Förhandlingarna om kollektivavtal

Här kan du läsa hur förhandlingarna om kollektivavtal framskrider i Finland. Vi bevakar de förhandlingar där FFC:s medlemsförbund deltar.

Sidan har uppdaterats 3.5.2024.

Sammanfattning av förhandlingsläget

Avtalsförhandlingarna inom de FFC-anslutna fackförbundens branscher har kört i gång igen och avtalsrörelsens första kollektivavtalsuppgörelser är klara.

Nedan har vi sammanställt en lista över de förhandlingsresultat som parterna har uppnått sedan november 2023 och de avtal som löper ut inom de närmaste månaderna. Här hittar kan du läsa mer om uppgörelser som har ingåtts tidigare.

Vad är en strejk? Och vad är en sympatistrejk, politisk strejk och utmarsch? Läs vår nyhet där vi svarar på tio vanliga frågor om strejker.

Bekanta dig också med avtalsterminologin: Vad menas med förlikning, lockout och stupstock? Kolla vår lista med viktiga ord som används under avtalsförhandlingarna

På vår finskspråkiga webbplats hittar du mer detaljerad information om kollektivavtalen inom FFC:s branscher och hur många arbetstagare som omfattas av avtalen.

Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Avainta-avtalet (löneuppgörelse):
  Parterna har i december 2023 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2024. Uppgörelsen innehålle en allmän höjning på 3,1 % i maj 2024 och en lokal justeringspott på 0,3 % i oktober 2024. Det huvudsakliga målet med potten är att korrigera lokala löneorättvisor. Om parterna inte enas om hur potten ska fördelas, beslutar arbetsgivaren om fördelningen. Därtill har parterna tidigare kommit överens om en central utvecklingspott som är 0,3 % och träder i kraft 1.2.2024. Nu har man enats om att betala potten som en allmän höjning utöver de övriga höjningarna. Uppgörelsen innebär att kollektivavtalet förblir i kraft till 30.4.2025. Avainta-arbetsgivarna har i oktober 2023 fattat beslut om att avsluta sin verksamhet och rekommenderar att de offentligt ägda medlemsföretagen övergår till KT:s företagssektion. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Nationalgalleriet
  Parterna har i mars 2024 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av avtalsparternas beslutande organ. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Raskone:
  Partena har i december 2023 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är fyra år och två månader (1.1.2024–29.2.2028). Uppgörelsen innebär att lönerna och de flesta tilläggen höjs med 3,6 % i januari 2024. De följande lönehöjningarna sker i februari 2025 och februari 2026 och är bundna till bilverkstadsbranschens allmänt bindande kollektivavtal. Parterna förhandlar senare om lönerna för år 2027. Den allmänna höjningen gäller inte de marknadspengar som parterna avtalade om år 2022 och som under den gångna avtalsperioden har medfört betydande lönehöjningar för arbetstagarna. Uppgörelsen innebär också att den avlönade föräldraledigheten för den icke-födande föräldern förlängs från 6 till 16 dagar. Också lönesystemet ändras. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Seure (löneuppgörelse):
  Parterna har i december 2023 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2024. Timlönerna i bilaga A höjs med 3,4 % i maj 2024. Uppgörelsen innebär att kollektivavtalet förblir i kraft till 30.4.2025. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Social- och hälsovårdssektorn (förhandlingsresultat om lönesystemet):
  Parterna har i februari 2024 nått en uppgörelse om lönesystemet inom SH-avtalet. Uppgörelsen innebär att man tar i bruk fem nya lönegrupper och att lönesättningen för t.ex. sjukvårdare, närvårdare, socialarbetare, instrumentvårdare och andra arbetstagare inom social- och hälsovårdsbranschen förnyas. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).

