Förhandlingarna om kollektivavtal

Här kan du läsa hur förhandlingarna om kollektivavtal framskrider för fackförbunden inom FFC.

Sidan har uppdaterats 8.2.2023.

Sammanfattning av förhandlingsläget

Avtalsförhandlingarna inom de FFC-anslutna fackförbundens branscher går trögt och flera förbund har blivit tvungna att varsla om stridsåtgärder för att få förhandlingarna att framskrida.

Industrifacket har den 5 februari godkänt förhandlingsresultaten om nya kollektivavtal för teknologiindustrin samt tre kemiska branscher (kemiska basindustrin, plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin samt olje-, naturgas- och petrokemiska industrin). Det betyder att de nya kollektivavtalen träder i kraft och Industrifacket avslutar sina stridsåtgärder i branscherna. Innan uppgörelsen nåddes hann Industrifacket genomföra en tre dagar lång strejk på 50 arbetsplatser. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 7,0 procent under två år.

Elektrikerförbundet har också avslutat sina stridsåtgärder inom teknologiindustrin. Förbundet har inlett en övertidsblockad inom kemiska industrin och gummiindustrin och har varslat om strejker den 8–10 februari och den 15–17 februari.

Servicefacket PAM har inlett en övertidsblockad inom handeln och har varslat om fyra strejker. Arbets- och näringsministeriet har dock på riksförlikningsmannens begäran fattat beslut om att skjuta upp den första strejken med två veckor. Strejkvarslet gällde 25 lager inom handeln den 6–9 februari, men nu får strejken i stället inledas först den 20 februari. De övriga strejkvarslen gäller mer än 160 verksamhetsställen inom handeln den 9–11 februari, 47 lager den 13–16 februari samt 415 verksamhetsställen den 16–18 februari. Strejkerna inleds och avslutas kl. 5.00 de angivna datumen. Kollektivavtalet inom handeln har löpt ut i slutet av januari.

Industrifacket stöder PAM:s stridsåtgärder genom att varsla om strejk vid företaget Wioss Witron On Site Services den 6–8 februari samt den 13–15 februari. Också Elektrikerförbundet hade varslat om en sympatistrejk vid Broman Logistics logistikcentral den 6–8 februari, men efter att PAM:s strejk flyttades har Elektrikerförbundet ställt in sin strejk.

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT har inlett en övertidsblockad inom stuveribranschen från den 1 februari 2023, eftersom förhandlingarna med arbetsgivarsidan inte har framskridit. Därtill har AKT varslat om strejk i fyra branscher. Inom stuveribranschen gäller strejkvarslet från den 15 februari,  inom lastbilsbranschen samt tankbil- och oljeproduktbranschen den 15–21 februari och inom terminalverksamheten den 15–22 februari. Kollektivavtalet i många av AKT:s branscher har löpt ut i slutet av januari.

Byggnadsförbundet har inte heller lyckats nå en uppgörelse om lönehöjningarna inom sina branscher, och meddelar att förbundet säger upp alla sina kollektivavtal så att de löper ut i slutet av februari 2023. Byggnadsförbundets styrelse har gett förbundsledningen fullmakt att vid behov inleda stridsåtgärder om parterna inte når en uppgörelse före medlet av februari.

JHL har lyckats nå en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal för bemanningsföretaget Seure. Förhandlingarna om ett nytt avtal för staten har avbrutits och kommer att återupptas den 3 februari. Avtalet har sagts upp så att det löper ut i slutet av februari. Också kyrkans avtal har sagts upp så att det löper ut i slutet av februari.

Här nedan har vi sammanställt en lista över de förhandlingsresultat som har uppnåtts, de förhandlingar som pågår och de avtal som löper ut inom de närmaste månaderna.

Vad är en strejk? Och vad är en sympatistrejk, politisk strejk och utmarsch? Läs vår nyhet där vi svarar på tio vanliga frågor om strejker.

Bekanta dig också med avtalsterminologin: Vad menas med förlikning, lockout och stupstock? Kolla vår lista med viktiga ord som används under avtalsförhandlingarna

På vår finskspråkiga webbplats hittar du mer detaljerad information om kollektivavtalen inom FFC:s branscher och hur många arbetstagare som omfattas av avtalen.

