Bli medlem i facket

Att vara medlem i ett fackförbund är ett smart val, eftersom det lönar sig att se om sitt hus.
Foto: Ramon Espelt / Gorilla

Det är lätt att bli medlem. Ta först reda på vad ditt fackförbund heter.

  • Fråga arbetsplatsens förtroendevalda.
  • Ring FFC:s avgiftsfria servicetelefon 0800 179 279 (mån–fre kl. 9–15).
  • Läs på adressen Facket.fi.

Arbetsplatsens förtroendeman hjälper dig att bli medlem. Du kan också fylla i en anslutningsblankett på fackets webbplats eller på adressen Facket.fi.

Studerandemedlemskap är oftast gratis

I de flesta av FFC:s medlemsförbund kan man bli medlem redan under studietiden. Medlemskapet är i allmänhet gratis för studerande.

Även om medlemskapet i regel inte kostar något, får du via det nästan samma förmåner som förbundets ordinarie medlemmar.

Medlemsavgiften tas ofta ut från lönen

Ett fackförbunds medlemsavgift består av en förbundsavgift och en avgift till arbetslöshetskassan. I FFC-anslutna förbund är medlemsavgiften cirka 1–2 % av samtliga beskattningsbara löneinkomster (bruttolön), förmåner och arvoden. Medlemsavgifter till fackförbund är avdragsgilla i beskattningen.

Arbetsgivaren inkasserar avgiften

Det lättaste sättet att betala medlemsavgiften är att komma överens om det med arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan börja inkassera medlemsavgifterna från lönen så fort ett skriftligt avtal ingåtts om saken. I allmänhet finns det ett inkasseringsavtal med i anslutningsblanketten, men du får det också på din arbetsplats av förtroendemannen eller hos din fackavdelning. Ofta finns avtalet också på arbetsplatsen hos löneräknaren.

Du betalar själv

Du kan också själv betala medlemsavgiften om arbetsgivaren inte inkasserar medlemsavgifter från lönen. Du får instruktioner om betalningen av ditt fackförbund.