Beskattning

Målet med FFC:s skattepolitik är att främja sysselsättning och social rättvisa.
FFC strävar efter en skattepolitik som stärker välfärdsstaten. Foto: HUS Helsingfors universitetssjukhus

Det primära syftet med beskattningen är att finansiera verksamheten inom den offentliga sektorn. I Finland hänger det här starkt samman med tryggandet av välfärdsstaten, vilket är en av de viktigaste stöttepelarna för samhällsekonomin. I människornas vardag handlar det bland annat om högklassiga trafikleder, en offentlig förvaltning och ett rättsväsende som man kan lita på samt ett stabilt skyddsnät som hjälper människor och företag även i svåra tider.

Målet med FFC:s skattepolitik är att främja sysselsättning och social rättvisa. Ett rättvist skattesystem innebär att alla deltar i upprätthållandet av välfärdssamhället enligt sin egen förmåga.

Våra mål för beskattningen

Här kan du läsa mer om våra skattepolitiska mål för valperioden 2019–2023.

1. En skattepolitik som stärker välfärdsstaten

  • Man ska undvika att skärpa beskattningen av arbete. Eventuella lättnader av skatten på förvärvsinkomster bör riktas till låg- och medelinkomsttagare.
  • Kampen mot grå ekonomi ska vara en central del av skattepolitiken.
  • Finland ska aktivt delta i projekt för att utveckla det internationella skattesystemet.

2. Ett rättvist, effektivt och tydligt skattesystem

  • Skattesystemet ska administreras effektivt och det bör utvecklas målmedvetet och kontinuerligt.
  • Beskattningen ska inte grunda sig på fel slags incitament, såsom möjligheten att omvandla förvärvsinkomster till kapitalinkomster.
  • Man ska följa upp hur inkomst- och förmögenhetsskillnaderna utvecklas och reagera på utvecklingen genom skattepolitiska åtgärder.

3. En bred och tät skattebas

  • Systemet för skatt på utdelning från onoterade bolag ska korrigeras.
  • Ineffektiva skatteavdrag, såsom företagaravdraget, ska slopas.
  • Tyngdpunkten inom beskattningen bör i allt högre grad flyttas till beskattning av kapital.

Mytknäckaren: Älskar FFC skatter?

Frågor?

Niko Pankka
Skatteexpert
050 307 0180
niko.pankka@sak.fi
@pankkaniko