Branscher där parterna har varslat om konfliktåtgärder

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

 • Lastbilsbranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. För att få fart på förhandlingarna har AKT varslat om strejk 15–21.2.2023. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Stuveribranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. För att få fart på förhandlingarna har AKT inlett en övertidsblockad i stuveribranschen från 1.2.2023. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
  AKT har därtill varslat om strejk i hamnarna från 15.2.2023. Strejkvarslet gäller tills vidare. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Tankbil- och oljeproduktbranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. För att få fart på förhandlingarna har AKT varslat om strejk 15–21.2.2023. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Terminalverksamhet:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. För att få fart på förhandlingarna har AKT varslat om strejk 15–22.2.2023. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

Elbranschernas fackförbund

 • Kemiska industrin och gummiindustrin:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har strandat eftersom parterna inte kunde enas om nivån på lönehöjningarna. Elektrikerförbundet har inlett en övertidsblockad på alla arbetsplatser inom kemiska industrin och gummiindustrin. Förbundet har därtill genomfört en strejk på 50 arbetsplatser 1–3.2.2023. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
  Elektrikerförbundet har varslat om en andra strejk som gäller 122 arbetsplatser 8–10.2.2023. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
  Elektrikerförbundet har varslat om en tredje strejk som gäller 87 arbetsplatser 15–17.2.2023. Samtidigt förlängdes övertidsblockaden så att den är i kraft till 17.2.2023. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Servicefacket PAM

 • Handeln (handeln, handelns IKT-tjänstemän, försäljningspersonal på Hankkija, lager- och transportförmän, förmän inom detaljhandeln):
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. För att få fart på förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har Servicefacket PAM inlett en övertidsblockad inom hela handeln från 1.2.2023 samt varslat om strejker vid 25 lager inom handeln 6–9.2 (*), vid mer än 160 verksamhetsställen inom handeln 9–11.2, vid 47 lager 13–16.2 samt vid 415 verksamhetsställen 16–18.2. Strejkerna inleds och avslutas kl. 5.00 de angivna datumen. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats.
  * Arbets- och näringsministeriet har på riksförlikningsmannens begäran fattat beslut om att skjuta upp strejken som skulle ha inletts 6.2 med två veckor, så att strejken får inledas tidigast 20.2. Läs mer på FFC:s webbplats.
  Industrifacket stöder PAM:s stridsåtgärder genom att varsla om strejk vid företaget Wioss Witron On Site Services 6–8.2 samt 13–15.2. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
  Elektrikerförbundet har ställt in sin sympatistrejk vid Broman Logistics logistikcenter 6–9.2 efter att PAM:s strejk har blivit flyttad. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Privata undervisningssektorn:
  Parterna har i augusti 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt ett och ett halvt år (9.8.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2,55 % år 2022. Parterna förhandlar därtill senare om en refrensbranschhöjning för avtalen. Den betalas i augusti 2023 om parterna inte avtalar om annat. I uppgörelsen beaktas också reformen av familjeledigheterna på ett sätt som gör ledigheterna mer jämlika. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Seure:
  Parterna har i december 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två och ett halvt år (1.12.2022–30.4.2025). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 3,5 % i december 2022 och 1,9 % i juni 2023. Parterna förhandlar senare om lönehöjningarna för det tredje året. I avtalet ingår dessutom två utvecklingsrater (1.6.2023 och 1.2.2024) som parterna förhandlar separat om. Seures kollektivavtal tillämpas på bemanningsanställningsförhållanden som varar i 1–15 kalenderdagar. För längre anställningsförhållanden tillämpas Avainta-avtalet. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler:
  Parterna har i augusti 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt ett och ett halvt år (9.8.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2,55 % år 2022. Parterna förhandlar därtill senare om en refrensbranschhöjning för avtalen. Den betalas i augusti 2023 om parterna inte avtalar om annat. I uppgörelsen beaktas också reformen av familjeledigheterna på ett sätt som gör ledigheterna mer jämlika. Läs mer på JHL:s webbplats.

