Du som prenumererar på vårt nyhetsbrev: Så här används uppgifterna om dig

Den information du ger används till att skicka Löntagarens nyhetsbrev, som ges ut av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC. Du får nyhetsbrevet till din e-post varannan vecka. Vi skickar inga andra meddelanden till din e-post på basis av den här prenumerationen.

Vi frågar efter uppgifter om din bransch eller ditt fackförbund så att vi ska kunna göra artiklar som intresserar så många som möjligt. Med hjälp av uppgifterna om bransch eller fackförbund kan vi se inom vilka branscher våra prenumeranter är verksamma.

Du kan ändra dina egna uppgifter och ta bort dig från listan över prenumeranter via de länkar som du hittar längst ner i varje nyhetsbrev.

Vi skickar nyhetsbrevet via programmet MailChimp. Därför förvaras uppgifterna om dig på MailChimps server i USA. FFC har gjort ett avtal med MailChimp om att företaget i hanteringen av uppgifterna följer Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning och att företaget inte överlåter uppgifterna till utomstående.

FFC tar en säkerhetskopia av MailChimps prenumerantdatabas varannan månad. Säkerhetskopian förvaras i Excel-format i FFC:s eget dokumenthanteringssystem M-Files och endast FFC:s kommunikations- och dataadministrationspersonal har tillgång till säkerhetskopian. Säkerhetskopiorna raderas ur systemet efter två månader, alltså när följande säkerhetskopia sparas.

Utgående från dina uppgifter kan vi se vem som har öppnat nyhetsbrevet och vem som har klickat på länkarna i nyhetsbrevet. På det här sättet får vi information om vilka ämnen som intresserar läsarna mest.

När du har skickat in dina uppgifter via den här blanketten får du ännu ett bekräftelsemejl till din e-post. Genom att bekräfta prenumerationen enligt instruktionerna i meddelandet godkänner du samtidigt att informationen om dig används på de sätt som har nämnts ovan.

Nyhetsbrevets prenumerantregister upprätthålls av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Tack för att du prenumererar på nyhetsbrevet!

Vänliga hälsningar

FFC:s kommunikationsteam