Förhandlingarna om kollektivavtal

Här kan du läsa hur förhandlingarna om kollektivavtal framskrider i Finland. Vi bevakar de förhandlingar där FFC:s medlemsförbund deltar.

Sidan har uppdaterats 7.6.2023.

Sammanfattning av förhandlingsläget

Avtalsförhandlingarna inom de FFC-anslutna fackförbundens branscher har varit svåra den här vintern, men nu har parterna nått uppgörelser i de flesta branscherna.

Fackförbundet JHL har utlyst stridsåtgärder i två branscher för att sätta fart på avtalsförhandlingarna. Bland personliga assistenter har JHL inlett en övertidsblockad och ett förbud mot byte av arbetspass samt varslat om strejk den 6–12 juni. Inom privata socialservicebranschen har JHL inlett en övertidsblockad och ett förbud mot byte av arbetspass samt inlett strejker inom småbarnspedagogiken den 31 maj–2 juni, inom barnskyddet den 31 maj–3 juni och vid serviceboenden den 1–3 juni. Därtill har JHL varslat om nya strejker inom personlig assistens och barnskyddet den 19–22 juni samt inom omsorgsarbete den 20–22 juni. JHL har också utlyst en ansökningsblockad som gäller fyra omsorgskoncerner och pågår till den 14 juni.

Finlands post- och logistikunion PAU har den 16 maj uppnått ett nytt kollektivavtal för Åland Post. Det tidigare avtalet löpte ut i december 2022.

Nedan har vi sammanställt en lista över de förhandlingsresultat som har uppnåtts, de förhandlingar som pågår och de avtal som löper ut inom de närmaste månaderna.

Vad är en strejk? Och vad är en sympatistrejk, politisk strejk och utmarsch? Läs vår nyhet där vi svarar på tio vanliga frågor om strejker.

Bekanta dig också med avtalsterminologin: Vad menas med förlikning, lockout och stupstock? Kolla vår lista med viktiga ord som används under avtalsförhandlingarna

På vår finskspråkiga webbplats hittar du mer detaljerad information om kollektivavtalen inom FFC:s branscher och hur många arbetstagare som omfattas av avtalen.

Branscher där parterna har varslat om konfliktåtgärder

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Personliga assistenter:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av april 2023. För att främa förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har JHL inlett en övertidsblockad, ett förbud mot byte av arbetspass och en ansökningsblockad samt varslat om strejk 6–12.6.2023 i hela landet. JHL har tidigare genomfört en strejk i branschen. Stridsåtgärderna riktar sig mot arbetsgivare som använder sig av arbetsgivarmodellen för personlig assistens. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Privata socialservicebranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av april 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har avslutats som resultatlösa. För att sätta fart på förhandlingarna har JHL inlett en övertidsblockad och ett förbud mot byte av arbetspass i branschen t.o.m. 14.6.2023 samt en ansökningsblockad som gäller fyra omsorgskoncerner t.o.m. 14.6.2023. JHL har också inlett strejker inom småbarnspedagogiken 31.5–2.6.2023, inom barnskyddet 31.5–3.6.2023 och vid serviceboenden 1.6–3.6.2023. Därtill har JHL varslat om nya strejker inom personlig assistens och barnskyddet 19–22.6.2023 samt inom omsorgsarbete 20–22.6. JHL har tidigare genomfört en strejk i branschen. Läs mer på JHL:s webbplats.

Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

 • Airpro:
  Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innehåller två allmänna lönehöjningar på 1,5 % det första året och ytterligare två det andra året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Bilmän inom livsmedelsbranschen:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen innehåller två allmänna lönehöjningar på 1,5 % det första året och ytterligare två det andra året. Också tabellönerna höjs på motsvarande sätt. Parterna avtalade också om ADR-tillägg för dem som kör farligt gods och om att grundexamen inom logistik i fortsättningen räknas som två års tjänstgöring. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Bilskollärare:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen innehåller två allmänna lönehöjningar på 1,5 % det första året och ytterligare två det andra året. Också tabellönerna höjs på motsvarande sätt. Parterna avtalade också om skyddskläder för dem som undervisar i tung trafik. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska)
 • Busspersonal:
  Parterna har 3.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen innehåller lönehöjningar på sammanlagt 6 %. Därtill enades parterna bl.a. om en modell för hur man lokalt kan avtala om att avsevärt förkorta den tid arbetstagarna är bundna till arbetet. Uppgörelsen innebär att AKT avslutar sin strejk. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Busstationer:
  AKT har 6.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen innehåller lönehöjningar på sammanlagt cirka 6 % Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Chaufförer inom handeln:
  AKT har 17.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs på samma sätt som i lastbilsbranschen, alltså genom två allmänna lönehöjningar på 1,5 % det första året och ytterligare två det andra året. Den första höjningen betalas retroaktivt från 1.3.2023. Parterna avtalade också om ADR-tillägg för dem som kör farligt gods och om att grundexamen inom logistik i fortsättningen räknas som två års tjänstgöring. Dessutom förlängs den avlönade familjeledigheten för den icke-födande föräldern från 6 till 36 dagar. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Kabinpersonalen vid Finnair:
  Parterna har 17.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att tabellönerna samt tilläggen och ersättningarna i euro höjs med 3 % i juni 2023 och med 3 % i mars 2024. Dessutom betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 420 euro, i juni 2023. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Lagerterminal- och hamnarbetstagare inom speditionsbranschen:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två år (avtalet löper ut 28.2.2025). Uppgörelsen innehåller två allmänna lönehöjningar på 1,5 % det första året och ytterligare två det andra året. Också tabellönerna höjs på motsvarande sätt. Parterna enades också om en promemoria om anlitandet av utomstående arbetskraft. Också familjeledigheterna reformerades – bland annat förlängdes den avlönade ledigheten för den födande föräldern med drygt två veckor till 62 vardagar och för den icke-födande föräldern från 5 till 22 dagar. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Lastbilsbranschen:
  Parterna har 28.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år och elva månader (28.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innehåller två allmänna lönehöjningar det första året och ytterligare två det andra året. Lönerna höjs med 1,5 % i mars 2023, med 1,5 % i oktober 2023, med 1,5 % i februari 2024 och med 1,5 % i oktober 2024. Också tabellönerna höjs på motsvarande sätt. Uppgörelsen innebär att AKT avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Resebyråer:
  Parterna har 5.5.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.5.2023–30.4.2025). Uppgörelsen följer den så kallade allmänna linjen. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Serviceverkstäder:
  Parterna har 3.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen innehåller bl.a. lönehöjningar på sammanlagt 6 %. Uppgörelsen innebär att AKT avslutar sin strejk. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Stuveribranschen:
  Parterna har 1.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och en månad (1.2.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med sammanlagt 6,3 %. Dessutom betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 1100 euro, i mars 2023. Uppgörelsen innebär att AKT avslutar sin strejk. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Tankbil- och oljeproduktbranschen:
  Parterna har 28.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år och elva månader (28.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innehåller två allmänna lönehöjningar det första året och ytterligare två det andra året. Lönerna höjs med 1,5 % i mars 2023, med 1,5 % i oktober 2023, med 1,5 % i februari 2024 och med 1,5 % i oktober 2024. Också tabellönerna höjs på motsvarande sätt. Uppgörelsen innebär att AKT avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Taxitrafik:
  AKT har 17.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Terminalverksamhet:
  Parterna har 28.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år och elva månader (28.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innehåller två allmänna lönehöjningar det första året och ytterligare två det andra året. Lönerna höjs med 1,5 % i mars 2023, med 1,5 % i oktober 2023, med 1,5 % i februari 2024 och med 1,5 % i oktober 2024. Också tabellönerna höjs på motsvarande sätt. Uppgörelsen innebär att AKT avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Tjänstemän i stuveribranschen:
  AKT har 17.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
 • Viking Lines landtjänster:
  AKT har 28.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

