Utbildning

Digitaliseringen och globaliseringen har förändrat arbetslivet och kommer att göra det i framtiden också. Få av oss har samma jobb under hela tiden i arbetslivet. Att man har gått en utbildning innan man kommer ut i arbetslivet är inte en garanti för att man kan det som behövs.
Att man har gått en utbildning innan man kommer ut i arbetslivet är inte en garanti för att man kan det som behövs. Foto: Mascot/Gorilla

Förändringarna påverkar framför allt arbetstagarna inom FFC:s branscher. Man har bedömt att digitaliseringen kommer att ta mer än 40 procent av jobben för lågutbildade, medan motsvarande andel för högutbildade är 16 procent.

Nya slags möjligheter att utbilda sig hjälper människor att byta från ett jobb till ett annat utan att behöva vara arbetslös däremellan. Ju högre utbildningsgrad, desto bättre möjligheter har man att få jobb.

På de här sidorna berättar vi hur FFC anser att yrkesutbildningen och vuxenutbildningen borde reformeras. Vi berättar också om olika möjligheter att förbättra sitt eget kunnande i arbetslivet.