Industrifacket

 • Arolan Höyläämö (optionsår):
  Parterna har hösten 2023 enats om att utnyttja optionsåret i det företagsspecifika kollektivavtal som trädde i kraft 1.4.2022, så att avtalet löper ut 31.12.2024. Kollektivavtalet gäller både arbetstagare och tjänstemän. Lönehöjningarna följer den allmänna nivå som under den gångna avtalsrörelsen har etablerats inom industrin. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen:
  Industrifacket har den 16 november 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är tre år och två månader (1.12.2023–31.1.2027). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 3,6 % år 2024. Lönehöjningarna år 2025 och 2026 följer de allmänna lönehöjningarna inom teknologiindustrin och kemiska basindustrin. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Kieppi Sawmill:
  Parterna har i början av år 2024 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år och elva månader (1.2.2024–31.12.2025). Kollektivavtalet gäller både arbetstagare och tjänstemän. Lönehöjningarna följer den allmänna nivå som under den gångna avtalsrörelsen har etablerats inom industrin. I övrigt motsvarar avtalet de övriga företagsspecifika kollektivavtalen inom den mekaniska skogsindustrin. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Lujapuu:
  Parterna har i början av år 2024 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.1.2024–31.12.2025). Kollektivavtalet gäller både arbetstagare och tjänstemän. Lönehöjningarna följer den allmänna nivå som under den gångna avtalsrörelsen har etablerats inom industrin. I övrigt motsvarar avtalet de övriga företagsspecifika kollektivavtalen inom den mekaniska skogsindustrin. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Mahogany:
  Parterna har i början av år 2024 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.1.2024–31.12.2025). Kollektivavtalet gäller både arbetstagare och tjänstemän. Lönehöjningarna följer den allmänna nivå som under den gångna avtalsrörelsen har etablerats inom industrin. I övrigt motsvarar avtalet de övriga företagsspecifika kollektivavtalen inom den mekaniska skogsindustrin. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • MM Kotkamills (förlängning):
  Parterna har i början av år 2024 enats om att förlänga det företagsspecifika kollektivavtal som trädde i kraft år 2022, så att avtalet löper ut 7.5.2024. Kollektivavtalet gäller både arbetstagare och tjänstemän. Lönehöjningarna följer den allmänna nivå som under den gångna avtalsrörelsen har etablerats inom industrin. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Nykarleby Ekopaint (optionsår):
  Parterna har i början av år 2024 enats om att utnyttja optionsåret i det företagsspecifika kollektivavtal som trädde i kraft 1.1.2022, så att avtalet löper ut 31.12.2024. Kollektivavtalet gäller både arbetstagare och tjänstemän. Lönehöjningarna följer den allmänna nivå som under den gångna avtalsrörelsen har etablerats inom industrin. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Oiva Wood Solutions (optionsår):
  Parterna har i början av år 2024 enats om att utnyttja optionsåret i det företagsspecifika kollektivavtal som trädde i kraft 1.4.2022, så att avtalet löper ut 28.2.2025. Kollektivavtalet gäller både arbetstagare och tjänstemän. Lönehöjningarna följer den allmänna nivå som under den gångna avtalsrörelsen har etablerats inom industrin. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Plantskolebranschen:
  Parterna har i februari 2024 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2024–28.2.2026). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3,7 % i mars 2024 samt en engångsersättning på 150 euro, som betalas i september 2024 åt dem som har varit anställda av samma arbetsgivare i minst tre månader år 2024. Parterna har avtalat om att lönerna justeras följande gång i mars 2025, och de förhandlar senare om storleken på lönehöjningarna. Om de inte når en uppgörelse kan avtalet sägas upp efter de första året. Uppgörelsen innebär också att den icke-födande föräldern får rätt till ersättning för sin föräldraledighet. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • RP Logistics:
  Parterna har hösten 2023 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år och tre månader (1.10.2023–31.12.2024). Kollektivavtalet gäller både arbetstagare och tjänstemän. Lönehöjningarna följer den allmänna nivå som under den gångna avtalsrörelsen har etablerats inom industrin. I övrigt motsvarar avtalet de övriga företagsspecifika kollektivavtalen inom den mekaniska skogsindustrin. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Sahakuutio:
  Parterna har i början av år 2024 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år och tio månader (1.3.2024–31.12.2025). Kollektivavtalet gäller både arbetstagare och tjänstemän. Lönehöjningarna följer den allmänna nivå som under den gångna avtalsrörelsen har etablerats inom industrin. I övrigt motsvarar avtalet de övriga företagsspecifika kollektivavtalen inom den mekaniska skogsindustrin. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Skogsbranschen:
  Parterna har i april 2024 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2024–31.1.2026) och uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom allmänna höjningar på 45 cent/timme i maj 2024. Förhandlingarna om löneuppgörelsen för år 2025 ska vara klara senast 31.1.2025. Om parterna inte når en överenskommelse kan avtalet sägas upp omedelbart. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Skogsmaskinsbranschen:
  Parterna har i februari 2024 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2024–31.1.2026) och uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom allmänna höjningar på 0,55 euro/timme i maj 2024 och 0,50 euro/timme i maj 2025. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Södra Wood:
  Parterna har i början av år 2024 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.1.2024–31.12.2025). Kollektivavtalet gäller både arbetstagare och tjänstemän. Lönehöjningarna följer den allmänna nivå som under den gångna avtalsrörelsen har etablerats inom industrin. I övrigt motsvarar avtalet de övriga företagsspecifika kollektivavtalen inom den mekaniska skogsindustrin. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Timmerhusbranschen:
  Industrifacket har den 4 mars 2024 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år och tre månader (1.3.2024–31.5.2025) och i avtalet ingår möjligheten till ett optionsår. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3,95 % i mars 2024. Också skift-, kvälls-, och lördagstilläggen stiger samtidig med 3,95 %. Dessutom betalas en lönepost av engångsnatur, som för heltidsanställda är 305 euro, i september 2024. Parterna har avtalat om att lönerna justeras följande gång i juni 2025, och de förhandlar senare om storleken på lönehöjningarna. Uppgörelsen innebär också förbättringar i ersättningen och friheterna för personalrepresentanter. Dessutom förbättrades villkoren för söckenhelgernas och medeltimlönens del. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Torvproduktionsbranschen:
  Parterna har i december 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.11.2023–31.10.2025). Innehållet i avtalet har uppdaterats och lönestrukturen förenklats för att bättre motsvara branschens behov. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Veljekset Vaara och Vaaran Palkki (optionsår):
  Parterna har hösten 2023 enats om att utnyttja optionsåret i det företagsspecifika kollektivavtal som trädde i kraft 1.2.2022, så att avtalet löper ut 31.1.2025. Kollektivavtalet gäller både arbetstagare och tjänstemän. Lönehöjningarna följer den allmänna nivå som under den gångna avtalsrörelsen har etablerats inom industrin. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Älvsbytalo (optionsår):
  Parterna har hösten 2023 enats om att utnyttja optionsåret i det företagsspecifika kollektivavtal som trädde i kraft 1.3.2022, så att avtalet löper ut 31.12.2024. Kollektivavtalet gäller både arbetstagare och tjänstemän. Lönehöjningarna följer den allmänna nivå som under den gångna avtalsrörelsen har etablerats inom industrin. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).