Byggnadsförbundet

 • Asfaltbranschen:
  Byggnadsförbundet har 9.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 4,0 % i maj 2023 och en allmän lönehöjning på 2,0 % i maj 2024. Också tabellönerna och ackorden höjs på motsvarande sätt. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Byggnadsbranschen:
  Byggnadsförbundet har 9.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 4,0 % i maj 2023 och en allmän lönehöjning på 2,0 % i maj 2024. Också tabellönerna och ackorden höjs på motsvarande sätt. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Byggnadsproduktindustrin:
  Byggnadsförbundet har 9.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 4,0 % i maj 2023 och en allmän lönehöjning på 2,0 % i maj 2024. Också tabellönerna och ackorden höjs på motsvarande sätt. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Golvbeläggningsbranschen:
  Byggnadsförbundet har 9.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 4,0 % i maj 2023 och en allmän lönehöjning på 2,0 % i maj 2024. Också tabellönerna och ackorden höjs på motsvarande sätt. Uppgörelsen innebär att Byggnadsförbundet avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Infrastrukturbranschen:
  Byggnadsförbundet har 9.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 4,0 % i maj 2023 och en allmän lönehöjning på 2,0 % i maj 2024. Också tabellönerna och ackorden höjs på motsvarande sätt. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Målningsbranschen:
  Byggnadsförbundet har 9.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 4,0 % i maj 2023 och en allmän lönehöjning på 2,0 % i maj 2024. Också tabellönerna och ackorden höjs på motsvarande sätt. Uppgörelsen innebär att Byggnadsförbundet avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • Vattenisoleringsbranschen:
  Byggnadsförbundet har 9.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 4,0 % i maj 2023 och en allmän lönehöjning på 2,0 % i maj 2024. Också tabellönerna och ackorden höjs på motsvarande sätt. Uppgörelsen innebär att Byggnadsförbundet avblåser sina stridsåtgärder. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
 • VVS-sektorn inom husteknikbranschen:
  Byggnadsförbundet har 9.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 4,0 % i maj 2023 och en allmän lönehöjning på 2,0 % i maj 2024. Också tabellönerna och ackorden höjs på motsvarande sätt. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).

Elbranschernas fackförbund

 • Elektrifierings- och elinstallationsbranchen:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2023–31.3.2025). Uppgörelsen innebär att tid-, ackord- och månadslönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 4,8 % i augusti 2023 samt genom en allmän lönehöjning på 1,2 % i juni 2024. Också lönetabellerna, tilläggen och ackordprissättningskoefficienten höjs på samma sätt. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL):
  Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2023–31.3.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3,5 % i augusti 2023 samt en allmän lönehöjning på 2,0 % och en företagsspecifik pott på 0,5 % i juni 2024, om inte parterna lokalt enas om något annat. Dessutom betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 415 euro, i juli 2023. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Glaskeramiska industrin:
  Parterna har 23.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (23.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % i oktober 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,3 % och en lokal pott på 0,2 % som arbetsgivaren fördelar i maj 2024. Tilläggen höjs med 2,2 % i oktober 2023 och 3,3 % i februari 2024. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 400 euro i april 2023 och en senareläggningsersättning på 400 euro i juli 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Kemiska industrin och gummiindustrin:
  Parterna har 23.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (23.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % i oktober 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,3 % och en lokal pott på 0,2 % i maj 2024. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 400 euro i april 2023 och en senareläggningsersättning på 400 euro i juli 2023. Om man lokalt avtalar om att företaget övergår till en löneutbetalning per månad, betalas en extra engångsersättning på 300 euro. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Livsmedelsindustrin:
  Parterna har 7.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (13.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innebär att arbetstagarnas löner och tabellönerna höjs med 3,5 % i juni 2023 och 2,3 % i april 2024. Dessutom betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 400 euro, i maj 2023. Läs mer på SEL:s webbplats.
 • Service- och underhållsbranschen:
  Elektrikerförbundet har 6.4.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2023–31.3.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 4,8 % i augusti 2023 samt en allmän lönehöjning på 1,2 % i juni 2024. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
 • Veikkaus (tillsammans med Servicefacket PAM):
  Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och en månad (1.2.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innebär att lönerna, tabellönerna samt kvälls- och nattarbetstilläggen höjs med 3,5 % i juni 2023. Därtill betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 366 euro, i maj 2023. Parterna förhandlar lokalt om lönehöjningarna för år 2024. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna, tabellönerna och kvälls- och nattarbetstilläggen med 2,5 % i maj 2024. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

