Förtroendevalda på arbetsplatsen

Förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och andra arbetstagarrepresentanter bevakar arbetstagarnas intressen på arbetsplatserna. Omkring hundratusen människor från alla delar av landet är aktivt med i den FFC-anslutna fackföreningsrörelsens intressebevakning.
Foto: Fredrik Ottosson / Gorilla

Förtroendeman

På arbetsplatsen representeras facket och arbetstagarna av förtroendemannen. Hon eller han bevakar dina rättigheter och förhandlar med arbetsgivaren om problem som uppstår.

Arbetarskyddsfullmäktig

Den person som arbetstagarna har utsett till sin representant i frågor som handlar om arbetsmiljö och säkerhet kallas för arbetarskyddsfullmäktig eller skyddsombud. Fråga henne eller honom om det är något du undrar över.