 päivästä 36 päivään
sovittu vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvästä ADR-lisästä
logistiikan perustutkinnon suorittamisesta luetaan jatkossa palvelusaikaan kaksi vuotta

Lue lisää

Kuorma-autoala

Sopimuskausi:
28.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 17 000

Palkankorotukset:
1.3.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 %
1.10.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 %
1.2.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 %
1.10.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 % 

Lue lisää

Liikenneopetusala

Sopimuskausi:
2022–31.1.2023 (alun perin piti päättyä 31.1.2024)

Kattavuus:
n. 400

Palkankorotukset:
1.5.2022: yleiskorotus 2,0 %
2023: sovitaan erikseen– ei sopua, tes irtisanottu päättymään 31.1.2023

Lue lisää

Linja-autoasemat

Sopimuskausi:
2023–

Kattavuus:
n. 500

Lue lisää

Linja-autohenkilökunta

Sopimuskausi:
2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 8 000

Palkankorotukset:
2023 ja 2024: palkankorotukset yht. 6 %

Tekstimuutoksia:
paikall. sopimisen malli työhönsidonnaisuusajan merkittävälle lyhentämiselle
arkipyhäkirjaus
rinnakkaissopimusten kielto
sosiaalitilatyöryhmä

Lue lisää

Matkatoimistoala

Sopimuskausi:
21.5.2021–30.4.2023

Kattavuus:
n. 4 000

Palkankorotukset:
ei palkankorotuksia

Tekstimuutoksia:
ei tekstimuutoksia

Lue lisää

Norran matkustamohenkilöstö

Sopimuskausi:
2022–

Lue lisää

Satamavalvojat ja nosturinkuljettajat

(yhdessä Merimies-Unionin kanssa)

Sopimuskausi:
1.2.2018–28.2.2021

Palkankorotukset:
1.3.2018: korotus 1,6 % ja kertaerä 210 e
1.3.2019: palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,2 %
1.3.2020: korotukset ahtausalan ja ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia ja matkustaja-aluksia koskevan tessin mukaisesti

Lue lisää
Lue lisää 2019 ja 2020 palkkaratkaisusta

Suomen vapaasatama

Sopimuskausi:
–28.2.2023

Lue lisää

Säiliöauto- ja öljytuoteala

Sopimuskausi:
28.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 2 000

Palkankorotukset:
1.3.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 %
1.10.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 %
1.2.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 %
1.10.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 % 

Lue lisää

Taksiliikenne

Sopimuskausi:
2023–

Kattavuus:
n. 900

Lue lisää

Terminaalitoiminta

Sopimuskausi:
28.2.2023–31.1.2025

Kattavuus:
n. 700

Palkankorotukset:
1.3.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 %
1.10.2023: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 %
1.2.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 %
1.10.2024: yleiskorotus ja taulukkopalkkojen korotus 1,5 % 

Lue lisää

Viking Linen maapalvelut

Sopimuskausi:
2023–

Kattavuus:
n. 200

Lue lisää