 • Danslärare:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (avtalet löper ut 31.1.2025). Uppgörelsen innebär att parterna i första hand förhandlar om lönerna lokalt. Om de inte når en lokal uppgörelse före 21.4.2023 höjs lönerna genom en allmän höjning på 3 % år 2023. År 2024 höjs lönerna genom en allmän höjning på 2,7 % och en företagsspecifik pott på 0,3 %. Därtill betalas ett engångsbelopp på 360 euro i två rater (180 euro i maj 2023 och 180 euro i oktober 2023). Läs mer på Temes webbplats (på finska).
 • Film- och tv-produktion:
  Parterna har i månadsskiftet februari-mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (avtalet löper ut 31.1.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3 % i april 2023 samt en allmän lönehöjning på 2,5 % och en företagsspecifik pott på 0,5 % i april 2024. Därtill betalar arbetsgivaren år 2023 ett engångsbelopp på 498 euro i antingen en rat eller tre rater. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
 • Finlands nationalopera, dagteknik:
  Parterna har i maj 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (avtalet löper ut 28.2.2025). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 3 % i maj 2023. Därtill betalar arbetsgivaren ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 500 euro, i september 2023. Parterna förhandlar lokalt om lönehöjningarna för år 2024. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna genom en allmän höjning på 2,5 % och en företagsspecifik pott på 0,5 % i juni 2024. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
 • Mediarinki, bemanning:
  Parterna har 9.3.2023 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
 • Teaterbranschen:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (3.3.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 3,5 % eller minst 75 euro i juni 2023 samt en allmän lönehöjning på 2,5 % eller minst 55 euro april 2024. Därtill betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 200 euro, i två rater (100 euro i oktober 2023 och 100 euro i april 2024). Läs mer på Temes webbplats (på finska).
 • Teknisk personal och ansvariga på Finlands Nationalteater (tillsammans med Servicefacket PAM):
  Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (18.4.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 3,5 % i juni 2023 och med 2,5 % i mars 2024. Dessutom betalas en engångsersättning i två rater (100 euro i oktober 2023 och 100 euro i april 2024). Läs mer på Temes webbplats (på finska).
 • Tikkurilan teatteri:
  Parterna har i månadsskiftet april–maj 2023 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
 • Yles Teme-avtal:
  Parterna har 26.4.2023 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ. Läs mer på Temes webbplats (på finska).

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

 • Bagerier:
  Parterna har 13.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att arbetstagarnas löner och tabellönerna höjs med 3,5 % i juni 2023 och 2,3 % i april 2024. Dessutom betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 400 euro, i maj 2023. Läs mer på SEL:s webbplats.
 • Bryggerier och läskedrycksfabriker:
  Parterna har 13.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att arbetstagarnas löner och tabellönerna höjs med 3,5 % i juni 2023 och 2,3 % i april 2024. Dessutom betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 400 euro, i maj 2023. Läs mer på SEL:s webbplats.
 • Köttbranschen:
  Parterna har 13.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att arbetstagarnas löner och tabellönerna höjs med 3,5 % i juni 2023 och 2,3 % i april 2024. Dessutom betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 400 euro, i maj 2023. Läs mer på SEL:s webbplats.
 • Livsmedelsbranschen:
  Parterna har 13.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att arbetstagarnas löner och tabellönerna höjs med 3,5 % i juni 2023 och 2,3 % i april 2024. Dessutom betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 400 euro, i maj 2023. Läs mer på SEL:s webbplats.
 • Mejeribranschen:
  Parterna har 13.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att arbetstagarnas löner och tabellönerna höjs med 3,5 % i juni 2023 och 2,3 % i april 2024. Dessutom betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 400 euro, i maj 2023. Läs mer på SEL:s webbplats.

