FFC:s Pirjo Väänänen om nedskärningar i arbetslöshetsskyddet: ”Det är svårt att förstå eller acceptera att människor försätts i nöd”

Regeringen Orpo-Purra skär kraftigt ner arbetslöshetsskyddet och många försvagningar har redan trätt i kraft. För närvarande behandlar riksdagen ett omfattande nedskärningsprogram, vilket, om det förverkligas, skrotar de lågavlönades inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd. FFC motsätter sig nedskärningarna som regeringen föreslår.
15.04. 12:30
FFC
Pirjo Väänänen. Foto Jaakko Lukumaa.

Regeringens proposition som nu behandlas i riksdagen skulle minska den arbetslösas inkomstrelaterade dagpenning med 20 procent redan efter två månaders arbetslöshet och med ytterligare 5 procent efter åtta månader. Regeringspropositionen utgår ifrån att nedskärningen av den inkomstrelaterade dagpenningen skulle beröra 80 000 personer årligen.  

– Ifall riksdagen godkänner propositionen, träder den i kraft i början av september. Nedskärningen berör även deltidsanställda som får jämkad arbetslöshetsdagpeng och äldre arbetslösa som närmar sig pensionsåldern, partiellt arbetsoförmögna samt personer som får arbetskraftsutbildning, nämner FFC:s socialpolitiska chef Pirjo Väänänen.

Hon påpekar att arbetslösheten främst berör löntagare inom lågavlönade branscher.  

– Enligt propositionen skulle den inkomstrelaterade dagpenningen skäras ned med cirka 300 euro i månaden i genomsnitt. För en lågavlönad är detta en mycket stor summa. För vissa skulle den inkomstrelaterade dagpenningen sjunka till grunddagpenningens nivå, till 800 euro. Efter nedskärningarna skulle de flesta med inkomstrelaterad dagpenning få mindre än 900 euro i månaden i handen.  

Man har beslutat att förlänga arbetsvillkoret från sex månader till tolv månader, vilket gör det svårare att kvalificeras för inkomstskydd. Förändringen träder i kraft i början av september. Personer som har en lönesubventionerad anställning samt äldre arbetslösa får det svårare att kvalificera sig för inkomstrelaterat utkomstskydd och kommunernas skyldighet att erbjuda äldre personer arbete upphör ifall riksdagen godkänner regeringens förslag till försvagningar som nu behandlas.

Riksdagen har redan beslutat om många nedskärningar i arbetslöshetsskyddet. I början av april togs barntilläggen bort från arbetslöshetsförmånerna, likaså slopades den skyddade delen på 300 euro i den jämkade dagpenningen. Antalet självriskdagar har ökats och rätten till arbetslöshetsförmån har slopats för den tid semesterersättning har betalats för den periodiserade semestertiden som inte tagits ut.  

Utöver arbetslöshetsskyddet har bostadsstödet skurits ner och indexen som höjer Fpa-förmånerna ska frysas på 2023 års nivå mellan åren 2024 och 2027.

Läs mer om nedskärningarna.

Behovet av utkomststöd ökar och fattigdomen breder ut sig

Riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott samt social- och hälsovårdsutskottet har hört FFC gällande regeringens nedskärningspropositioner.

– När vi rådfrågades, betonade vi oron över de arbetslösas, lågavlönade löntagarnas och familjernas utkomst. 

Oron är gemensam för många grupper, eftersom nedskärningarna i socialskyddet enligt många bedömningar kommer att leda till att allt fler blir tvungna att ty sig till utkomststöd och fattigdomen breder ut sig.

– Regeringen Orpo-Purras nedskärningar drabbar samma människor på många olika sätt. Det är svårt att förstå eller acceptera att människor försätts i nöd, säger Pirjo Väänänen. 

Hon påpekar, att försvagningen av utkomstskyddet inte avlägsnar sysselsättningsproblemen eller skapar ett enda nytt arbetstillfälle.  

–  I praktiken skyfflar regeringen människorna över från socialskyddet, som betalas av arbetsgivarna och löntagarna, till utkomststödet, som betalas av staten, och är den sista utvägen.  

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.