Pappersförbundet

Sjömans-Unionen

 • Arctia Icebreakings isbrytare:
  Parterna har i februari 2024 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingsresultaten följer den allmänna linjen för exportbranscherna och säkerställer den finska flottans konkurrenskraft. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.
 • Nordic Jetline Finland:
  Parterna har 20.2.2024 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Sjömans-unionen hade tillsammans med Finlands Skeppsbefälsförbund och Finlands Maskinbefälsförbund varslat om strejk vid Nordic Jetline Finland från 1.3.2024 eftersom arbetsgivaren vägrade gå med på förhandlingar om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet innebär dock att förbunden återtar sitt strejkvarsel. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.
 • Utrikesfartens handelsfartyg:
  Parterna har i februari 2024 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2024–28.2.2026). Uppgörelsen innebär att lönerna i kollektivavtalet samt de eurobaserade tilläggen höjs med 2,5 % i mars 2024 och med 1,1 % i oktober 2024. Därtill betalas ett engångsbelopp på 350 € i december 2024. Parterna förhandlar senare om lönehöjningarna för år 2025 och om de inte når en uppgörelse kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.
 • Utrikesfartens passagerarfartyg:
  Parterna har i februari 2024 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2024–28.2.2026). Uppgörelsen innebär att lönerna i kollektivavtalet samt de eurobaserade tilläggen höjs med 2,5 % i mars 2024 och med 1,1 % i oktober 2024. Därtill betalas ett engångsbelopp på 350 € i december 2024. Parterna förhandlar senare om lönehöjningarna för år 2025 och om de inte når en uppgörelse kan avtalet sägas upp efter det första året. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.

Stridsåtgärder

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Privata undervisningssektorn:
  JHL, OAJ och Jyty har varslat om strejk inom den privata undervisningssektorn. Strejken pågår 13.–16.5.
  Fackförbundena organiserade en strejk också i april 23.–24.4. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).

Avtal som har löpt ut utan att man har nått förhandlingsresultat

Industrifacket

 • Företagsspecifika kollektivavtal inom bioindustin:
  Neova
 • Företagsspecifika kollektivavtal inom mekaniska skogsindustrin:
  Luvian Saha, Misawa Homes of Finland, Primatimber

Sjömans-Unionen

 • Inrikesfartens passagerarfartyg:
  Kollektivavtalet har löpt ut 31.1.2024.

