Tietosuojaseloste - Palautelomakkeet

Näin SAK:n palautelomakkeiden kautta välittämiäsi tietoja käsitellään.

1 Rekisterinpitäjä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Pitkänsillanranta 3, PL 157, 00531 Helsinki
Puh.020 774 000
webmaster@sak.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pauli Vento
Puh. 040 522 3611
webmaster@sak.fi

3 Rekisterin nimi

SAK-palautteet

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivuston käyttäjien yhteydenottojen mahdollistaminen ja yhteydenottoihin vastaaminen.

5 Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottaja voi ilmoittaa itsestään verkkopalvelusta riippuen seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Kuuluuko ammattiliittoon (k/e)
  • Ammattiliiton nimi
  • Palaute

Lisäksi järjestelmä kerää seuraavat tiedot:

  • IP-osoite
  • Palautteen jättämisen päivämäärä ja kellonaika

6 Säännönmukaiset tietolähteet

SAK:n nettisivuilla olevien palautelomakkeiden täyttäminen ja lähettäminen eteenpäin.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

SAK ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Palautteet kertyvät SAK:n sähköpostilaatikkoon. Jos sähköpostilaatikon ylläpitäjä ohjaa palautteen jollekin toiselle SAK:n työntekijälle, hän valvoo, että tämä poistaa palautteen sähköpostilaatikostaan heti vastaamisen jälkeen.

Palautteita säilytetään SAK:n sähköpostilaatikossa noin vuoden ajan. Palautteita voidaan säilyttää pidempään, jos on tarpeen tilastoida palautteita anonyymisti.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

SAK:ssa tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. SAK käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietoja käyttävät vain ne SAK:n työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

SAK huolehtii sopimuksellisesti, että kumppanit ja palveluntarjoajat käsittelevät tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

11 Oikeus saada pääsy tietoihin

EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Pyynnön voi esittää puhelimitse (020 774 000) tai sähköpostilla (sak@sak.fi).

12 Korjausoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen

Osallistujalla on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua sekä poistaa hänestä rekisterissä olevia tietoja. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä. Pyyntö voidaan esittää ottamalla yhteyttä SAK:hon puhelimitse (020 774 000) tai sähköpostilla (sak@sak.fi).

13 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

14 Muutokset

SAK voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme niistä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 27.1.2023.