Medlemsantal

De FFC-anslutna förbundens medlemsantal 1.1.2024

Allmänna journalistförbundet

Kvinnor 65
Män 90
Totalt 155

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Kvinnor 5 660
Män 32 953
Totalt 38 613

Byggnadsförbundet

Kvinnor 5 204
Män 65 218
Totalt 70 422

Elbranschernas fackförbund

Kvinnor 1 345
Män 32 024
Totalt 33 369

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Kvinnor 2 730
Män 1 495
Totalt 4 225

Finlands Elitidrottares Union SHU

Kvinnor 539
Män 740
Totalt 1 279

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

Kvinnor 15 747
Män 12 503
Totalt 28 250

Finlands Musikers Förbund

Kvinnor 1 442
Män 2 375
Totalt 3 817

Finlands post- och logistikunion PAU

Kvinnor 4 616
Män 6 412
Totalt 11 028

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund

Kvinnor 82
Män 155
Totalt 237

Finlands trafikflygarförbund SLL

Kvinnor 41
Män 1 318
Totalt 1 359

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

(exklusive medlemmar i de organisationsanslutna förbunden)
Kvinnor 113 068
Män 47 036
Totalt 160 104

Medlemsantalen i de organisationsanslutna förbunden

Fängelsetjänstemännens förbund

Kvinnor 401
Män 959
Totalt 1 360

Gränssäkerhetsunionen

Kvinnor 246
Män 2 202
Totalt 2 448

Tullförbundet

Kvinnor 316
Män 515
Totalt 831

Underofficersförbundet

Kvinnor 393
Män 3 222
Totalt 3 615

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

(medlem i FFC genom Servicebranschens union)
Kvinnor 5 542
Män 2 506
Totalt 8 048

Industrifacket

Kvinnor 48 283
Män 154 108
Totalt 202 391

Järnvägsunionen RAU

Kvinnor 262
Män 3 000
Totalt 3 262

Luftfartsunionen IAU

Kvinnor 780
Män 1 939
Totalt 2 719

Pappersförbundet

Kvinnor 6 669
Män 23 470
Totalt 30 139

Servicefacket PAM

Kvinnor 137 306
Män 47 824
Totalt 185 130

Sjömans-Unionen

Kvinnor 3 587
Män 5 106
Totalt 8 693

Totalt

Kvinnor 354 324 (44 %)
Män 447 170 (56 %)
Totalt 801 494