Medlemsantal

De FFC-anslutna förbundens medlemsantal 1.1.2020

Allmänna journalistförbundet

Män 107
Kvinnor 66
Totalt 173

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

Män 37 224
Kvinnor 6 285
Totalt 43 509

Byggnadsförbundet

Män 64 255
Kvinnor 4 805
Totalt 69 060

Elbranschernas fackförbund

Män 33 400
Kvinnor 1 263
Totalt 34 663

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Män 1 835
Kvinnor 3 141
Totalt 4 976

Finlands Elitidrottares Union SHU

Män 1 302
Kvinnor 323
Totalt 1 625

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

Män 12 961
Kvinnor 17 086
Totalt 30 047

Finlands Musikers Förbund

Män 2 282
Kvinnor 1 323
Totalt 3 605

Finlands post- och logistikunion PAU

Män 12 632
Kvinnor 12 372
Totalt 25 004

Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund

Män 182
Kvinnor 89
Totalt 271

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

(exklusive medlemmar i de organisationsanslutna förbunden)
Män 55 844
Kvinnor 126 037
Totalt 181 881

Medlemsantalen i de organisationsanslutna förbunden

Fängelsetjänstemännens förbund:
Män 969, Kvinnor 385, Totalt 1 354

Gränssäkerhetsunionen:
Män 2 286, Kvinnor 254, Totalt 2 540

Tullförbundet:
Män 563, Kvinnor 319, Totalt 882

Underofficersförbundet:
Män 2 928, Kvinnor 354, Totalt 3 282

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

Män 2 448
Kvinnor 5 453
Totalt 7 901

Industrifacket

Män 160 876
Kvinnor 50 925
Totalt 211 801

Järnvägsunionen RAU

Män 3 482
Kvinnor 371
Totalt 3 853

Luftfartsunionen IAU

Män 2 894
Kvinnor 1 045
Totalt 3 939

Pappersförbundet

Män 26 133
Kvinnor 7 693
Totalt 33 826

Servicefacket PAM

Män 50 164
Kvinnor 157 162
Totalt 207 326

Sjömans-Unionen

Män 5 229
Kvinnor 3 827
Totalt 9 056

Totalt

Män 479 996 (55 %)
Kvinnor 400 578 (45 %)
Totalt 880 574