Så gjorde jag: Huvudförtroendemannen Jussi Sakari kommer med idéer för att bekämpa grå ekonomi – "Det känns meningsfullt att kunna upptäcka och lösa problem"

Det är viktigt att arbetsgivarna har ett nära samarbete med arbetstagarnas representanter för att bekämpa missbruk inom byggbranschen. Det säger huvudförtroendemannen Jussi Sakari, som betonar att man alltid måste vara steget före lurendrejarna.
11.04. 07:00
LÖNTAGAREN
Huvudförtroendemannen Jussi Sakari betonar betydelsen av ett ömsesidigt förtroende mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Foto: Patrik Lindström

Förmedla information, lyfta fram saker och ingripa i missförhållanden. Så sammanfattar Jussi Sakari sin roll som huvudförtroendeman för Byggnadsförbundets medlemmar vid YIT Housing.

Inom byggbranschen har det den senaste tiden funnits många problem som måste lösas. Sysselsättningen försämras, det råder oreda på arbetsmarknaden och de ekonomiska utsikterna ser inte bra ut.

Ett kapitel för sig är den gråa ekonomin inom byggbranschen, som Sakari har ansträngt sig speciellt hårt för att bekämpa.

– Alla företag måste delta i det här arbetet, så att man inte ger orättvisa konkurrensfördelar åt de företag som struntar i de här frågorna. Om vi låter det växa fram en grå arbetsmarknad, kommer det snart inte att löna sig för någon av oss att vara kvar i branschen.

YIT:s ledning tar spelreglerna på allvar. Jussi Sakari samarbetar kontinuerligt med arbetsgivaren för att åtgärda de problem som redan har uppstått och förebygga de risker som lurar runt hörnet.

– Den gråa ekonomin är ett så utbrett fenomen att man måste vidta många olika metoder för att bekämpa den – och man måste hela tiden hitta på nya metoder. Den mycket dåliga konjunkturen i byggbranschen leder tyvärr till att också sakliga företag lockas att anlita dem som utför jobbet billigast.

Övervakning och tillstånd som ska vara i skick

En av de metoder som har visat sig vara effektivast är att arbetstagare från länder utanför EU och EES endast kan få arbetstillstånd om de har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland.

– YIT var spelöppnare i den här frågan, och nu har de andra stora byggföretagen anslutit sig, säger Jussi Sakari.

Som en annan viktig metod lyfter Sakari fram företagets interna kontroller, som genomförs tillsammans med arbetsgivaren och som i praktiken innebär intervjuer och anonyma enkäter i samband med besök på byggarbetsplatserna.

Enligt Sakari har YIT varit en föregångare också när det gäller förhållningssättet till egenanställda, alltså så kallade lättföretagare. Byggfirman förbjöd användningen av egenanställda redan innan Byggnadsförbundet och Byggnadsindustrin i samband med kollektivavtalsförhandlingarna kom överens om att man ska sluta använda egenanställda för att förhindra missbruk.

– Vi har en tydlig linje: det går inte att anlita egenanställda direkt som avtalspart eller i en underleveranskedja.

Motiveras av att kunna rätta till orättvisor

Jussi Sakari är inne på sin tredje period som huvudförtroendeman för Byggnadsförbundets medlemmar. Han har också erfarenhet av posten som arbetarskyddsfullmäktig samt av förtroendeuppdrag inom en av YIT:s regionala enheter.

I sitt krävande uppdrag motiveras Sakari av möjligheten att rensa bort lurendrejarna från byggbranschen.

– Jag får energi av att känna att jag har arbetsgivarens stöd för det här jobbet. Det känns också meningsfullt att kunna upptäcka problem och lösa dem, för det skapar jobbmöjligheter för vårt eget gäng.

Enligt Sakari är det oerhört viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.

– Man kan tala mer öppet om problemen när man vet att också arbetsgivaren kräver att de brister som finns ska åtgärdas. Det är ju vad det i slutändan handlar om: det räcker inte att ansvarsfullt agerande bara förekommer i festtalen.

Minna Hotokka
(översättning: Jonny Smeds)

Vem?

Namn: Jussi Sakari
Arbetsplats: YIT Housing
Fackförbund: Byggnadsförbundet
Förtroendeuppdrag: Huvudförtroendeman

Artikeln ingår i serien "Så gjorde jag", där förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige berättar hur de har lyckats utveckla arbetslivet och förbättra vardagen på den egna arbetsplatsen. Här kan du läsa andra artiklar i samma serie.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.