Reformen av samarbetslagen betonar dialog och är ett steg i rätt riktning

Fackcentralen FFC är nöjd över att reformen av samarbetslagen, som har beretts länge, äntligen håller på att förverkligas. Lagförslaget förbättrar förutsättningarna för samarbete på arbetsplatsen genom att främja en regelbunden dialog mellan arbetsgivaren och personalens representanter.
01.10.2021 12:57
FFC
Foto: Maskot/Gorilla

Regeringens förslag till ny lag om samarbete inom företag slår fast att arbetsgivaren ska ha en skyldighet att föra en regelbunden dialog med personalens representanter om de frågor som anges i lagen. Personalens rätt att komma med initiativ förbättras också när arbetsgivaren i fortsättningen är skyldig att reagera på de frågor som personalen lyfter fram.

– Genom reformen eftersträvar man en genuin växelverkan mellan parterna på arbetsplatsen. När det gäller det här målet har det skett framsteg, säger Heli Puura som är direktör på FFC.

Heli Puura är direktör på FFC.

Den nya dialogmodellen förbättrar personalens tillgång till information och möjligheter att påverka. I modellen betonas också att frågorna på arbetsplatsen ska behandlas jämbördigt och baserat på förtroende och delaktighet. Det här är ett viktigt mål nu när arbetslivet genomgår stora förändringar. Den nya modellen förbättrar arbetstagarnas välbefinnande och företagens ekonomiska framgång, betonar Heli Puura.

– Reformen gör det möjligt att föra en genuin diskussion om företagets tillstånd och framtid, samt gör att företagen kan reagera på utmaningarna också på andra sätt än genom att minska personalen. Hur reformen förverkligas beror i fortsättningen på hurdana åtgärder som vidtas på arbetsplatserna och hur aktiva arbetsplatserna är. Det är viktigt att följa med om den här modellen som betonar dialog fungerar så som man har avsett.

En central del av samarbetslagen är de förhandlingar om förändringar som förs när arbetsgivaren vill minska användningen av arbetskraft. FFC anser att det är bra att reformen inte leder till ändringar i förhandlingsskyldigheten när det gäller minskning av arbetskraften. Bland annat förhandlingstiderna och förhandlingsparterna förblir oförändrade.

– Även om FFC:s mål inte till alla delar kommer att uppfyllas, så anser vi att reformen är betydande, säger Heli Puura.

Planen är att den reviderade samarbetslagen ska träda i kraft i början av år 2022.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.