Industrifacket

 • Kemiska basindustrin:
  Parterna har 5.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och avtalet löper ut 31.12.2024. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän höjning på 2,2 % och en engångspott på 800 euro år 2023 samt en allmän höjning på 3,3 % och en lokal pott på 0,2 % som arbetsgivaren fördelar år 2024. Sammanlagt stiger alltså lönerna med 7,0 % under två år. Uppgörelsen innebär att Industrifacket blåser av sina strejkvarsel och avslutar övertidsblockaden. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin:
  Parterna har 5.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och avtalet löper ut 31.12.2024. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän höjning på 2,2 % och en engångspott på 800 euro år 2023 samt en allmän höjning på 3,3 % och en lokal pott på 0,2 % som arbetsgivaren fördelar år 2024. Sammanlagt stiger alltså lönerna med 7,0 % under två år. Uppgörelsen innebär att Industrifacket blåser av sina strejkvarsel och avslutar övertidsblockaden. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Malmgruvorna:
  Parterna har nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin:
  Parterna har 5.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och avtalet löper ut 31.12.2024. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän höjning på 2,2 % och en engångspott på 800 euro år 2023 samt en allmän höjning på 3,3 % och en lokal pott på 0,2 % som arbetsgivaren fördelar år 2024. Sammanlagt stiger alltså lönerna med 7,0 % under två år. Uppgörelsen innebär att Industrifacket blåser av sina strejkvarsel och avslutar övertidsblockaden. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Teknologiindustrin:
  Parterna har 5.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och avtalet löper ut 30.11.2024. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän höjning på 3,5 % och en engångspott på 400 euro våren 2023 samt en allmän höjning på 2,0 % och en lokal pott på 0,5 % som arbetsgivaren fördelar i början av år 2024. Sammanlagt stiger alltså lönerna med 7,0 % under två år. Parterna nådde uppgörelsen hjälp av riksförlikningsmannen efter att Industrifacket inlett stridsåtgärder i branschen. Uppgörelsen innebär att Industrifacket blåser av sina strejkvarsel och avslutar övertidsblockaden. Läs mer på Industrifackets webbplats.

Servicefacket PAM:

 • Skidcenterbranschen:
  Parterna har i december 2022 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år (1.11.2022–31.10.2023) och parterna förhandlar i första hand lokalt om lönehöjningarna. Om man inte lyckas enas lokalt senast den 31 december 2022 bestäms lönehöjningarna enligt vad parterna inom hotell- och restaurangbranschen enas om i början av år 2023. I avtalet enades man dessutom om bland annat arbetstidsförkortning för dem som utför nattarbete. Uppgörelsen innebär att PAM inte genomför den arbetsnedläggelse som förbundet hade varslat om vid sex skidcenter  23–25 deceber. PAM genomförde en första arbetsnedläggelse vid skidcentren 1–3 december. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats.

Kollektivavtal som har löpt ut utan att parterna har nått en uppgörelse

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

 • Airpro:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Bilmän inom livsmedelsbranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Bilskollärare:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023.
 • Busspersonal:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Busstationer:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Chaufförer inom handeln:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Lagerterminal- och hamnarbetstagare inom speditionsbranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Lastbilsbranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. För att få fart på förhandlingarna har AKT varslat om strejk 15–21.2.2023. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Serviceverkstäder:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Stuveribranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. För att få fart på förhandlingarna har AKT utlyst en övertidsblockad i stuveribranschen från 1.2.2023. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
  AKT har därtill varslat om strejk i hamnarna från 15.2.2023. Strejkvarslet gäller tills vidare. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Tankbil- och oljeproduktbranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. För att få fart på förhandlingarna har AKT varslat om strejk 15–21.2.2023. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Taxitrafik:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Terminalverksamhet:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. För att få fart på förhandlingarna har AKT varslat om strejk 15–22.2.2023. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

Elbranschernas fackförbund

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Finlands musikers förbund

Finlands post- och logistikunion PAU

 • Åland Post:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av december 2022.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Arbetscentraler och sociala företag:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Destia:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2022. JHL har avbrutit sin stejk vid Destia 6.6.2022. Strejken inleddes 2.5.2022 eftersom Destia vägrar förhandla med JHL om ett kollektivavtal. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Färjetrafiken (tillsammans med Sjömans-Unionen):
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023.
 • Idrottsorganisationerna:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Instituten för arbetartradition:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Ramavtalet för rådgivningsbranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Läs mer på JHL:s webbplats.

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

 • Förmän inom detaljhandeln (tillsammans med Servicefacket PAM):
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats.