Finlands musikers förbund

Finlands post- och logistikunion PAU

 • Informationslogistikbranschen:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om lönehöjningarna för år 2023. Lönerna höjs genom en allmän höjning på 2,2 % i maj 2023. Därtill betalar arbetsgivaren i april 2023 ett engångsbelopp som för heltidsanställda är 440 euro. Om parterna inte enas om annat höjs lönerna följande gång genom en allmän höjning på 3,5 % i maj 2024. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
 • Kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om lönehöjningarna för år 2023. Lönerna höjs genom en allmän höjning på 2,2 % i mars 2023. Därtill betalar arbetsgivaren i mars 2023 ett engångsbelopp som för heltidsanställda är 400 euro. Parterna förhandlar senare om lönehöjningarna för år 2024, men om de inte enas om annat höjs lönerna genom en allmän höjning på 3,5 % i februari 2024. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
 • Paketsorterarna vid Posti Palvelut:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om lönehöjningarna för år 2023. Lönerna höjs genom en allmän höjning på 2,2 % i maj 2023. Därtill betalar arbetsgivaren i april 2023 ett engångsbelopp som för heltidsanställda är 350 euro. Om parterna inte enas om annat höjs lönerna följande gång genom en allmän höjning på 3,5 % i maj 2024. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
 • Åland Post:
  Parterna har 16.5.2023 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.1.2023–31.12.2024) och avtalet träder i kraft retroaktivt. Kollektivavtalet tillämpas också på Axla. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % i mars 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,5 % i mars 2024. Dessutom betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 500 euro, i maj 2023. Därtill förlängs den avlönade familjeledigheten för den icke-födande föräldern från 6 till 32 vardagar. Läs mer på PAU:s webbplats.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Airpro:
  Parterna har våren 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2023–31.3.2025). Lönerna höjs med 3 % i augusti 2023 och 3 % i juni 2024. Därtill betalas ett engångsbelopp på 300 euro i maj 2023. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Arbetshälsoinstitutet:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2023–31.3.2025). Uppgörelsen innebär att tabellönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 4 % i augusti 2023 samt genom en allmän lönehöjning på 3 % och en lokal pott på 0,5 % i juni 2024. För dem som inte omfattas av tabellönerna är höjningarna 2,8 % i augusti 2023 och 2,6 procent i juni 2024. Dessutom betalas ett engångsbelopp på 400 euro i april 2023. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Avainta-avtalet:
  Parterna har i april 2023 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2023. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % i juni 2023, plus en lokal justeringspott på 0,4 % som parterna tidigare avtalade om, samt en allmän lönehöjning på 0,7 % i december 2023. Därtill betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 500 euro, i augusti 2023. Parterna avtalar senare om lönehöjningarna för år 2024. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Campusta:
  Parterna har i maj 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (avtalet löper ut 31.3.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3,5 % i juli 2023 samt en allmän lönehöjning på 2,0 % och en företagsspecifik pott på 0,5 % i juni 2024. Dessutom betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 400 euro, i maj 2023. Därtill förlängs den avlönade familjeledigheten för den icke-födande föräldern från 6 till 32 vardagar. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Elbranschernas fackförbund):
  Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2023–31.3.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3,5 % i augusti 2023 samt en allmän lönehöjning på 2,0 % och en företagsspecifik pott på 0,5 % i juni 2024, om inte parterna lokalt enas om något annat. Dessutom betalas ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 415 euro, i juli 2023. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Finavia:
  Parterna har våren 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2023–28.2.2025). Lönerna höjs med 3,5 % i juni 2023 och 1,96 % i juni 2024. Därtill betalas ett engångsarvode på 0,44 % i juni 2024. Arbetsgivaren betalar också ett vinstarvode till personalfonden som höjer personalens fondandel med cirka 2500 euro, samt cirka 500 euro till personalfonden för att delvis kompensera för de inbesparingar som man kommit överens om med personalen år 2021. Dessutom förlängs den avlönade familjeledigheten för den icke-födande föräldern från 6 till 32 dagar. Läs mer på JHL:s webbplats. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Färjetrafiken (tillsammans med Sjömans-Unionen):
  Parterna har i mars 2023 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Hamnbranschen:
  Parterna har 27.3.2023 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Helsingfors universitets fastighetstjänster:
  Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2023–31.3.2025). Lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 3 % i september 2023 och en lokal pott på 0,5 % i december 2023. Om parterna når en lokal uppgörelse om fördelningen av den lokala potten, höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 2 % i maj 2024. Om parterna inte når en lokal uppgörelse och den lokala potten betalas som en allmän lönehöjning, höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 2 % i juni 2024. Dessutom höjs lönerna i december 2024 genom en lokal pott på 0,5 %. Dessutom betalas en engångsersättning, som är 12,5 % av månadslönen eller minst 400 euro, i maj 2023. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Idrottsorganisationerna:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (avtalet löper ut 28.2.2025). Parterna kan förhandla lokalt om lönehöjningarna. Om de inte når en lokal uppgörelse höjs lönerna i juli 2023 genom en allmän lönehöjning på 3 % och en lokal pott på 0,5 % som arbetsgivaren fördelar. Därtill betalas en engångsersättning på 400 euro om inget lokalt avtal nås. Om man inte avtalar lokalt om annat höjs lönerna i maj 2024 genom en allmän lönehöjning på 1,8 % och en lokal pott på 0,5 % som arbetsgivaren fördelar. Därtill ändras bestämmelserna om familjeledigheter så att den födande arbetstagaren får 40 vardagar avlönad graviditetsledighet och 32 vardagar avlönad föräldraledighet. Den icke-födande föräldern får 32 vardagar avlönad föräldraledighet. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Instituten för arbetartradition:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (avtalet löper ut 31.1.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3,5 % i april 2023 samt en allmän lönehöjning på 2,5 % i februari 2024. Dessutom betalas ett engångsbelopp på 400 euro i april 2023. Det nya avtalet innebär också att rätten till fyra dagars tillfällig vårdledighet med lön för vård av barn i fortsättningen gäller barn under 12 år, när åldersgränsen tidigare var 10 år. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Järnvägsbranschen:
  Parterna har 2.3.2023 godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med sammanlagt 6 % under avtalsperioden. Dessutom betalas ett engångsbelopp på 500 euro i april 2023. Därtill förlängdes den avlönade familjeledigheten för den andra föräldern från 3 till 32 dagar. Uppgörelsen innebär att JHL avblåser strejkvarslen i branschen. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Kommunsektorns avtal:
  JHL, Jyty och FOSU samt KT har nått en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2023 och 2024. Uppgörelsen gäller hur referensbranscherna ska beaktas i lönehöjningarna. Utöver de tidigare överenskomna höjningarna stiger lönerna med 0,70 % i juni 2023. Om 0,30 % förhandlar man lokalt. I juni 2023 betalas ett engångsbelopp på 467 euro. I juni 2024 betalas en allmän höjning på 0,77 % och en lokal justeringspott på 0,33 %. Dessutom får personalen inom småbarnspedagogiken ett engångsarvode i juni 2023 (120 euro för dem som omfattas av bilaga 5 i AKTA och 150 euro för dem som omfattas av sektion G i UKTA). Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal:
  JHL har 3.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 5,0 % i april 2023. För församlingarnas högsta ledning är lönehöjningen 4,5 %. I timlönesystemet är den allmänna höjningen också 4,5 %. Därtill justeras grundlönerna i alla lönesystem med minst en allmän höjning på 2,5 % i februari 2024. Dessutom förbättras villkoren i samband med föräldraledighet så att också den andra föräldern har rätt till föräldraledighet med lön i 32 vardagar. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Nationalgalleriet:
  Parterna har i februari 2023 godkänt uppgörelsen om lönehöjningarna för år 2023. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,4 % i juni 2023. Dessutom betalas två engångsbelopp, 400 euro i mars 2023 och 240 euro i oktober 2023. Kollektivavtalet är i kraft till 31.3.2024. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Paltas specialbranscher:
  Parterna har 21.4.2023 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Privata hälsovårdsbranschen:
  Parterna har våren 2023 godkänt uppgörelsen om lönehöjningarna för år 2023. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2,95 % i november 2023, varav 0,315 % är en lokal pott. Dessutom betalas ett engångsbelopp på 450 euro i juni 2023. Uppgörelsen nåddes med hjälp av riksförlikningsmannen och ersätter den tidigare löneuppgörelsen i branschen. Kollektivavtalet är i kraft till 30.4.2024. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Privata undervisningssektorn:
  Parterna har i augusti 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt ett och ett halvt år (9.8.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2,55 % år 2022. Läs mer på JHL:s webbplats.
  Parterna har i maj 2023 godkänt uppgörelsen om lönehöjningarna för år 2023. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 1,72 % samt en lokal pott på 0,73 % i oktober 2023. Dessutom betalas ett engångsarvode, som för heltidsanställda är 359 euro, i september 2023. För månadsavlönad heltidsanställd undervisningspersonal är engångsarvodet 461 euro. Kollektivavtalet är i kraft till 31.3.2024. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Ramavtalet för rådgivningsbranschen:
  Parterna har i mars 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två år (avtalet löper ut 31.5.2025). Arbetsgivaren och förtroendemannen förhandlar lokalt om lönehöjningarna. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 3,5 % i juni 2023 samt genom en allmän lönehöjning på 2,0 % och en lokal pott på 0,5 % som arbetsgivaren fördelar i april 2024. Därtill betalar arbetsgivaren ett engångsbelopp som för heltidsanställda är 400 euro i maj. Man kan också lokalt avtala om att hälften av engångsbeloppet betalas i september. Därtill förlängs den avlönade familjeledigheten för den icke-födande föräldern från 6 till 32 dagar. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Senatkoncernen (Senatsfastigheter och Försvarsfastigheter):
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (9.3.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3,5 % i juli 2023 samt en allmän lönehöjning på 2,1 % och en företagsspecifik pott på 0,4 % i maj 2024. Dessutom betalas två engångsbelopp, 400 euro i april 2023 och 200 euro i oktober 2023. Därtill förbättras villkoren i samband med föräldraledighet så att också den andra föräldern har rätt till föräldraledighet med lön i 32 vardagar. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Seure:
  Parterna har i december 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två och ett halvt år (1.12.2022–30.4.2025). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 3,5 % i december 2022 och 1,9 % i juni 2023. Parterna förhandlar senare om lönehöjningarna för det tredje året. I avtalet ingår dessutom två utvecklingsrater (1.6.2023 och 1.2.2024) som parterna förhandlar separat om. Seures kollektivavtal tillämpas på bemanningsanställningsförhållanden som varar i 1–15 kalenderdagar. För längre anställningsförhållanden tillämpas Avainta-avtalet. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Sjömansservicebyrån:
  Parterna har 21.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innebär att de uppgiftsspecifika lönerna och garantidelarna höjs med 2 % och de personliga tilläggen med 3 % i mars 2023 samt att de uppgiftsspecifika lönerna höjs med 2 % i mars 2024. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Statens tjänste- och arbetskollektivavtal:
  Parterna har 23.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innehåller en generell lönehöjning på 3,5 % i mars 2023 samt en generell lönehöjning på 2,0 % och en ämbetsverkspott på 0,5 % som fördelas lokalt i mars 2024. Dessutom betalas en engångspost på 12,2 % av månadslönen, dock minst 500 euro, i april 2023. Uppgörelsen innebär också förbättringar gällande möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv samt jämställdheten. I fortsättningen har båda föräldrarna rätt till föräldraledighet med lön i 32 vardagar. Uppgörelsen ska ännu godkännas av statsrådet och riksdagens finansutskott. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Universiteten:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2023–31.3.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3,5 % i september 2023 samt en allmän lönehöjning på 2 % i mars 2024 och en lokal pott på 0,5 % i december 2024. Dessutom betalas i maj 2023 ett engångsbelopp som är 12,6 procent av månadslönen för mars 2023, dock minst 400 euro. Därtill rekommenderar parterna att arbetsgivaren och arbetstagarna försöker ta i bruk flexibla arbetstidsmodeller samt granskar möjligheten att ta i bruk en modell där arbetstagarna kan vara sjuklediga i högst fem dagar genom egen anmälan. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
 • Välfärdssektorn (VÄLKA):
  Parternas beslutande organ har 7.3.2023 godkänt det helt nya kollektivavtalet för personalen inom välfärdsområdena. Avtalsperioden är drygt två år (1.3.2023−30.4.2025). I praktiken gäller samma bestämmelser som i AKTA. Lönehöjningarna är exakt desamma som inom de kommunala avtalen och SH-avtalet. Cirka 25 500 arbetstagare och tjänsteinnehavare övergår till det nya avtalet. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler:
  Parterna har i augusti 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt ett och ett halvt år (9.8.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2,55 % år 2022. Läs mer på JHL:s webbplats.
  Parterna har i maj 2023 godkänt uppgörelsen om lönehöjningarna för år 2023. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 1,72 % samt en lokal pott på 0,73 % i oktober 2023. Dessutom betalas ett engångsarvode, som för heltidsanställda är 359 euro, i september 2023. För månadsavlönad heltidsanställd undervisningspersonal är engångsarvodet 461 euro. Kollektivavtalet är i kraft till 31.3.2024. Läs mer på JHL:s webbplats.

