Förhandlingarna om kollektivavtal

Här kan du läsa hur förhandlingarna om kollektivavtal framskrider i Finland. Vi bevakar de förhandlingar där FFC:s medlemsförbund deltar.

Sidan har uppdaterats 28.11.2023.

Sammanfattning av förhandlingsläget

Avtalsförhandlingarna inom de FFC-anslutna fackförbundens branscher har kört i gång igen och parterna har ingått de första uppgörelserna. Industrifacket har nått en uppgörelse om kollektivavtalet för bilbranschen och Pappersförbundet har nått en uppgörelse om kollektivavtalet för kartong- och pappersförädlingsbranschen.

Nedan har vi sammanställt en lista över de förhandlingsresultat som har uppnåtts i november 2023 och de avtal som löper ut inom de närmaste månaderna. Här hittar kan du läsa mer om uppgörelser som har ingåtts tidigare.

Vad är en strejk? Och vad är en sympatistrejk, politisk strejk och utmarsch? Läs vår nyhet där vi svarar på tio vanliga frågor om strejker.

Bekanta dig också med avtalsterminologin: Vad menas med förlikning, lockout och stupstock? Kolla vår lista med viktiga ord som används under avtalsförhandlingarna

På vår finskspråkiga webbplats hittar du mer detaljerad information om kollektivavtalen inom FFC:s branscher och hur många arbetstagare som omfattas av avtalen.

Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat

  Industrifacket

  • Handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen:
   Industrifacket har den 16 november 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år och två månader (1.12.2023–31.1.2027). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 3,6 % år 2024. Lönehöjningarna år 2025 och 2026 följer de allmänna lönehöjningarna inom teknologiindustrin och kemiska basindustrin. Läs mer på Industrifackets webbplats.
  • Torvproduktionsbranschen:
   Parterna har den 27 november 2023 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.11.2023–31.10.2025). Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ. Läs mer på Industrifackets webbplats.

  Pappersförbundet

  • Kartong- och pappersförädling:
   Pappersförbundet har den 21 november 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och en månad (1.1.2024–31.1.2026). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 2,5 % samt en lokal pott på 1 % i mars 2024. Tabellönerna samt bl.a. skift- och lördagstilläggen höjs samtidigt med 3,5 %. Parterna förhandlar senare om lönehöjningarna för år 2025 och om de inte når en uppgörelse kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).

  Avtal som löper ut i slutet av december 2023

  Industrifacket

  • Timmerhusbranschen
  • Företagsspecifika kollektivavtal inom mekaniska skogsindustrin: Lujapuu, Mahogany, Misawa Homes of Finland, Södra Wood

  Avtal som löper ut i slutet av januari 2024

  Industrifacket

  • Skogsbranschen
  • Skogsmaskinsbranschen
  • Företagsspecifika kollektivavtal inom mekaniska skogsindustrin: Luvian Saha, Primatimber, Sahakuutio

  Avtal som löper ut i slutet av februari 2024

   Industrifacket

   • Plantskolebranschen
   • Företagsspecifika kollektivavtal inom bioindustin: Neova

   Sjömans-Unionen

   • Inrikesfartens passagerarfartyg
   • Utrikesfartens handelsfartyg
   • Utrikesfartens passagerarfartyg
   • Nordic Jetline Finland

   Avtal som löper ut i slutet av mars 2024

   Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

   • Airpro (tillsammans med Luftfartsunionen IAU)
   • Nationalgalleriet 
   • Privata undervisningssektorn
   • Yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler

   Luftfartsunionen IAU

   • Airpro (tillsammans med fackförbundet JHL)
   • Servicefacket PAM
   • Butiksanställda på Alko

   Avtal som löper ut i slutet av april 2024

   Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

   • Privata hälsovårdsbranschen

   Kollektivavtal som kan sägas upp i förtid så att de löper ut 30.4.2024:

   • Avainta-avtalet (kollektivavtalet är i kraft till 30.4.2025 om det inte sägs upp i förtid):
   • Förhandlingarna om lönehöjningarna för år 2024 har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats
   • Seure (kollektivavtalet är i kraft till 30.4.2025 om det inte sägs upp i förtid)

   Pappersförbundet

   • Företagsspecifika kollektivavtal inom pappersindustrin: DS Smith Packaging Finland, Stora Enso

   Elektrikerförbundet

   • Företagsspecifika kollektivavtal inom pappersindustrin: MM Kotkamills, Stora Enso
     

   Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat under föregående avtalsrörelse

   De uppgörelser om kollektivavtal som parterna uppnådde under den avtalsrörelse som inleddes hösten 2022 och pågick fram till våren 2024 har vi samlat på en separat sida. Här hittar kan du läsa mer om de äldre uppgörelserna.