Industrifacket

 • Gummiindustrin:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av december 2022 eftersom parterna inte lyckades nå en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Grön- och miljöbyggnadsbranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Landsbygdsnäringarna:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Plåt- och industriisoleringsbranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av november 2022. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Industrifacket sa upp det föregående kollektivavtalet eftersom parterna inte lyckades nå en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Pälsproduktionsbranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Teknisk service och tekniskt underhåll:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av november 2022. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Industrifacket sa upp det föregående kollektivavtalet eftersom parterna inte lyckades nå en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Textilvårdsbranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om lönehöjningarna för år 2023 har strandat, vilket betyder att parterna i stället förhandlar om kollektivavtalet som helhet. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Trädgårdsbranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Företagsspecifika kollektivavtal inom mekaniska skogsindustrin: Nerkoon Höyläämö

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.1.2023:

Luftfartsunionen IAU

 • Luftfartsdatatekniker:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av juni 2022.

Servicefacket PAM

 • Finlands Nationalopera och Nationalbalett – tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Golfbranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Handeln (handeln, handelns IKT-tjänstemän, försäljningspersonal på Hankkija, lager- och transportförmän, förmän inom detaljhandeln):
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. För att få fart på förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har Servicefacket PAM inlett en övertidsblockad inom hela handeln från 1.2.2023 samt varslat om strejker vid 25 lager 6–9.2 (*), vid mer än 160 verksamhetsställen inom handeln 9–11.2, vid 47 lager 13–16.2 samt vid 415 verksamhetsställen 16–18.2. Strejkerna inleds och avslutas kl. 5.00 de angivna datumen. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats.
  * Arbets- och näringsministeriet har på riksförlikningsmannens begäran fattat beslut om att skjuta upp strejken som skulle ha inletts 6.2 med två veckor, så att strejken får inledas tidigast 20.2. Läs mer på FFC:s webbplats.
  Industrifacket stöder PAM:s stridsåtgärder genom att varsla om strejk vid företaget Wioss Witron On Site Services 6–8.2 samt 13–15.2. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
  Elektrikerförbundet har ställt in sin sympatistrejk vid Broman Logistics logistikcenter 6–9.2 efter att PAM:s strejk har blivit flyttad. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Programservicebranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av oktober 2022 eftersom parterna inte lyckades nå en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal fortsätter. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Veikkaus:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).

Sjömans-Unionen

 • Färjetrafiken (tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL)

Även om giltighetstiden för ett kollektivavtal har löpt ut, så tillämpas i allmänhet bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet tills ett nytt kollektivavtal har undertecknats.

   Avtal som löper ut i slutet av februari 2023

   Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

   • Finlands frihamn
   • Tjänstemän i stuveribranschen
   • Viking Lines landtjänster:
    AKT har sagt upp kollektivavtalet så att det löper ut i slutet av februari 2023 eftersom parterna inte lyckades nå en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2023. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

   Byggnadsförbundet

   Elbranschernas fackförbund

   Fackförbundet för teater och media Finland Teme

   Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

   • Bagerier:
    Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. SEL och arbetsgivarförbundet ETL har kommit överens om att förlänga giltighetstiden för kollektivavtalet till 12.2.2023. Läs mer på SEL:s webbplats.
   • Bryggerier och läskedrycksfabriker:
    Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. SEL och arbetsgivarförbundet ETL har kommit överens om att förlänga giltighetstiden för kollektivavtalet till 12.2.2023. Läs mer på SEL:s webbplats.
   • Köttbranschen:
    Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. SEL och arbetsgivarförbundet ETL har kommit överens om att förlänga giltighetstiden för kollektivavtalet till 12.2.2023. Läs mer på SEL:s webbplats.
   • Livsmedelsbranschen:
    Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. SEL och arbetsgivarförbundet ETL har kommit överens om att förlänga giltighetstiden för kollektivavtalet till 12.2.2023. Läs mer på SEL:s webbplats.
   • Mejeribranschen:
    Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. SEL och arbetsgivarförbundet ETL har kommit överens om att förlänga giltighetstiden för kollektivavtalet till 12.2.2023. Läs mer på SEL:s webbplats.

   Finlands musikers förbund

   Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

   • Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal:
    Huvudavtalsorganisationerna har sagt upp kollektivavtalet så att det löper ut i slutet av februari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.
   • Sjömansservicebyrån
   • Statens tjänste- och arbetskollektivavtal:
    Huvudavtalsorganisationerna har sagt upp kollektivavtalet så att det löper ut i slutet av februari 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har avbrutits, men återupptas 3.2.2023. Läs mer på JHL:s webbplats.

   Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 28.2.2023:

   • Campusta (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
   • Finavia (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
   • Finnpilot-Pilotage (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
   • Finnvera (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
   • Järnvägsbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)

   Industrifacket

   • Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen:
    Förhandlingarna om lönehöjningarna för år 2023 har strandat, vilket betyder att parterna i stället förhandlar om kollektivavtalet som helhet. Läs mer på Industrifackets webbplats.
   • Borst- och penselbranscherna:
    Förhandlingarna om lönehöjningarna för år 2023 har strandat, vilket betyder att parterna i stället förhandlar om kollektivavtalet som helhet. Läs mer på Industrifackets webbplats.
   • Båtbyggnadsindustrin:
    Förhandlingarna om lönehöjningarna för år 2023 har strandat, vilket betyder att parterna i stället förhandlar om kollektivavtalet som helhet. Läs mer på Industrifackets webbplats.
   • Direktutdelning:
    Förhandlingarna om lönehöjningarna för år 2023 har strandat, vilket betyder att parterna i stället förhandlar om kollektivavtalet som helhet. Läs mer på Industrifackets webbplats.
   • Sko- och läderindustrin:
    Förhandlingarna om lönehöjningarna för år 2023 har strandat, vilket betyder att parterna i stället förhandlar om kollektivavtalet som helhet. Läs mer på Industrifackets webbplats.
   • Utdelare:
    Förhandlingarna om lönehöjningarna för år 2023 har strandat, vilket betyder att parterna i stället förhandlar om kollektivavtalet som helhet. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts.Läs mer på Industrifackets webbplats.
   • Ädelmetallbranschen:
    Förhandlingarna om lönehöjningarna för år 2023 har strandat, vilket betyder att parterna i stället förhandlar om kollektivavtalet som helhet. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på Industrifackets webbplats.

   Järnvägsunionen RAU

   Pappersförbundet

   Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 28.2.2023:

   • Kartong- och pappersförädlingsbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)

   Servicefacket PAM

   Avtal som löper ut i slutet av mars 2023

   Elbranschernas fackförbund

   Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.3.2023:

   • Elektrifierings- och elinstallationsbranchen (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024):
    Förhandlingarna om lönehöjningarna för det andra året har inletts. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
   • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL) (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
   • Service- och underhållsbranschen (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)

   Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

   Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.3.2023:

   • Arbetshälsoinstitutet (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
   • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Elbranschernas fackförbund) (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
   • Hamnbranschen (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
   • Helsingfors universitets fastighetstjänster (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
   • Nationalgalleriet (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
   • Universiteten (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)

   Industrifacket

   Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.3.2023:

   • Snickeriindustrin (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)

   Luftfartsunionen IAU

   Servicefacket PAM

   • Bevakningsbranschen:
    Servicefacket PAM har sagt upp kollektivavtalet så att det löper ut i slutet av mars 2023 eftersom parterna inte lyckades enas om lönehöjningarna för år 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).

   Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.3.2023:

   • Apoteken (kollektivavtalet löper ut 30.4.2024)
   • Nöjes-, tema- och äventyrsparker (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
   • Turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
   • Turism-, restaurang- och fritidstjänster – förmän (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
   • Tågservicepersonal på Avecra (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024):
    Förhandlingarna om lönehöjningarna för år 2023 har inletts. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).

   Avtal som löper ut i slutet av april 2023

   Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

   • Resebyråer

   Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

   Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 30.4.2023:

   Avtal som löper ut i slutet av oktober 2023

   Industrifacket

   • Torvproduktionsbranschen

   Avtal som löper ut i slutet av december 2023

   Industrifacket

   • Timmerhusbranschen
   • Företagsspecifika kollektivavtal inom mekaniska skogsindustrin: Lujapuu, Mahogany, Misawa Homes of Finland, Södra Wood

   Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat under föregående avtalsrörelse

   De uppgörelser om kollektivavtal som parterna uppnådde under den avtalsrörelse som inleddes hösten 2021 och pågick fram till våren 2022 har vi samlat på en separat sida. Här hittar kan du läsa mer om de äldre uppgörelserna.