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

 • Förmän inom detaljhandeln (tillsammans med Servicefacket PAM):
  Parterna har 12.2.2023 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innebär att lönerna för förmännen inom detaljhandeln höjs med 3,5 % i juni 2023 och 2,5 % i juni 2024. Därtill betalar arbetsgivaren ett engångsbelopp på 400 euro i april 2023. Dessutom ändras flera andra bestämmelser i avtalet, t.ex. för att minska belastningen i arbetet. Läs mer på KEY:s webbplats (på finska).

Industrifacket

 • Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (9.3.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3,35 % i juni 2023 samt en allmän lönehöjning på 2,15 % i juni 2024. Lönehöjningen för år 2024 innehåller en företagsspecifik pott på 0,5 %, som arbetsgivaren fördelar om man inte lokalt avtalar om annat. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 400 euro i april 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Bildäcksbranschen:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (8.3.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % i december 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,3 % i juni 2024. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 800 euro, som betalas i två rater (400 euro i maj 2023 och 400 euro i augusti 2023). Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Borst- och penselbranscherna: 
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (6.3.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % i november 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,3 % och en lokal pott på 0,2 % i juni 2024. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 380 euro i april 2023 och en senareläggningsersättning på 380 euro i juni 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Båtbyggnadsindustrin:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (6.3.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % i november 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,3 % i juni 2024. I lönehöjningen för år 2024 ingår en företagsspecifik pott på 0,2 % som arbetsgivaren fördelar. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 365 euro i maj 2023 och en senareläggningsersättning på 365 euro i augusti 2023. Avtalet innehåller också skrivelser om att utveckla läroavtalsmodellen och satsa på arbetshälsan, samt små steg mot att bättre kunna kombinera arbete och familjeliv. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Direktutdelning:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3,65 % i april 2023 samt en allmän lönehöjning på 2,35 % i maj 2024. Den lägsta timlönen stiger till 7,93 euro i april 2023 och till 8,12 euro i maj 2024. Dessutom slopas ingångslönen på 90 %. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Fiskars Finland:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (21.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % i oktober 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,3 % i maj 2024. I önehöjningen för år 2024 ingår en företagsspecifik pott på 0,2 % som arbetsgivaren fördelar. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 400 euro i april 2023 och en senareläggningsersättning på 400 euro i juli 2023. Tilläggen i kollektivavtalet höjs med 3,3 % i februari 2024. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Glaskeramiska industrin:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (16.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % i oktober 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,3 % och en lokal pott på 0,2 % som arbetsgivaren fördelar i maj 2024. Tilläggen höjs med 2,2 % i oktober 2023 och 3,3 % i februari 2024. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 400 euro i april 2023 och en senareläggningsersättning på 400 euro i juli 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen:
  Parterna har i februari 2023 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Grön- och miljöbyggnadsbranschen:
  Parterna har 15.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning som beroende på område är 0,37–0,40 euro/timme i mars 2023 samt att tilläggen samtidigt höjs med 6,0 %. Också i mars 2024 sker en allmän lönehöjning i cent och då betalas även ett engångsbelopp i euro. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Gummiindustrin:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (17.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % i oktober 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,3 % och en lokal pott på 0,2 % år 2024. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 400 euro i april 2023 och en senareläggningsersättning på 400 euro i juni 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Kemiska basindustrin:
  Parterna har 5.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (avtalet löper ut 31.12.2024). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % och ett engångsbelopp på 800 euro år 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,3 % och en lokal pott på 0,2 % som arbetsgivaren fördelar år 2024. Sammanlagt stiger alltså lönerna med 7,0 % under två år. Uppgörelsen innebär att Industrifacket blåser av sina strejkvarsel och avslutar övertidsblockaden. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Landsbygdsnäringarna:
  Parterna har 15.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 0,35 euro/timme i mars 2023 samt att tilläggen samtidigt höjs med 6,0 %. Också i mars 2024 sker en allmän lönehöjning i cent och då betalas även ett engångsbelopp i euro. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin:
  Parterna har 5.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (avtalet löper ut 31.12.2024). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % och ett engångsbelopp på 800 euro år 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,3 % och en lokal pott på 0,2 % som arbetsgivaren fördelar år 2024. Sammanlagt stiger alltså lönerna med 7,0 % under två år. Uppgörelsen innebär att Industrifacket blåser av sina strejkvarsel och avslutar övertidsblockaden. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Malmgruvorna:
  Industrifacket har 15.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och parterna på arbetsplatserna förhandlar i första hand lokalt om lönehöjningarna. Om de inte lyckas enas lokalt betalas ett engångsbelopp som för heltidsanställda är 400 euro och därtill höjs lönerna i april 2023 genom en allmän lönehöjning på 3,5 % samt i februari 2024 genom en allmän lönehöjning på 2,0 % och en lokal pott på 0,5 % som arbetsgivaren fördelar enligt Industrifackets anvisningar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Sko- och läderindustrin:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (15.3.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % i november 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,3 % i juni 2024. År 2024 betalas en företagsspecifik pott på 0,2 % som arbetsgivaren fördelar. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 321 euro i början av avtalsperioden och en senareläggningsersättning på 321 euro i augusti 2023. Ändringarna i avtalstexten följer den allmänna linjen i de övriga avtalen inom kemiindustrin. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Snickeriindustrin:Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och en månad (1.4.2023– 30.4.2025). Parterna på arbetsplatserna förhandlar i första hand lokalt om lönehöjningarna. Om de inte lyckas enas lokalt höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 3,5 % i augusti 2023 samt genom en allmän lönehöjning på 2,25 % och en lokal pott på 0,25 % i juni 2024. Därtill betalas ett engångsbelopp på 353 euro i september 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Utdelare:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3,8 % i maj 2023 samt en allmän lönehöjning på 2,2 % i april 2024. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin:
  Parterna har 5.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (avtalet löper ut 31.12.2024). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % och ett engångsbelopp på 800 euro år 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,3 % och en lokal pott på 0,2 % som arbetsgivaren fördelar år 2024. Sammanlagt stiger alltså lönerna med 7,0 % under två år. Uppgörelsen innebär att Industrifacket blåser av sina strejkvarsel och avslutar övertidsblockaden. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Plåt- och industriisoleringsbranschen:
  Industrifacket har 15.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Pälsproduktionsbranschen:
  Parterna har 15.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 0,36 euro/timme i mars 2023 samt att tilläggen samtidigt höjs med 6,0 %. Också i mars 2024 sker en allmän lönehöjning i cent och då betalas även ett engångsbelopp i euro. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Teknisk service och tekniskt underhåll:
  Industrifacket har 15.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och parterna på arbetsplatserna förhandlar i första hand lokalt om lönehöjningarna. Om de inte lyckas enas lokalt betalas ett engångsbelopp som för heltidsanställda är 400 euro och därtill höjs lönerna i april 2023 genom en allmän lönehöjning på 3,5 % samt i februari 2024 genom en allmän lönehöjning på 2,0 % och en lokal pott på 0,5 % som arbetsgivaren fördelar enligt Industrifackets anvisningar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Teknologiindustrin:
  Parterna har 5.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (avtalet löper ut 30.11.2024). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3,5 % och ett engångsbelopp på 400 euro våren 2023 samt en allmän lönehöjning på 2,0 % och en lokal pott på 0,5 % som arbetsgivaren fördelar i början av år 2024. Sammanlagt stiger alltså lönerna med 7,0 % under två år. Parterna nådde uppgörelsen hjälp av riksförlikningsmannen efter att Industrifacket inlett stridsåtgärder i branschen. Uppgörelsen innebär att Industrifacket blåser av sina strejkvarsel och avslutar övertidsblockaden. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Textil- och modebranschen:
  Parterna har i februari 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (22.02.2023–28.02.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning och en höjning av tabellönerna med 2,2 % i oktober 2023, en höjning av tilläggen med 3,3 % i januari 2024 samt en allmän lönehöjning och en höjning av tabellönerna med 3,3 % plus en lokal pott på 0,2 % i maj 2024. Dessutom betalar arbetsgivaren två engångsersättningar – 357 euro i april 2023 och 400 euro i augusti 2023.  Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Textilvårdsbranschen:
  Parterna har i månadsskiftet februari-mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (23.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innebär att de personliga lönerna höjs med 100 euro i månaden eller 0,59 euro/timme år 2023 samt med 35 euro i månaden eller 0,21 euro/timme år 2024. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 400 euro, som kan betalas i två rater (200 euro i maj 2023 och 200 euro i december 2023). Tabellönerna höjs med 6,1 % under avtalsperioden. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Tjänstemän inom kommunikationsbranschen:
  Parterna har i månadsskiftet februari-mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 3,5 % i juni 2023 samt en allmän lönehöjning på 1,8 % i juni 2024 och en företagsspecifik andel på 0,7 %. Därtill betalar arbetsgivaren ett engångsbelopp på 400 euro i april 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Trädgårdsbranschen:
  Parterna har 15.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 0,35 euro/timme i mars 2023 samt att tilläggen samtidigt höjs med 6,0 %. Också i mars 2024 sker en allmän lönehöjning i cent och då betalas även ett engångsbelopp i euro. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Ädelmetallbranschen:
  Parterna har i mars 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.3.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 2,2 % i november 2023 samt en allmän lönehöjning på 3,3 % och en lokal pott på 0,2 % i juni 2024. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 372 euro i april 2023 och en senareläggningsersättning på 372 euro i juni 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats.

