Sjukdom

Om du blir sjuk, har du rätt att vara borta från jobbet. Meddela genast arbetsgivaren.

Du måste också berätta varför du är borta. Du måste visa upp ett läkarintyg om din arbetsgivare kräver det.

Om du blir sjuk måste din arbetsgivare betala lön till dig för den dag du blev sjuk. Du får också lön för nio andra vardagar, om du fortfarande är sjuk.

Om du har arbetat minst en månad, får du full lön. Om du har arbetat mindre än en månad, får du hälften av din normala lön.

I kollektivavtalet har man kanske kommit överens om annat. Kollektivavtalet bestämmer vanligen om bättre villkor än det här, du får alltså full lön för ännu flera dagar.

Sjukdagpenning

Om du är sjuk i mer än 10 dagar, får du sjukdagpenning från FPA, alltså Folkpensionsanstalten. Sjukdagpenningen räknas ut enligt dina arbetsinkomster, alltså din lön. FPA betalar sjukdagpenning i ungefär ett år.

Om du får full lön av din arbetsgivare betalar FPA din sjukdagpenning till din arbetsgivare.

Sjukdagpenningen är vid lägre inkomster i medeltal 60 procent av inkomsten, alltså lite mer än halva lönen. Du betalar skatt på dagpenningen.

Om du är sjuk i över ett år, utreder man om du kan få sjukpension.

Läs mer om sjukdagpenning på FPA:s webbplats.

Partiell sjukdagpenning

Partiell sjukdagpenning kan göra det lättare att återvända till arbetet efter sjukledigheten. Du får partiell sjukdagpenning om du efter sjukdomen kan arbeta litet, fastän du inte ännu orkar arbeta på heltid.

Läs mer om partiell sjukdagpenning på FPA:s webbplats.