Medlemsantal

FFC:s medlemsantal förbundsvis den 1.1.2017

Allmänna journalistförbundet

Män 115
Kvinnor 76
Totalt 191

Bil- och transportbranschens arbetarförbund, AKT

(inklusive medlemmar i Fackförbundet för Kabinpersonal i Finland – SLSY, som är medlem i AKT)
Män 43 468
Kvinnor 6 555
Totalt 50 023

Byggnadsförbundet

Män 73 360
Kvinnor 5 358
Totalt 78 718

Elbranschernas fackförbund

Män 32 877
Kvinnor 1 232
Totalt 34 109

Finlands Elitidrottares Union

Män 1 758
Kvinnor 637
Totalt 2 395

Finlands Livsmedelsarbetareförbund FLF

Män 14 281
Kvinnor 18 474
Totalt 32 755

Finlands Musikers Förbund

Män 2 198
Kvinnor 1 163
Totalt 3 361

Finlands post- och logistikunion PAU

Män 14 542
Kvinnor 13 539
Totalt 28 081

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund

Män 204
Kvinnor 94
Totalt 298

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

(inklusive medlemmar i de organisationsanslutna förbunden)
Män 70 030
Kvinnor 143 192
Totalt 213 222

Medlemsantalen i de organisationsanslutna förbunden

Fängelsefunktionärers förbund, Ftf:
Män 1 089, Kvinnor 399, Totalt 1 488

Gränssäkerhetsunionen:
Män 2 237, Kvinnor 219, Totalt 2 456

Tullförbundet:
Män 685, Kvinnor 390, Totalt 1 075

Underofficersförbundet:
Män 2 903, Kvinnor 363, Totalt 3 266

Handelsbranschens föreståndarförbund

Män 2 552
Kvinnor 5 397
Totalt 7 949

Industrifacket

(före detta Metallarbetarförbundet)
Män 115 659
Kvinnor 23 820
Totalt 139 479

Järnvägstjänstemannaförbundet

Män 423
Kvinnor 430
Totalt 853

Lokmannaförbundet

Män 3 147
Kvinnor 48
Totalt 3 195

Luftfartsunionen

Män 2 703
Kvinnor 979
Totalt 3 682

Pappersförbundet

Män 27 880
Kvinnor 8 522
Totalt 36 402

Servicefacket PAM

Män 55 555
Kvinnor 175 740
Totalt 231 295

Sjömans-Unionen

Män 5 336
Kvinnor 3 787
Totalt 9 123

TEAM Industribranschernas fackförbund

Män 28 735
Kvinnor 24 445
Totalt 53 180

Teater- och Mediearbetarna i Finland, Teme

Män 1 681
Kvinnor 2 923
Totalt 4 604

Träfacket

Män 25 760
Kvinnor 7 679
Totalt 33 439

Totalt

Män 522 264 (54,0 %)
Kvinnor 444 090 (46,0 %)
Totalt 966 354