Aktuellt material

Publikationer

Det finländska socialskyddet är en kombination av ett grundskydd och ett inkomstrelaterat skydd som baserar sig på arbete. De båda delarna kompletterar varandra. Den huvudsakliga tanken med det inkomstrelaterade skyddet är att garantera en skälig utkomst i de fall där arbetstagaren tillfälligt hamnar utanför arbetslivet. Också grundskyddet är viktigt för många löntagare när avbrotten i arbetslivet blir långvariga.

Det är viktigt att föräldrarna ska kunna jobba flexibelt när barnen är små. På de här sidorna berättar vi mer om det nuvarande systemet för föräldraledigheter i Finland.

På våra sidor hittar du också information om arbetslöshetsskyddet och pensionsreformen. Information om vad du ska göra och hur socialskyddet fungerar när du blir sjuk finns på arbetslivssidorna.