Representantskap

Den högsta beslutande makten inom FFC tillhör representantskapet.

Representantskapet sammanträder till ordinarie möten två gånger per år och till extraordinarie möten vid behov. Styrelsen och medlemsförbunden får lägga fram förslag för representantskapet.

Representantskapet drar upp riktlinjerna för organisationens verksamhet och ekonomi genom att godkänna målprogrammet och behandla förbundens förslag samt andra dokument. Representantskapet fattar också beslut i andra frågor som medlemsförbunden och styrelsen lägger fram.

På sitt vårmöte behandlar FFC:s representantskap styrelsens verksamhetsberättelse, fastställer bokslutet och beslutar om ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga.

På sitt höstmöte slår representantskapet fast organisationens årliga verksamhets- och ekonomiplaner. Höstmötet fastställer också storleken på de medlemsavgifter som medlemsförbunden betalar, och tidpunkterna då avgifterna ska betalas.

Representantskapet utser styrelsens ordförande, som kallas organisationens ordförande, samt styrelsens övriga ordinarie medlemmar, personliga suppleanter och högst 15 allmänna suppleanter. Representantskapet utser också revisorerna och deras suppleanter.

Till representantskapet väljs från varje förbund en ordinarie medlem samt en suppleant för denna. De förbund som har mer än tusen medlemmar får därtill utse en ordinarie medlem och en suppleant för varje påbörjat 10 000-tal medlemmar.

När medlemmarna i representantskapet utses ska könsfördelningen bland förbundens medlemmar följas.

Representantskapet består av 113 ordinarie medlemmar, av vilka tre fungerar som ordförande: en ordförande och två vice ordförande.

Representantskapets sammansättning 2020–2024

FFC:s representantskaps presidium

Annika Rönni-Sällinen (PAM), ordförande
Jarmo Markkanen (Industrifacket), första vice ordförande
Mika Byman (JHL), andra vice ordförande

Ordinarie medlemmar

Allmänna journalistförbundet

Alatalo Eliisa

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Arponen Janne
Heimonen Esa
Hemming Tom 
Laaksonen Kai
Pohjola Vesa
Honkaranta Johanna

Byggnadsförbundet

Gren Janne
Harlamow Ari
Hast Mika
Jääskeläinen Jari
Matikainen Jarkko
Moilanen Arto
Sakari Jussi
Tuominen Timo
Vättö Heidi

Elbranschernas fackförbund

Härmä Raimo
Korpela Jari
Peuramäki Jarno
Samiola Petri
Virtanen Jari

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Kahiluoto Atro
Lindqvist Hinriikka

Finlands Elitidrottares Union SHU

Kauppinen Risto
Tervaniemi Aku

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

Kula Karol
Ojanen Eija
Peltola Asko
Wallenius Anu

Finlands Musikers Förbund

Forstén Heta
Lyysaari Pasi

Finlands post- och logistikunion PAU

Djordjevic Filip
Harra Leo
Meriläinen Laura
Willberg Piia

Finlands Sjömans-Union

Palokoski Tero
Valapuro Satu

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund

Kainulainen Ismo

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Altti Tiina
Behm Niina
Byman Mika
Haukka Markus
Kapanen Matti
Lehtola Satu
Lepinoja Markus
Lepolahti Harri
Mantere Sirkka (från 1.7.2022 Muukkonen Timo)
Mussalo Pirjo
Nieminen Helena
Perkiö Pasi
Pruuli Valli
Siltala Jukka 
Taberman Mika
Virta Ari
Miromäki Tuomas
Kämppi Jussi
Naski Pekka
Puolitaival Pekka

Industrifacket

Aho Hannu
Baltzar Anne
Haataja Markus
Heijari Satu
Häkkilä Rami 
Ilola Marika
Karjalainen Eija
Koistinen Hannu 
Kölhi Mikael
Lahtinen Aimo
Lammi Anu
Levonen Jyrki
Liikanen Arto
Luhtanen Anu
Markkanen Jarmo
Mettovaara Reija
Mäkelä Katja
Natunen Kimmo
Nurmela Hannu
Pernu Tytti
Saarelainen Satu
Savilahti Minna
Sjökvist Peter

Järnvägsunionen RAU

Hellberg Jani
Juusola Eveliina

Luftfartsunionen IAU

Hiltunen Reijo
Lahtinen Sirpa

Pappersförbundet

Aitonurmi Jouko
Hulkko Arto
Lehtonen Mika
Paajanen Jorma
Salminen Petri

Servicefacket PAM

Forsman Janne
Heikkinen Sini
Isokoski Sauli
Jaatinen Seija
Killström Erja
Kojo Hanna-Marina
Korhonen Marjo
Kuusisto Tiina
Laakso Sirpa
Laine Tuuli
Leiviskä Marja-Terttu
Lähdesniemi Marko
Mäntysaari Sari
Rantanen Lassi
Siurua Petja
Pakarinen Aleksi
Palander Kirsi-Maria
Pitkämäki Arla
Pölönen Jani
Ruokanen Susanna
Rönni-Sällinen Annika
Salminen Riikka
Vehmas Päivi