Järnvägsunionen RAU

 • Kundtjänst, trafikskötsel, trafikledning samt administration och andra kontorsuppgifter:
  Parterna har 2.3.2023 godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två år (2.3.2023–31.3.2025). Uppgörelsen innebär att RAU avblåser stridsåtgärderna i branschen. Läs mer på RAU:s webbplats (på finska).
 • Lokmannauppgifter inom järnvägstrafiken:
  Parterna har 23.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt två år (avtalet löper ut 31.3.2025). Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 4 % i maj 2023 samt en allmän lönehöjning på 2 % i juni 2024. Uppgörelsen innehåller också en justeringsmån på 0,25 % för arbetsgrupper och projekt. Därtill enades parterna om att för en viss tid, genom lokala avtal, förlänga veckovilan så att den två gånger under en treveckorsperiod är 58 timmar eller en gång är 60 timmar. Vid VR kommer man dessutom låta en utomstående expert utreda hur bestämmelserna i kollektivavtalet stöder arbetshälsan samt möjligheten att kombinera jobb och fritid när det gäller oregelbundet skiftarbete. Uppgörelsen innebär att RAU avslutar strejken i branschen. Läs mer på RAU:s webbplats (på finska).

Luftfartsunionen IAU

Pappersförbundet

 • Huhtamäki Foodservice Nordic:
  Parterna har i maj 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och fem månader (1.5.2023–30.9.2025) och uppgörelsen följer den allmänna linjen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Kartong- och pappersförädlingsbranschen:
  Parterna har i februari 2023 godkänt uppgörelsen om lönehöjningarna för år 2023. Uppgörelsen innehåller en allmän lönehöjning på 0,59 euro per timme i maj 2023, vilket motsvarar 3,5 % av medellönen i branschen. Normtimlönerna höjs med 0,49 euro och bl.a. kvälls- och nattilläggen med 3,5 %. Dessutom betalas ett engångsbelopp på 370 euro, antingen i en rat i april 2023 eller i två rater i april och augusti 2023. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Konvertia Group:
  Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och uppgörelsen följer den allmänna linjen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).

Servicefacket PAM

 • Alko:
  Parterna har i maj 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är ett år och en månad (1.3.2023–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs i juni 2023. I lönegrupp T är den allmänna lönehöjningen 71 euro/månad. Därtill betalar arbetsgivaren ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 400 euro, i oktober 2023. Parterna enades också om att inleda arbetet med att förnya lönesystemet. Dessutom förlängs den avlönade familjeledigheten för den icke-födande föräldern från 6 till 36 dagar. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Apoteken:
  Parterna har i maj 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.5.2023–30.4.2025). Uppgörelsen innebär att de personliga lönerna, lönetabellerna och arbetstidstilläggen höjs med 3 % i augusti 2023 och med 3 % i augusti 2024. Därtill betalar arbetsgivaren ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 400 euro, i december 2023. Engångsbeloppet kan också betalas i två lika stora rater. Dessutom förlängs den avlönade familjeledigheten för den icke-födande föräldern från 6 till 36 dagar. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Bevakningsbranschen:
  Parterna har 31.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2023–31.3.2025). Uppgörelsen innebär att lönerna, nivålönerna och arbetstidstilläggen höjs med 4 % i juni 2023 och med 2 % i juni 2024. Dessutom förlängs den avlönade familjeledigheten för den icke-födande föräldern från 6 till 36 dagar. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Bingobranschen:
  Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna, tabellönerna och arbetstidstilläggen höjs genom allmänna lönehöjningar på 3,5 % i maj 2023 och 2,5 % i mars 2024. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Biografer:
  Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom allmänna lönehöjningar på 3,5 % i maj 2023 och 2,5 % i mars 2024. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Branschen för underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen:
  Parterna har i månadsskiftet april–maj 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 3,5 % i juni 2023 och 2,5 % i juni 2024. Därtill betalar arbetsgivaren år 2023 ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 320 euro. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Fastighetsservicebranschen:
  Parterna har 29.3.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och en månad (1.3.2023–31.3.2025). Uppgörelsen innebär att de personliga lönerna höjs med 95 euro i månaden (0,59 euro/timme) i maj 2023 och med 1,8 % i augusti 2024. Tabellönerna höjs med 4,4 % i maj 2023 och 1,8 % i augusti 2024. Dessutom ändras vissa andra bestämmelser i avtalet, t.ex. förbättras arbetstidsbestämmelserna och den avlönade familjeledigheten för den icke-födande föräldern förlängs till 36 dagar. Uppgörelsen innebär att PAM blåser av sina strejkvarsel och avslutar övertidsblockaden. Också ansökningsblockaden mot SOL avslutas och parterna utreder gemensamt de oegentligheter som har förekommit. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Finlands Nationalopera och Nationalbalett – tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare:
  Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tabellönerna höjs med 3,0 % i maj 2023. Därtill betalar arbetsgivaren ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 500 euro, i september 2023. Parterna förhandlar lokalt om lönehöjningarna för år 2024. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna och tabellönerna genom en höjning på 2,5 % och en företagsspecifik pott på 0,5 % i juni 2024. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Flyttservicebranschen:
  Parterna har i månadsskiftet april–maj 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innehåller allmänna lönehöjningar på 3,5 % i maj 2023 och 2,5 % i mars 2024. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Fotoproducenter:
  Parterna har i månadsskiftet april–maj 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 3,5 % i juli 2023 och 2,5 % i maj 2024. Därtill betalar arbetsgivaren ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 317 euro, i april 2023. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Golfbranschen:
  Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna och tabellönerna höjs genom allmänna lönehöjningar på 3,5 % i april 2023 och 2,5 % i februari 2024. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Handeln (handeln, handelns IKT-tjänstemän, försäljningspersonal på Hankkija, lager- och transportförmän, förmän inom detaljhandeln):
  Parterna har 12.2.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.2.2023–31.1.2025). Uppgörelsen innebär att lönerna för heltidsanställda höjs med 105 euro i månaden (0,66 euro/timme) i juni 2023 och 60 euro i månaden (0,38 euro/timme) i juni 2024. Tabellönerna höjs med 3,88 % det första året och 2,14 % det andra året. Därtill betalar arbetsgivaren ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 400 euro, i april 2023. Dessutom ändras vissa andra bestämmelser i avtalet, t.ex. förlängs den avlönade familjeledigheten för den icke-födande föräldern från 6 till 36 dagar. Uppgörelsen innebär att PAM blåser av sina strejkvarsel och avslutar övertidsblockaden. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats.
 • Kundservice- och telemarketingbranschen:
  Parterna har i månadsskiftet april–maj 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år. Uppgörelsen innebär att lönerna samt natt- och språktilläggen höjs genom allmänna lönehöjningar på 3,9 % i juni 2023 och 2,1 % i mars 2024. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Nöjes-, tema- och äventyrsparker:
  Parterna har i månadsskiftet maj 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2023–31.3.2025). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 4,3 % i juni 2023 och 1,7 % i augusti 2024. Parterna kom dessutom överens om att kollektivavtalet också ska tillämpas på arbetstagare vid escape room- och lasertag-spel. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Programservicebranschen:
  Parterna har i april 2023 nått en uppgörelse om att förlänga kollektivavtalet till 31.3.2025. Avtalsperioden är två år och fem månader (1.11.2022–31.10.2023). Uppgörelsen innebär att de personliga lönerna, lönetabellerna och tilläggen för sent arbete höjs med 3,5 % i maj 2023 och 3,5 % i januari 2024. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 150 euro i juni 2023. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Skidcenterbranschen:
  Parterna har i december 2022 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen innebär att PAM blåser av sina stridsåtgärder. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats.
  Parterna har i april 2023 nått en uppgörelse om att förlänga kollektivavtalet med ett år (avtalet löper ut 31.3.2025). Parterna på arbetsplatserna förhandlar i första hand lokalt om lönehöjningarna. Om parterna inte lyckas enas lokalt höjs de personliga lönerna, tabellönerna samt tilläggen och ersättningarna med 3,4 % retroaktivt från januari 2023. Därtill höjs lönerna med 2,6 % i december 2023. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Teknisk personal och ansvariga på Finlands Nationalteater (tillsammans med Fackförbundet för teater och media Finland Teme):
  Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är knappt två år (18.4.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innebär att lönerna och tilläggen höjs med 3,5 % i juni 2023 och med 2,5 % i mars 2024. Dessutom betalas en engångsersättning i två rater (100 euro i oktober 2023 och 100 euro i april 2024). Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare:
  Parterna har 3.4.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2023−31.3.2025). Uppgörelsen innebär att arbetstagarnas personliga löner höjs med 96 euro i månaden (0,60 euro/timme) i juni 2023, medan tabellönerna höjs med 96−115 euro och de övriga tabellerna med 4,3 %. Det andra året höjs lönerna genom en allmän höjning på 1,7 % i september 2024. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Turism-, restaurang- och fritidstjänster – förmän:
  Parterna har 3.4.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.4.2023−31.3.2025). Uppgörelsen innebär att förmännens personliga löner höjs genom en allmän höjning på 4,3 % i juni 2023 och en allmän höjning på 1,7 % i september 2024. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Tågservicepersonal på Avecra:
  Parterna har 18.4.2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och en månad (1.4.2023−30.4.2025). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs genom allmänna höjningar på 4,5 % i juli 2023 och 1,5 % i juli 2024. Dessutom betalar arbetsgivaren en engångsersättning på 200 euro uppdelat i två rater (100 euro i maj 2023 och 100 euro i maj 2024). Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).
 • Veikkaus (tillsammans med Elbranschernas fackförbund):
  Parterna har i april 2023 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och en månad (1.2.2023–28.2.2025). Uppgörelsen innebär att lönerna, tabellönerna samt kvälls- och nattarbetstilläggen höjs med 3,5 % i juni 2023. Därtill betalar arbetsgivaren ett engångsbelopp, som för heltidsanställda är 366 euro, i maj 2023. Parterna förhandlar lokalt om lönehöjningarna för år 2024. Om de inte når en uppgörelse höjs lönerna, tabellönerna och kvälls- och nattarbetstilläggen med 2,5 % i maj 2024. Läs mer på Servicefacket PAM:s webbplats (på finska).

