Medlemsantal

De FFC-anslutna förbundens medlemsantal 1.1.2022

Allmänna journalistförbundet

Kvinnor 69
Män 98
Totalt 167

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Kvinnor 6 067
Män 35 276
Totalt 41 343

Byggnadsförbundet

Kvinnor 4 656
Män 61 569
Totalt 66 225

Elbranschernas fackförbund

Kvinnor 1 288
Män 32 719
Totalt 34 007

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Kvinnor 3 131
Män 1 825
Totalt 4 956

Finlands Elitidrottares Union SHU

Kvinnor 403
Män 1 292
Totalt 1 695

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

Kvinnor 16 475
Män 12 676
Totalt 29 151

Finlands Musikers Förbund

Kvinnor 1 419
Män 2 436
Totalt 3 855

Finlands post- och logistikunion PAU

Kvinnor 10 523
Män 10 338
Totalt 20 861

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund

Kvinnor 85
Män 156
Totalt 241

Finlands trafikflygarförbund SLL

Kvinnor 23
Män 1 296
Totalt 1 319

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

(exklusive medlemmar i de organisationsanslutna förbunden)
Kvinnor 113 711
Män 50 224
Totalt 163 935

Medlemsantalen i de organisationsanslutna förbunden

Fängelsetjänstemännens förbund

Kvinnor 405
Män 971
Totalt 1 376

Gränssäkerhetsunionen

Kvinnor 244
Män 2 241
Totalt 2 485

Tullförbundet

Kvinnor 314
Män 536
Totalt 850

Underofficersförbundet

Kvinnor 365
Män 3 105
Totalt 3 470

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

(medlem i FFC genom Servicebranschens union)
Kvinnor 5 588
Män 2 507
Totalt 8 095

Industrifacket

Kvinnor 49 750
Män 156 830
Totalt 206 580

Järnvägsunionen RAU

Kvinnor 308
Män 3 246
Totalt 3 554

Luftfartsunionen IAU

Kvinnor 875
Män 2 224
Totalt 3 099

Pappersförbundet

Kvinnor 7 170
Män 24 825
Totalt 31 995

Servicefacket PAM

Kvinnor 149 083
Män 48 801
Totalt 197 884

Sjömans-Unionen

Kvinnor 3 453
Män 5 056
Totalt 8 509

Totalt

Kvinnor 375 405 (45 %)
Män 460 247 (55 %)
Totalt 835 652