Unga arbetstagare

Lagen skyddar unga arbetstagare som är under 18 år. Personer under 18 år får inte göra sådant arbete som kan skada deras hälsa, utveckling eller skolgång. Lagen sätter också gränser för hur långa arbetspass unga arbetstagare får göra och vilka tider på dygnet de får arbeta.

Om du har fyllt 15 år och fullgjort läroplikten får du vara fast anställd hos en arbetsgivare. Om du inte har fullgjort läroplikten, alltså om du inte har gått ut grundskolan, får du jobba under halva sommarlovet. Lagen sätter också gränser för hur mycket du får jobba under skolterminerna. Om du är 14 år gammal får du göra lätt arbete, om din vårdnadshavare ger lov till det.

Du kan skriva under ett arbetsavtal själv när du har fyllt 15 år. Men om du är under 15 år skriver din vårdnadshavare under ditt arbetsavtal.

Läs mer om bestämmelserna som gäller unga arbetstagare på Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.