Dataskyddsbeskrivning - SAK.fi, Facket.fi och Testaatyoolosi.fi

Så här behandlas uppgifter som förmedlats om dig via besök på SAK.fi, Facket.fi eller Testaatyoolosi.fi.

Personuppgiftsansvarig

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Långbrokajen 3, PB 157, 00531 Helsingfors
Tfn 020 774 000
webmaster@sak.fi

Kontaktperson i registerärenden

Pauli Vento
Tfn 040 522 3611
webmaster@sak.fi

Registrets namn

SAK.fi-, Facket.fi och Testaatyoolosi.fi-besökaruppföljning

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Uppföljning av trafiken på webbplatserna SAK.fi, Facket.fi eller Testaatyoolosi.fi.

Registrets datainnehåll

Uppgifter om besökare på SAK.fi, Facket.fi eller Testaatyoolosi.fi:

  • IP-adress
  • uppgifter om webbläsare
  • uppgifter om operativsystem

Källor som i regel används

Besök på webbplatserna www.sak.fi, www.facket.fi eller www.testaatyoolosi.fi. Webbplatsen skickar en cookie till webbläsaren, dvs. en liten textfil som sparas på datorns hårddisk. Cookien känner igen webbläsaren och operativsystemet.

Uppgifter som i regel lämnas ut

FFC lämnar inte ut uppgifter till utomstående. Google Analytics kan lämna ut uppgifter även till tredje parter, om tjänsten anlitar tredje parter för behandlingen av insamlade uppgifter eller om lagen förutsätter utlämnande av uppgifter. Google meddelar att man endast sparar icke-identifierande uppgifter, dvs. insamlade uppgifter kan inte sammanföras med enskilda personer. Google Analytics använder företrädesvis första partens cookies för att producera webbanalystjänsten.

Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifterna finns på Googles server i Förenta staterna. Google har uppdaterat användningsvillkoren så att de motsvarar Europeiska unionens dataskyddsförordning. Uppdateringen av användningsvillkoren godkändes för FFC:s konto webmaster@sak.fi 17.5.2018.

Principer för skyddet av registret

Manuellt material

Det finns inget manuellt material.

Uppgifter som behandlas elektroniskt

Google övervakar den fysiska åtkomsten till datacentralerna i enlighet med egna anvisningar. Endast befullmäktigade arbetstagare, entreprenörer och besökare kan komma in i datacentralerna.

Informationen är lagrad i kodat format. Den är spridd över flera fysiska och logiska helheter, vilket möjliggör reproducerbarhet och ändamålsenlig användning samt förhindrar förvrängning av informationen.

IP-adresserna till dem som besöker webbplatserna SAK.fi, Facket.fi eller Testaatyoolosi.fi förvaras på Googles servrar i 50 månader, för att man ska kunna jämföra analyser av trafiken med tidigare år.

Google har uppdaterat användningsvillkoren så att de motsvarar Europeiska unionens dataskyddsförordning. Uppdateringen av användningsvillkoren godkändes för kontot webmaster@sak.fi 17.5.2018.

Se även Google Analytics: Datasekretess och säkerhet.

Rätt till insyn

De som besöker SAK.fi, Facket.fi eller Testaatyoolosi.fi har rätt att kontrollera vilka uppgifter som samlats in via webbplatsen, om identifierande uppgifter samlas in under besöket.

Rätt att yrka på rättelse av en uppgift

De som besöker SAK.fi, Facket.fi eller Testaatyoolosi.fi har rätt att yrka på att uppgifter som samlats in via webbplatsen rättas, om identifierande uppgifter samlas in under besöket. En besökare som vill förhindra användningen av cookies (se Källor som i regel används) kan göra det i webbläsarens inställningar, specifikt för en webbplats eller helt och hållet.

Övriga rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter

Inga andra rättigheter.

Läs också

Så här behandlas uppgifter som förmedlats om dig via FFC:s responsformulär.