Tillfälliga undantag inom utkomstskyddet för arbetslösa

Uppdaterad 11.3.2022 kl. 14.48.

Vilka coronaundantag inom utkomstskyddet för arbetslösa upphörde att gälla 30.11.2021?

Under våren och sommaren 2020 gjordes flera tillfälliga ändringar inom arbetslöshetsskyddet på grund av coronapandemin. Många av de här undantagen upphörde att gälla i slutet av december 2020. Därtill upphörde de här ändringarna att gälla i slutet av november 2021.

  • Höjningen av skyddsdelen inom utkomstskyddet för arbetslösa. Skyddsdelen återgår till att vara 300 euro, när den tillfälligt har varit 500 euro.
  • Villkoren för rörlighetsunderstödet. I fortsättning betalas rörlighetsunderstöd om de dagliga arbetsresorna tar minst tre timmar i heltidsarbete och två timmar i deltidsarbete.
  •  Den utvidgade möjligheten för företagare att få arbetslöshetsförmån. Möjligheten återinfördes dock igen för januari och februari 2022.

Har de fem självriskdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa avskaffats?

Nej, det tillfälliga undantaget har upphört att gälla. De fem självriskdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa avskaffades tillfälligt för januari och februari 2022, men de återinfördes i mars 2022. Det betyder att arbetslöshetsförmån betalas ut först när fem vardagar har gått från det att du har anmält sig som arbetslös eller permitterad vid arbets- och näringsbyrån. Självrisktiden behöver inte vara sammanhängande.

Har arbetslöshetsskyddet för företagare förbättrats?

Nej, det tillfälliga undantaget har upphört att gälla. Företagare kunde tillfälligt få arbetsmarknadsstöd enligt lindrigare villkor än vanligt för januari och februari 2022, men från mars 2022 har företagare inte längre rätt till arbetsmarknadsstöd om deras företagsverksamhet pågår.

Vad har man gjort för att underlätta utbetalningen av arbetslöshetsförmån?

  • Arbetslöshetskassan eller FPA kan betala ut en del av arbetslöshetsförmånen för högst sex månader i förskott åt de sökande. Förskottet betalas ut innan ansökningen har handlagts, så att ingen ska behöva vänta oskäligt länge på pengar. Tidigare har det varit möjligt att betala ut ett förskott för två månader. Du som ansöker om arbetslöshetsförmån måste ändå fortfarande skicka in en ansökan för varje period. 
  • När beloppet på den jämkade arbetslöshetsförmånen beräknas används ingen särskild jämkningsperiod eller kalkylerad inkomst. Det betyder att jämkningsperioden och ansökningsperioden alltid är fyra på varandra följande kalenderveckor eller en månad, även om perioden innehåller dagar då den sökande inte har rätt till förmån.

De här lagändringarna gäller till slutet av året 2022.

Vad ska jag göra om jag permitteras eller blir arbetslös?

Bekanta dig också med de övriga delarna av vårt informationspaket om coronaviruset

Frågor och svar om sjukdomen som orsakas av coronaviruset och hur man kan förebygga att smittas

Frågor och svar om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter under coronavirusepidemin

Tillfälliga undantag gällande permittering och andra anställningsvillkor