Organisation

FFC är Finlands största intresseorganisation och samtidigt en av landets största medborgarorganisation.
FFC-förbundens representanter ger rasismen rött kort. Foto: Patrik Lindström

FFC:s medlemmar är 17 fackförbund som organiserar löntagare inom industri, offentlig sektor, transport, privat service samt kultur- och mediebranscher. Fackförbunden består av fackavdelningar. Fackavdelningarna på samma ort bildar en facklig lokalorganisation.

FFC:s högsta beslutande organ är representantskapet som sammanträder två gånger per år. Representantskapets medlemmar utses vart fjärde år. FFC leds av en ordförande som väljs av representantskapet.

FFC:s byrå

FFC:s centralbyrå ligger i Hagnäs i Helsingfors. Dessutom har FFC sex regionkontor.

Centralbyrån har en ledningsgrupp, ordförandes kansli och fem avdelningar.

Ledningsgrupp

Jarkko Eloranta
Katja Syvärinen
Eija Hietanen
Hannu Jouhki
Heli Puura
Saana Siekkinen