Ekonomi

FFC driver en ekonomisk politik med mänskliga mått.
FFC:s mål är full sysselsättning, hållbar tillväxt och välfärd. Foto: Sonia Jansson / Gorilla

Vi vill se en ekonomisk politik som stärker utbildningen, forskningen och investeringarna. Vi vill jämna ut konjunkturväxlingarna och förebygga arbetslöshet.

På de här sidorna kan du läsa mer om FFC:s syn på den ekonomiska politiken, näringspolitiken och skattepolitiken.