Avtal som löpte ut i slutet av mars 2024

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Airpro (tillsammans med Luftfartsunionen IAU)
 • Privata undervisningssektorn:
  JHL, OAJ och Jyty har varslat om strejk inom den privata undervisningssektorn. Strejken pågår 13.–16.5.
  Fackförbundena organiserade en strejk också i april 23.–24.4. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler:
  JHL har sagt upp kollektivavtalet så att det löper ut i slutet av mars 2024. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.

Luftfartsunionen IAU

 • Airpro (tillsammans med fackförbundet JHL)
 • Servicefacket PAM
 • Butiksanställda på Alko

Avtal som löper ut i slutet av april 2024

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Elektrikerförbundet

 • Företagsspecifika kollektivavtal inom pappersindustrin: MM Kotkamills, Stora Enso

Pappersförbundet

Avtal som löper ut i slutet av september 2024

Finlands trafikflygarförbund SLL

 • Finnairs piloter

Elbranschernas fackförbund

 • Företagsspecifika kollektivavtal inom den mekaniska skogsindustrin: Stora Enso

Industrifacket

 • Företagsspecifika kollektivavtal inom den mekaniska skogsindustrin: Stora Enso, Joutsenon Purupaali, Kuormaus Ursin, Mantsisen Group

Avtal som löper ut i slutet av oktober 2024

Servicefacket PAM

 • Skidcenterbranschen

Finlands post- och logistikunion PAU

Kollektivavtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.10.2024:

 • Kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen (kollektivavtalet löper ut 31.10.2025)

Avtal som löper ut i slutet av november 2024

Industrifacket

 • Teknologiindustrin

Avtal som löper ut i slutet av december 2024

Finlands post- och logistikunion PAU

 • Åland Post

Finlands musikers förbund

 • Orkestern vid Operafestivalen i Nyslott

Elbranschernas fackförbund

 • Företagsspecifika kollektivavtal inom den mekaniska skogsindustrin: UPM Biocomposites, UPM Plywood (tillsammans med Industrifacket)

Industrifacket

 • Kemiska basindustrin
 • Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin
 • Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin
 • Företagsspecifika kollektivavtal inom den mekaniska skogsindustrin: Adolf Lahti Yxpila, Akonkosken Saha, Anaika Wood Group, Arolan Höyläämö, Aureskosken Jalostetehdas, Cartera, E.T. Listat, Elemenco, Elementti Sampo, ER-Saha, Finland Laminated Timber, FM-Haus, FM Timber, Haapajärven Ha-Sa, Iisalmen Sahat, Iisveden Metsä, Imex Wood, Isojoen Saha, JPJ-Wood, JT Timbertrucks, Jukajan Ristikko, Jukkatalo, Junnikkala, Kaivospuu, Keminmaan Puurakenne, Kestopalkki LPJ, Kinnaskoski, Kiurutimber, Kone Käkelät, Kotkamills Wood, Kouvolan Saha, KPS Kuljetus, Kuormauspalvelu Paunonen, Kuusisto Wood, Kärävä, Lapuan Saha, Lauttaniemen Teollisuus, Lunawood, Luopajärven Saha, Lännen Painepuu, MCM Timber, Meri Porin Saha, MM-Wood, Multian Saha, Muurametalot, Nord-Finnhaus, Noormarkun Saha, Nykarleby Ekopaint, Parmaco Production, Pyhännän Puujalostus, Pölkky, Riga Wood Finland, RP Logistics, Scanpole, Sepa, Simons Element, Siparila, Sivuhonka, Sjöbloms Infra, Suomen Kodikas-Talot, Suomen Rakennustuote, SWM-Wood, Tarkkalan Kuljetus, Teri-Hus, Tervolan Saha ja Höyläämö & VK Timber, Tiaisen Saha, UPM Biocomposites, UPM Plywood, UPM Timber, Varkauden Puu, Veljekset Kuusisto, Versowood, Viitala Forest, Vuokila Wood, Westas Group, Westas Pihlava, Westas Raunio, Ålands Skogsindustrier, Älvsbytalo

Vi kompletterar senare sidan med information om vilka kollektivavtal som löper ut år 2025.

Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat under föregående avtalsrörelse

De uppgörelser om kollektivavtal som parterna uppnådde under den avtalsrörelse som inleddes hösten 2022 och pågick fram till våren 2024 har vi samlat på en separat sida. Här hittar kan du läsa mer om de äldre uppgörelserna.