Personalrepresentanternas ställning måste stärkas i samarbetslagen

FFC stöder en grundlig reform av samarbetslagen. Också Katarina Murto och Rauno Vanhanen, som har utrett behovet av ändringar i samarbetslagen, föreslår att lagen reformeras i sin helhet. Murto och Vanhanen överlämnade sin utredning till arbetsminister Jari Lindström på måndagen.
05.11.2018 15:58
FFC
Samarbetslagen ska vara mer än en uppsägningslag, påpekar FFC. Foto: Gorilla

– Samarbetslagen måste ändras så att den stöder företagets och personalens gemensamma arbete med att öppet och långsiktigt utveckla företagsverksamheten, så att lagen inte endast är en uppsägningslag på arbetsplatserna, påpekar Ismo Kokko som är expert på anställningsvillkor på FFC.

– I det här skedet är det för tidigt att ta ställning till om reformen på detaljnivå ska se ut precis på det sätt som föreslås i utredningen.

FFC anser att reformen av samarbetslagen i synnerhet måste förbättra de förtroendevalda personalrepresentanternas förutsättningar att vara en jämbördig förhandlings- och avtalspart.

– De förtroendevaldas ställning förbättras bland annat genom att man utvidgar rätten till information samt utvecklar tidsanvändningen och kunnandet. Förväntningarna och kraven på de förtroendevalda ökar hela tiden. Det är viktigt att svara på det här med tydliga lösningar, säger Kokko.

Den utredning som arbets- och näringsministeriet har beställt ger huvudsakligen goda utgångspunkter för nästa regering att inleda en reform av samarbetslagen.

– Företagsverksamheten utvecklas i allt snabbare takt och lagstiftningen måste hänga med i utvecklingen. Reformen av samarbetslagen är en av de viktigaste lagreformerna i arbetslivet under nästa regeringsperiod.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.