Tietosuojaseloste - Palautelomakkeet

Näin SAK.fi-palautelomakkeen kautta välittämiäsi tietoja käsitellään.

Rekisterinpitäjä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Pitkänsillanranta 3, PL 157, 00531 Helsinki
Puh.020 774 000
webmaster@sak.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pauli Vento
Puh. 040 522 3611
webmaster@sak.fi

Rekisterin nimi

SAK.fi-palautteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivuston käyttäjien yhteydenottojen mahdollistaminen ja yhteydenottoihin vastaaminen.

Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottaja voi ilmoittaa itsestään seuraavat tiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Kuuluuko ammattiliittoon (k/e)
  • Ammattiliiton nimi
  • Palaute (vain tämä kenttä on pakollinen)

Lisäksi järjestelmä kerää seuraavat tiedot:

  • IP-osoite
  • Palautteen jättämisen päivämäärä ja kellonaika

Säännönmukaiset tietolähteet

SAK:n nettisivuilla olevan palautelomakkeen täyttäminen ja lähettäminen eteenpäin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

SAK ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Palautteet kertyvät webmaster@sak.fi-tilin sähköpostilaatikkoon, josta ne ohjautuvat automaattisesti myös tiliä valvovan SAK:n työntekijän sähköpostilaatikkoon. Työntekijä poistaa palautteen omasta sähköpostilaatikostaan heti palautteeseen vastaamisen jälkeen.

Jos työntekijä ohjaa palautteen jollekin toiselle SAK:n työntekijälle, hän valvoo, että tämä poistaa palautteen sähköpostilaatikostaan heti vastaamisen jälkeen.

Palautteita säilytetään webmaster@sak.fi-tilin sähköpostilaatikossa kaksi kuukautta, jonka jälkeen ne siirretään SAK:n M-Files-dokumentinhallintajärjestelmään. Järjestelmään on pääsy vain SAK:n viestinnän ja tietohallinnon työntekijöillä.

Palautteet poistetaan M-Files-järjestelmästä viiden vuoden kuluttua. Määräaika perustuu siihen, että palautteita voidaan sen aikana tilastoida anonyymisti ja niiden palautesisältöä voidaan hyödyntää sisäisesti, jos palaute perustuu toistuviin tilanteisiin, esim. työtaisteluihin.

Tarkastusoikeus

Palautteen lähettäjällä on oikeus tarkistaa tietonsa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Palautteen lähettäjällä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista ja poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Ei ole.