Kollektivavtal

FFC:s medlemsförbund ingår ett stort antal kollektivavtal. Lättast hittar du det avtal som gäller i din egen bransch genom att kolla ditt eget fackförbunds webbplats.

Här kan du följa med avtalsförhandlingarna på förbundsnivå 2021–2022. Du kan bland annat läsa inom vilka branscher parterna har nått uppgörelser och hur vilka lönehöjningar man har avtalat om.

På vår finskspråkiga kollektivavtalssida hittar du mer detaljerad information om alla kollektivavtal inom FFC:s branscher – bland annat när avtalen löper ut och hur många arbetstagare som omfattas av avtalen.

Här kan du läsa mer om vad ett kollektivavtal är.

Kollektivavtalen inom FFC:s medlemsförbund

Flera fackförbund inom FFC har publicerat de egna kollektivavtalen på svenska på förbundets webbplats. Här hittar du kollektivavtalen:

Kollektivavtalen i övriga branscher hittar du på finska på förbundets webbplats. Alla allmänt bindande kollektivavtal ska också vara tillgängliga på både svenska och finska i statens författningsdatabas Finlex.