Hållbar utveckling

Vi måste arbeta långsiktigt och i enlighet med FN:s riktlinjer för att främja hållbar tillväxt. FN:s mål är att främja social-, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i såväl utvecklingsländerna som i de utvecklade länderna.

FN:s agenda för hållbar utveckling från år 2015 innehåller 17 mål som ska uppnås före år 2030.

FFC anser att det är beklagligt att FN:s mål inte nämner något om att främja demokratin. Också målen som gäller människovärdigt arbete är anspråkslösa och de fackliga rättigheterna som står inskrivna i Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner spelar endast en mindre roll.

Nationella åtgärder för hållbar utveckling

Enligt principerna för hållbar utveckling ska ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet beaktas jämlikt i det nationella beslutsfattandet och den nationella verksamheten.  Främjandet av människors välfärd ska vara stå i centrum för de nationella åtgärderna.

Målen för hållbar utveckling ska göras till en sammanknuten del av beredningen av lagstiftningen och statsbudgeten. Man måste också följa upp och regelbundet utvärdera hur målen förverkligas.

Utbildningspaket om hållbar utveckling för fackförbunden

FFC har förbundit sig att främja målen i FN:s utvecklingsagenda genom att underteckna det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling.

I enlighet med åtagandet har löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK tillsammans med Arbetarnas Bildningsförbund ABF och TJS-Opintokeskus tagit fram ett utbildningspaket för hållbar utveckling, som fackförbunden kan använda (på finska). Paketet innehåller information om hur man kan utveckla arbetsplatsens verksamhetssätt så att de blir mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara.