Medlemsantal

De FFC-anslutna förbundens medlemsantal 1.1.2019

Allmänna journalistförbundet

Män 104
Kvinnor 70
Totalt 174

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Män 38 884
Kvinnor 6 261
Totalt 45 145

Byggnadsförbundet

Män 66 235
Kvinnor 4 922
Totalt 71 157

Elbranschernas fackförbund

Män 31 987
Kvinnor 1 166
Totalt 33 153

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Män 1 798
Kvinnor 3 072
Totalt 4 870

Finlands Elitidrottares Union SHU

Män 1 758
Kvinnor 637
Totalt 2 395

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

Män 13 850
Kvinnor 17 943
Totalt 31 793

Finlands Musikers Förbund

Män 2 237
Kvinnor 1 256
Totalt 3 493

Finlands post- och logistikunion PAU

Män 13 216
Kvinnor 12 589
Totalt 25 805

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund

Män 195
Kvinnor 84
Totalt 279

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

(exklusive medlemmar i de organisationsanslutna förbunden)
Män 56 779
Kvinnor 126 879
Totalt 183 658

Medlemsantalen i de organisationsanslutna förbunden

Fängelsetjänstemännens förbund:
Män 1 014, Kvinnor 370, Totalt 1 384

Gränssäkerhetsunionen:
Män 2 194, Kvinnor 235, Totalt 2 429

Tullförbundet:
Män 593, Kvinnor 331, Totalt 924

Underofficersförbundet:
Män 2 842, Kvinnor 321, Totalt 3 163

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

Män 2 476
Kvinnor 5 312
Totalt 7 788

Industrifacket

Män 160 799
Kvinnor 50 996
Totalt 211 795

Järnvägsunionen RAU

Män 3 498
Kvinnor 365
Totalt 3 863

Luftfartsunionen IAU

Män 2 845
Kvinnor 991
Totalt 3 836

Pappersförbundet

Män 26 803
Kvinnor 7 965
Totalt 34 768

Servicefacket PAM

Män 52 806
Kvinnor 164 185
Totalt 216 991

Sjömans-Unionen

Män 5 188
Kvinnor 3 819
Totalt 9 007

Totalt

Män 488 101 (54 %)
Kvinnor 409 769 (46 %)
Totalt 897 870