Information och publikationer på olika språk

På FFC:s webbplats finns arbetslivsinformation på 13 språk.
FFC's publikation Arbetslivets spelregler finns även på arabiska