Medlemsantal

De FFC-anslutna förbundens medlemsantal 1.1.2018

Allmänna journalistförbundet

Män 119
Kvinnor 74
Totalt 193

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Män 40 614
Kvinnor 6 403
Totalt 47 017

Byggnadsförbundet

Män 68 186
Kvinnor 5 030
Totalt 73 216

Elbranschernas fackförbund

Män 32 156
Kvinnor 1 199
Totalt 33 355

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Män 1 731
Kvinnor 2 983
Totalt 4 714

Finlands Elitidrottares Union SHU

Män 1 758
Kvinnor 637
Totalt 2 395

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

Män 13 836
Kvinnor 17 934
Totalt 31 770

Finlands Musikers Förbund

Män 2 239
Kvinnor 1 208
Totalt 3 447

Finlands post- och logistikunion PAU

Män 14 033
Kvinnor 13 038
Totalt 27 071

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund

Män 191
Kvinnor 90
Totalt 281

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

(inklusive medlemmar i de organisationsanslutna förbunden)
Män 59 548
Kvinnor 132 738
Totalt 192 286

Medlemsantalen i de organisationsanslutna förbunden

Fängelsetjänstemännens förbund:
Män 1 052, Kvinnor 385, Totalt 1 437

Gränssäkerhetsunionen:
Män 2 203, Kvinnor 222, Totalt 2 425

Tullförbundet:
Män 636, Kvinnor 349, Totalt 985

Underofficersförbundet:
Män 2 815, Kvinnor 314, Totalt 3 129

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

Män 2 507
Kvinnor 5 378
Totalt 7 885

Industrifacket

Män 166 348
Kvinnor 52 718
Totalt 219 066

Järnvägsunionen RAU

Män 3 471
Kvinnor 490
Totalt 3 961

Luftfartsunionen IAU

Män 2 726
Kvinnor 955
Totalt 3 681

Pappersförbundet

Män 27 193
Kvinnor 8 221
Totalt 35 414

Servicefacket PAM

Män 54 742
Kvinnor 171 641
Totalt 226 383

Sjömans-Unionen

Män 5 272
Kvinnor 3 839
Totalt 9 111

Totalt

Män 503 376 (54 %)
Kvinnor 425 746 (46 %)
Totalt 929 122