Personalens möjligheter att påverka måste förbättras när samarbetslagen förnyas – "Viktigt att samarbetsförhandlingarna inte ska kunna vara teater"

Förslaget till reform av lagen om samarbete inom företag innebär vissa förbättringar. Det anser fackcentralen FFC, men påpekar samtidigt att förslaget inte ser ut att garantera personalen tillräckliga möjligheter att påverka de beslut som fattas på arbetsplatsen.
23.11.2020 11:09
FFC
I förslaget ingår en ny modell för fortlöpande dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Foto: Gorilla

Arbets- och näringsministeriet har publicerat ett betänkande om reform av lagen om samarbete inom företag. Betänkandet har beretts av en arbetsgrupp på trepartsbasis, alltså med representanter för staten, arbetsgivarna och arbetstagarna. Arbetsgruppen har sedan år 2019 diskuterat en totalreform av samarbetslagen.

FFC anser att arbetsgruppens förslag innehåller förbättringar, men i förslaget finns också brister. De mål som finns inskrivna i regeringsprogrammet kommer inte att förverkligas fullt ut, till exempel när det gäller att förbättra personalens rätt till information och möjligheter att påverka. 

– För oss har det från första början varit viktigt att samarbetsförhandlingar om personalminskningar inte i fortsättningen ska kunna vara teater där alla beslut har fattats redan i förväg. Nu är det oklart om det kommer att ske en förändring på den här punkten. Vi har föreslagit att man bättre ska ta hänsyn till de alternativa lösningar som personalen framför i samband med att företaget planerar att skära ner antalet anställda, säger Heli Puura som är direktör för FFC:s avdelning för anställningsvillkor.

En positiv sak med reformen är en helt ny modell för fortlöpande dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Tanken är att parterna på arbetsplatsen ska samarbeta regelbundet också under goda tider. Enligt modellen ska parterna vara skyldiga att föra en dialog om företagets situation och framtidsutsikter samt de frågor som påverkar personalen. På det sättet kan man bättre förbereda sig på kommande förändringar och beakta till exempel behovet av att utveckla personalens kunnande.

– FFC har höga förväntningar på den kommande dialogen och vi hoppas att den ska tas på allvar inom företag i alla storleksklasser. Genom dialogen kan företagen skapa sig en bättre gemensam lägesbild och planera för framtiden. Dialogen gör det också möjligt att på ett positivt sätt påverka sysselsättningen, säger Heli Puura.

Förslaget är nu ute på öppen remissrunda, vilket betyder att organisationer och enskilda medborgare fram till den 15 januari kan ge utlåtanden om förslaget. När behandlingen av förslaget fortsätter är det enligt FFC viktigt att åtgärda de brister som finns i förslaget. FFC gav tillsammans med centralorganisationen för högutbildade Akava ett kompletterande uttalande, som finns i slutet av arbetsgruppens betänkande (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.