De tillfälliga lagändringarna lindrar nöden för arbetstagare och företag

Flera av de tillfälliga lagändringarna som gjordes på grund av coronavirusepidemin trädde i kraft den 1 april. De lagändringar som nu trädde i kraft gäller tidsfristerna vid permittering, bestämmelserna för hävning av arbetsavtal under prövotiden samt arbetsgivarens skyldighet att återanställa uppsagda arbetstagare. Lagändringarna är i kraft till slutet av juni.
01.04.2020 14:42 Uppdaterad 06.04.2020 08:17
FFC
Foto: Patrik Lindström / FFC

Lagändringarna grundar sig på det krispaket som organisationerna på arbetsmarknaden enades om, och som innehöll flera åtgärdsförslag för regeringen. Målet med lagändringarna är att skapa förutsättningar för arbetsgivarna att snabbare anpassa sin verksamhet när coronavirusepidemin gör att efterfrågan på produkter och tjänster plötsligt och kraftigt försämras.

Snabbare permitteringar – parterna avtalar om ändringarna i kollektivavtalen

De tillfälliga lagändringarna innebär att den minimitid man måste föra samarbetsförhandlingar innan arbetsgivaren får permittera arbetstagare förkortas till fem dagar. Samtidigt förkortas också tiden för meddelande om permittering till fem dagar. Arbetsgivaren kan i vissa fall permittera arbetstagare utan att först föra samarbetsförhandlingar, om efterfrågan på företagets produkter eller tjänster plötsligt och kraftigt har försämrats på grund av coronavirusepidemin.

Därtill blir det möjligt att permittera arbetstagare som har tidsbundna arbetsavtal. Visstidsanställda som permitteras har rätt till arbetslöshetsdagpenning och de får undantagsvis rätt att häva sina tidsbundna arbetsavtal.

Det förkortade samarbetsförfarandet gäller också företag som hade inlett samarbetsförhandlingarna om permitteringar redan innan de tillfälliga lagarna trädde i kraft, och företag som inleder samarbetsförhandlingar men inte hinner avsluta dem innan lagen upphör att gälla.

Fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna avtalar om bestämmelserna gällande samarbetsförhandlingarnas längd och tiden för meddelande om permittering i sina kollektivavtal, vilket innebär att ändringarna träder i kraft först när förbunden har infört undantagsreglerna i kollektivavtalen i de olika branscherna. Förbunden kan också avvika från lagen och avtala om något annat än fem dagars tidsfrister.

Många fackförbund inom FFC har redan förhandlat fram undantagsbestämmelser i sina kollektivavtal.

Undantagsbestämmelserna kring permitteringar gäller inte staten, kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten eller den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan.

Ingen karens eller självrisktid om arbetsavtal hävs under prövotiden

Fram till slutet av juni är det möjligt att häva arbetstagares anställning under prövotiden också på grund av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. De arbetstagare som drabbas får rätt till arbetslöshetsdagpenning redan från den första dagen, eftersom ingen karens eller självrisktid tillämpas.

Dessutom förlängs arbetsgivarens skyldighet att återanställa uppsagda arbetstagare från fyra eller sex månader till nio månader. Också den här ändringen träder i kraft först när fackförbunden och arbetsgivarna har avtalat om saken.

Branschvisa avtal om undantag gällande anställningsvillkoren

Läs också: Hur påverkar coronaviruset arbetslivet? Här hittar du frågor och svar med den senaste informationen

Uppdatering 6.4.2020 kl. 8.17: Artikeln har kompletterats med information om att undantagsbestämmelserna kring permitteringar inte gäller staten, kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten eller den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.