Rakennusliiton työehtosopimukset

Työehtosopimukset

Asfalttiala (1 600)
Lattianpäällysteala (1 000)
Maa- ja vesirakennus (6 000)
Maalausala (9 000)
Rakennusala (60 000)
Rakennustuoteteollisuus (7 000)
Talotekniikan LVI-toimiala (5 000)
Vedeneristysala (1 000)

Sopimuskausi:
1.5.2018–30.4.2020

Palkankorotukset:
1.6.2018: taulukkopalkkojen korotus 40 snt/t ja yleiskorotus 30 snt/t; toteutetaan siten, että kenenkään palkka ei nouse yli yleiskorotuksen
1.6.2018: alakohtaiset suorituspalkkojen korotukset
1.6.2019: taulukkopalkkojen korotus 40 snt/t ja yleiskorotus 30 snt/t; toteutetaan siten, että kenenkään palkka ei nouse yli yleiskorotuksen

Tekstimuutoksia:
työntekijöiden edustajien erilliskorvauksen korotus 3,4 % 1.6.2018
yrityksissä sovitaan enint. 3 vrk kestävissä sairauspoissaoloissa omailmoitusmenettelystä
karenssipäivän poistumisen edellytyksenä oleva työsuhteen pituus lyhennetään 6 kk:een
pääluottamusmiehelle, luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle tulee antaa tiedot toimialueellaan käytetystä työvoimasta aliurakoinnin ja vuokratyövoiman osalta kirjallisesti; tietojen tulee olla käytettävissä töiden alkaessa
työryhmiä mm. alan tuottavuuden kehittämiseksi
6 euron työkokeilusta luovuttiin, koska kokeilulla ei saavutettu odotettuja tuloksia

Lue lisää