Sjukdom

Om du blir sjuk har du rätt att vara borta från jobbet. Meddela genast arbetsgivaren. Du måste också berätta varför du är borta från jobbet. Du måste visa upp ett läkarintyg om din arbetsgivare kräver det.

Om du blir sjuk måste din arbetsgivare betala lön för den dag då du insjuknar. Du får också lön för nio vardagar efter den dag då du insjuknade, om du fortfarande är sjuk.

Om du har jobbat minst en månad får du full lön. Om du har jobbat mindre än en månad får du hälften av din normala lön.

I kollektivavtalet har man kanske kommit överens om annat. Många kollektivavtal har bättre villkor, och i så fall får du full lön för ännu flera dagar.

Sjukdagpenning

Om du är sjuk i mer än 10 dagar, får du sjukdagpenning från FPA, alltså Folkpensionsanstalten. Hur stor sjukdagpenningen är beror på hur stora arbetsinkomster, alltså hur stor lön, du har haft. FPA betalar sjukdagpenning i ungefär ett år.

Om du får full lön av din arbetsgivare betalar FPA din sjukdagpenning till din arbetsgivare.

Vid lägre inkomster är sjukdagpenningen i medeltal 60 procent av inkomsten, alltså lite mer än halva lönen. Du betalar skatt på dagpenningen.

Om du är sjuk i över ett år, utreder man om du kan få sjukpension.

Läs mer om sjukdagpenning på FPA:s webbplats.

Partiell sjukdagpenning

Partiell sjukdagpenning kan göra det lättare att återvända till arbetet efter sjukdom. Du får partiell sjukdagpenning om du är så frisk kan jobba lite, men så sjuk att du inte ännu orkar jobba heltid.

Läs mer om partiell sjukdagpenning på FPA:s webbplats.