Unga arbetstagare

Lagen skyddar unga arbetstagare som är under 18 år.

Personer under 18 år får inte ha arbete som kan skada deras hälsa, utveckling eller skolgång. Lagen begränsar också arbetstidens längd och nattarbete.

Om du har fyllt 15 år och fullgjort läroplikten, får du vara fast anställd hos en arbetsgivare. Om du inte har fullgjort läroplikten, alltså inte har gått ut grundskolan, får du jobba under halva sommarlovet. Det finns också regler för hur mycket du får jobba under skolterminerna. Om du är 14 år gammal får du göra lätt arbete, om din vårdnadshavare ger lov till det.

Du kan skriva under arbetsavtalet själv när du har fyllt 15 år. Men om du är under 15 år skriver din vårdnadshavare under arbetsavtalet.

Läs mera om skyddet av unga arbetstagare på arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.