Sjömans-Unionen

 • Färjetrafiken (tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL):
  Parterna har i mars 2023 nått ett förhandlingsresultat om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).

Kollektivavtal som har löpt ut utan att parterna har nått en uppgörelse

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

 • Finlands frihamn:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av februari 2023.

Elbranschernas fackförbund

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Finlands musikers förbund

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Arbetscentraler och sociala företag:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2023. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Arctia Meritaito – arbetstagare och tjänstemän:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av februari 2023. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Cleanosol:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av februari 2023. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Finnpilot-Pilotage:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av februari 2023. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Forststyrelsen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av februari 2023. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Personliga assistenter:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av april 2023. För att främa förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har JHL inlett ett förbud mot mertidsarbete, övertidsarbete och byte av arbetspass i branschen 3–10.5.2023. Stridsåtgärderna riktar sig mot arbetsgivare som använder sig av arbetsgivarmodellen för personlig assistens. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Privata socialservicebranschen:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av april 2023. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har avslutats som resultatlösa. För att sätta fart på förhandlingarna har JHL inlett en övertidsblockad och ett förbud mot byte av arbetspass i branschen 2–16.5.2023 samt varslat om strejker inom småbarnspedagogiken och vid serviceboenden med heldygnsomsorg. Strejken inom småbarnspedagogiken gäller enheter på olika håll i Finland 23–24.5.2023, medan strejken vid serviceboenden gäller enheter med heldygnsomsorg i Birkaland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland 23–27.5.2023. Läs mer på JHL:s webbplats.

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 28.2.2023:

 • Finnvera (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)

Även om giltighetstiden för ett kollektivavtal har löpt ut, så tillämpas i allmänhet bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet tills ett nytt kollektivavtal har undertecknats.

Avtal som löper ut i slutet av oktober 2023

Industrifacket

 • Torvproduktionsbranschen

Avtal som löper ut i slutet av december 2023

Industrifacket

 • Timmerhusbranschen
 • Företagsspecifika kollektivavtal inom mekaniska skogsindustrin: Lujapuu, Mahogany, Misawa Homes of Finland, Södra Wood

Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat under föregående avtalsrörelse

De uppgörelser om kollektivavtal som parterna uppnådde under den avtalsrörelse som inleddes hösten 2021 och pågick fram till våren 2022 har vi samlat på en separat sida. Här hittar kan du läsa mer om de äldre uppgörelserna.