Minneslista om du blir arbetslös

  1. Anmäl dig som arbetssökande på TE-byrån senast den första dagen du är arbetslös. Du kan också anmäla dig på TE-tjänsternas webbplats.
  2. Fråga FPA eller arbetslöshetskassan vilken arbetslöshetsförmån du kan få. FPA betalar arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning. Arbetslöshetskassan (a-kassan) betalar inkomstrelaterad dagpenning.
  3. Ansök om arbetslöshetsförmån. Du kan fylla i ansökan på FPA:s eller a-kassans webbplats. Du kan också fylla i pappersblanketter som du skriver ut på FPA:s webbplats eller får på FPA-byrån.
    Skicka in ansökan så fort som möjligt. Du kan ansöka högst 3 månader i efterskott. Kom ihåg att kontrollera på blanketten vilka bilagor du måste skicka med. Du kan skicka in bilagorna senare.
  4. Begär ett skriftligt arbetsintyg av din arbetsgivare.
  5. Begär ett löneintyg av din arbetsgivare. Löneintyget måste gälla åtminstone för de senaste 26 veckorna. Du ska bifoga löneintyget till din ansökan om arbetslöshetsförmån.
  6. När din ansökan har behandlats får du hem ett beslut per post. I beslutet står hur stort stöd du får, varför och när stödet betalas ut. Du får också en blankett för nästa ansökan. Du får ett beslut också om du inte får stöd.