Mobbning, trakasserier och diskriminering

Här berättar vi om mobbning, diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Vi ger också råd om vad du ska göra om du blir mobbad, trakasserad eller diskriminerad.

Arbetarskyddslagen förbjuder mobbning på arbetsplatsen. Alla måste respekteras och behandlas väl. På en bra arbetsplats uppmuntrar vi varandra och ingen diskrimineras eller mobbas.

Kom ihåg att också själv vara en bra arbetskamrat. Var artig mot alla och sätt värde på allas arbete.

Skriv gärna ut våra instruktioner På den här arbetsplatsen är alla trakasserier förbjudna och häng upp dem på arbetsplatsen.

Vad är mobbning?

Mobbning är till exempel att

 • prata elakt och hånfullt
 • skrika, hota, idka påtryckning
 • skvallra, baktala
 • isolera, alltså lämna någon utanför gruppen
 • sexuellt ofreda, alltså beröra någon olämpligt eller kränka någon genom sexuellt prat
 • helt sluta prata, alltså isolera någon
 • ständigt kritisera arbetet utan orsak
 • göra arbetet svårare och fördela arbetsuppgifterna orättvist
 • bryta gjorda överenskommelser utan att den andra ger lov till det

Allt uppförande som gör dig ledsen är ändå inte mobbning. Att ha olika åsikter eller tycka olika är inte mobbning.

Vad är trakasserier?

Sexuella trakasserier är att

 • anspela sexuellt med gester eller miner
 • prata och berätta vitsar med sexuell underton
 • anmärka eller fråga om kropp, klädsel eller privatliv
 • skriva sexuellt färgade brev, e-postmeddelanden, textmeddelanden eller telefonsamtal
 • beröra
 • föreslå eller kräva sexuellt umgänge

Trakasserier på grund av kön är att

 • prata nedsättande om kvinnor, män eller personer av annat kön
 • förnedra någon på grund av dess kön
 • mobba någon på grund av den mobbades kön

Alla människor har rätt till fysisk integritet. Det betyder att våld eller hot alltid är förbjudet på arbetsplatsen.

Kontakta omedelbart polisen om du blir utsatt för våld.

Vad ska du göra om du blir mobbad eller trakasserad?

Tala om för den som mobbar eller trakasserar att du blir ledsen av det hen gör eller säger. Be mobbaren sluta.

Om mobbaren inte slutar ska du genast berätta för din arbetsgivare om mobbningen eller trakasserierna. Lagen säger att arbetsgivaren måste ingripa mot mobbning så fort som möjligt.

Om du inte vågar tala med mobbaren, kan du få hjälp av din chef, av förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatsen eller av ditt fackförbund.

Du kan också be företagshälsovården eller arbetarskyddsmyndigheten om hjälp. Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning svarar på numret 0295 016 620.

Vad är diskriminering?

Alla arbetstagare måste behandlas jämlikt.

Diskriminering är till exempel att behandla någon ojämlikt

 • när man väljer en arbetstagare
 • när man bestämmer lönen
 • när man bestämmer arbetsuppgifterna

Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras till exempel på grund av

 1. ålder
 2. sexuell läggning
 3. familjeförhållanden
 4. hälsa eller funktionsnedsättning
 5. nationalitet eller etnisk bakgrund
 6. språk
 7. religion
 8. åsikter
 9. fackföreningsverksamhet
 10. politisk verksamhet


Om du blir utsatt för diskriminering på din arbetsplats ska du be din arbetsgivare att ge en utredning om saken. Kontakta förtroendemannen eller ditt fackförbund. De hjälper dig att gå vidare med saken, om du fortfarande misstänker att du är diskriminerad.