Organisation

FFC är Finlands största intresseorganisation och samtidigt en av landets största medborgarorganisation.
FFC-förbundens representanter ger rasismen rött kort. Foto: Patrik Lindström

FFC:s medlemmar är 17 fackförbund som organiserar löntagare inom industri, offentlig sektor, transport, privat service samt kultur- och mediebranscher. Fackförbunden består av fackavdelningar. Fackavdelningarna på samma ort bildar en facklig lokalorganisation.

FFC:s högsta beslutande organ är representantskapet som sammanträder två gånger per år. Representantskapets medlemmar utses vart fjärde år. FFC leds av en ordförande som väljs av representantskapet.

FFC:s byrå

FFC:s centralbyrå ligger i Hagnäs i Helsingfors. Dessutom har FFC sex regionkontor.

Centralbyrån har en ledningsgrupp, ordförandes kansli och fem avdelningar.

Ledningsgrupp

Jarkko Eloranta
Matti Huutola
Eija Hietanen
Hannu Jouhki
Pekka Ristelä (biträdande direktör för arbetsvillkorsavdelningen)
Saana Siekkinen