Social trygghet

FFC anser att det är viktigt att den finländska sociala tryggheten också i fortsättningen är lagstadgat och heltäckande.
Det är viktigt att vi har ett system som gör att föräldrarna kan arbeta flexibelt när barnen är små. Foto: Seppo Sirkka / Eastpress Lehtikuva

Den finländska sociala tryggheten är en kombination av ett inkomstrelaterat skydd som baserar sig på arbete och ett grundskydd. De båda delarna kompletterar varandra. Den huvudsakliga tanken med det inkomstrelaterade skyddet är att garantera en skälig utkomst när arbetstagaren tillfälligt hamnar utanför arbetslivet. Också grundskyddet är viktigt för många löntagare när avbrotten i arbetslivet blir långvariga.

Det är viktigt att föräldrarna ska kunna jobba flexibelt när barnen är små. På de här sidorna berättar vi mer om det nuvarande systemet för föräldraledigheter i Finland och vi presenterar FFC:s förslag till ny modell.

Här hittar du också information om utkomstskyddet för arbetslösa och pensionsreformen. Information om vad du ska göra och hur den sociala tryggheten fungerar när du blir sjuk finns på arbetslivssidorna.