Aktuellt material

FFC:s experter håller tät kontakt med myndigheterna. En viktig del av intressebevakningen är att delta i arbetet i kommittéer och att ge utlåtanden om projekt som är viktiga för medlemmarna.

FFC:s experter ansvarar också för att följa upp och bereda frågor på det europeiska planet och internationellt inom sina egna ansvarsområden. Inom intressebevakningen internationellt och på EU-nivå samarbetar FFC med de övriga löntagarcentralorganisationerna.

På de här sidorna kan du läsa vad FFC anser om den ekonomiska politiken, näringspolitiken, klimat- och energipolitiken, markanvändningen, boendet och trafiken samt utbildningen och socialskyddet.

På de här sidorna presenterar vi också FFC:s olika projekt. För tillfället pågår det fyra åriga projektet Möjligheternas tid (på finska), som pejlar framtidens arbetsliv. Bekanta dig också med våra etiska principer för samhällspåverkan (på finska).