Medlemsantal

De FFC-anslutna förbundens medlemsantal 1.1.2021

Allmänna journalistförbundet

Kvinnor 68
Män 97
Totalt 165

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Kvinnor 6 293
Män 36 830
Totalt 43 123

Byggnadsförbundet

Kvinnor 4 794
Män 64 385
Totalt 69 179

Elbranschernas fackförbund

Kvinnor 1 244
Män 32 792
Totalt 34 036

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Kvinnor 3 263
Män 1 920
Totalt 5 183

Finlands Elitidrottares Union SHU

Kvinnor 324
Män 1 317
Totalt 1 641

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

Kvinnor 17 051
Män 12 965
Totalt 30 016

Finlands Musikers Förbund

Kvinnor 1 428
Män 2 435
Totalt 3 863

Finlands post- och logistikunion PAU

Kvinnor 11 481
Män 10 982
Totalt 22 463

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund

Kvinnor 83
Män 173
Totalt 256

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

(exklusive medlemmar i de organisationsanslutna förbunden)
Kvinnor 120 070
Män 52 741
Totalt 172 811

Medlemsantalen i de organisationsanslutna förbunden

Fängelsetjänstemännens förbund

Kvinnor 397
Män 972
Totalt 1 369

Gränssäkerhetsunionen

Kvinnor 256
Män 2 276
Totalt 2 532

Tullförbundet

Kvinnor 311
Män 559
Totalt 870

Underofficersförbundet

Kvinnor 363
Män 3 021
Totalt 3 384

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

(medlem i FFC genom Servicebranschens union)
Kvinnor 5 613
Män 2 499
Totalt 8 112

Industrifacket

Kvinnor 50 155
Män 157 915
Totalt 208 070

Järnvägsunionen RAU

Kvinnor 333
Män 3 367
Totalt 3 700

Luftfartsunionen IAU

Kvinnor 969
Män 2 382
Totalt 3 351

Pappersförbundet

Kvinnor 7 471
Män 25 533
Totalt 33 004

Servicefacket PAM

Kvinnor 155 020
Män 50 349
Totalt 205 369

Sjömans-Unionen

Kvinnor 3 684
Män 5 190
Totalt 8 874

Totalt

Kvinnor 390 671 (45 %)
Män 470 700 (55 %)
Totalt 861 371