Styrelse och arbetsutskott

Styrelsen ansvarar för FFC:s verksamhet.

FFC:s styrelse består av ordförande samt 18 medlemmar, deras personliga suppleanter och 11 allmänna suppleanter.

Styrelsen representerar FFC, fattar beslut om att godkänna de arbetsmarknadspolitiska avtal som organisationen förhandlar fram, samt upprätthåller kontakten till medlemsförbunden och andra centrala instanser som är relevanta för organisationens verksamhet, både i Finland och utomlands.

Styrelsen bereder och föredrar de ärenden som ska behandlas vid representantskapets möten, samt verkställer representantskapets beslut.

Styrelsen har hand om organisationens ekonomi, godkänner verksamhetsorganisationen, fattar beslut om personaladministrationen och utser medlemmarna i arbetsutskottet. Arbetsutskottet bereder ärenden för FFC:s styrelse.

Vid representantskapets möte den 25 augusti 2020 valdes en ny styrelse för FFC.

Ordinarie medlemmar

1. Jarkko Eloranta, ordf., FFC
2. Katja Syvärinen, vice ordf., FFC
3. Riku Aalto, Industrifacket
4. Teija Asara-Laaksonen, JHL
5. Karola Baran, Teme
6. Håkan Ekström, JHL
7. Matti Harjuniemi, Byggnadsförbundet
8. Risto Kalliorinne, PAM
9. Veli-Matti Kuntonen, SEL
10. Turja Lehtonen, Industrifacket
11. Päivi Niemi-Laine, JHL
12. Heidi Nieminen, PAU
13. Jari Nilosaari, Industrifacket
14. Tero Palomäki, RAU
15. Marko Piirainen, AKT
16. Petri Vanhala, Pappersförbundet
17. Sauli Väntti, Elektrikerförbundet
18. Jaana Ylitalo, PAM
19. Kenneth Bondas, FSU

Personliga suppleanter

1. Jyrki Konola, PAM
2. Vesa Kotaviita, Industrifacket
3. Jyrki Virtanen, Industrifacket
4. Riitta Rautiainen, JHL
5. Joona Mielonen, Teme
6. Mari Keturi, JHL
7. Kimmo Palonen, Byggnadsförbundet
8. Jarkko Viitanen, PAM
9. Pekka Närhinen, SEL
10. Ville-Petteri Risberg, Industrifacket
11. Kristian Karrasch, JHL
12. Jussi Saariketo, PAU
13. Tomi Laiho, Industrifacket
14. Irma Wiita, RAU
15. Pekka Lehtonen, AKT
16. Juhani Siira, Pappersförbundet
17. Hannu Luukkonen, Elektrikerförbundet
18. Ismo Kokko, PAM
19. Joachim Alatalo, FSU

Allmänna suppleanter

Heidi Lehikoinen, PAM
Ulla Hopponen, Industrifacket
Antti Santamäki, Fängelsetjänstemännens förbund/JHL
Harri Pasanen, AKT
Sami Laakso, Pappersförbundet
Henri Lindholm, SEL
Juhani Haapasaari, IAU
Ahti Vänttinen, Finlands Musikers Förbund
Jarmo Saarela, Finlands Elitidrottares Union SHU
Leila Vasama, Finlands Socialdemokratiska Journalistförbund
Antti Kettunen, Allmänna journalistförbundet
Vesa Uuspelto, Finlands trafikflygarförbund SLL

Övriga mötesdeltagare

Representantskapets ordförande Annika Rönni-Sällinen (PAM) samt vice ordförande Mika Byman (JHL) och Jarmo Markkanen (Industrifacket) har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten.

Till styrelsens möten kallas också representanter för de organisationsanslutna medlemsförbunden samt en representant för Handelsbranschens föreståndarförbund KEY.

Arbetsutskott

Styrelsen utser ett arbetsutskott som bereder ärenden som gäller FFC:s strategiska linjedragningar, behandlar riktlinjerna för den aktuella intressebevakningen, behandlar och fattar beslut i ärenden som gäller anställningsförmånerna för FFC:s personal samt bereder andra frågor för styrelsens möten.

FFC:s arbetsutskott 2020–2024

Ordinarie medlemmar

1. Jarkko Eloranta, FFC
2. Katja Syvärinen, FFC
3. Riku Aalto, Industrifacket
4. Matti Harjuniemi, Byggnadsförbundet
5. Päivi Niemi-Laine, JHL
6. Marko Piirainen, AKT
7. Annika Rönni-Sällinen, PAM

Personliga suppleanter

1. Sauli Väntti, Elektrikerförbundet
2. Veli-Matti Kuntonen, SEL
3. Jari Nilosaari, Industrifacket
4. Petri Vanhala, Pappersförbundet
5. Håkan Ekström, JHL
6. Heidi Nieminen, PAU
7. Jaana Ylitalo, PAM

Som sekreterare fungerar Kirsi Sainio, FFC.