Medlemsantal

De FFC-anslutna förbundens medlemsantal 1.1.2023

Allmänna journalistförbundet

Kvinnor 70
Män 95
Totalt 165

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Kvinnor 5 940
Män 34 187
Totalt 40 127

Byggnadsförbundet

Kvinnor 4 984
Män 63 548
Totalt 68 532

Elbranschernas fackförbund

Kvinnor 1 341
Män 32 562
Totalt 33 903

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Kvinnor 2 806
Män 1 515
Totalt 4 321

Finlands Elitidrottares Union SHU

Kvinnor 403
Män 1 292
Totalt 1 695

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

Kvinnor 16 135
Män 12 518
Totalt 28 653

Finlands Musikers Förbund

Kvinnor 1 433
Män 2 410
Totalt 3 843

Finlands post- och logistikunion PAU

Kvinnor 4 829
Män 6 483
Totalt 11 312

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund

Kvinnor 86
Män 158
Totalt 244

Finlands trafikflygarförbund SLL

Kvinnor 31
Män 1 280
Totalt 1 311

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

(exklusive medlemmar i de organisationsanslutna förbunden)
Kvinnor 113 292
Män 48 027
Totalt 161 319

Medlemsantalen i de organisationsanslutna förbunden

Fängelsetjänstemännens förbund

Kvinnor 405
Män 950
Totalt 1 355

Gränssäkerhetsunionen

Kvinnor 244
Män 2 196
Totalt 2 440

Tullförbundet

Kvinnor 313
Män 534
Totalt 847

Underofficersförbundet

Kvinnor 381
Män 3 145
Totalt 3 526

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

(medlem i FFC genom Servicebranschens union)
Kvinnor 5 540
Män 2 498
Totalt 8 038

Industrifacket

Kvinnor 49 205
Män 155 427
Totalt 204 632

Järnvägsunionen RAU

Kvinnor 275
Män 3 093
Totalt 3 368

Luftfartsunionen IAU

Kvinnor 848
Män 2 112
Totalt 2 960

Pappersförbundet

Kvinnor 6 930
Män 24 029
Totalt 30 959

Servicefacket PAM

Kvinnor 142 503
Män 47 854
Totalt 190 357

Sjömans-Unionen

Kvinnor 3 533
Män 5 094
Totalt 8 627

Totalt

Kvinnor 361 527 (44 %)
Män 451 007 (56 %)
Totalt 812 534