Förhandlingarna om kollektivavtal

Här kan du läsa hur förhandlingarna om kollektivavtal framskrider för fackförbunden inom FFC.

Sidan har uppdaterats 26.9.2022.

Sammanfattning av förhandlingsläget

De flesta branscherna inom FFC omfattas för tillfället av giltiga kollektivavtal. Under hösten 2022 kommer ändå flera av de FFC-anslutna fackförbunden att förhandla om lönehöjningar för det andra året inom sina kollektivavtal. Industrifacket ska i september förhandla om lönehöjningarna för år 2023 inom teknologiindustrins avtal, och Servicefacket PAM ska senast i mitten av december förhandla om lönehöjningarna inom handelns avtal. Förhandlingarna inom teknologiindustrin inleddes den 4 september.

Flera av AKT:s och SEL:s kollektivavtal löper ut i slutet av januari 2023.

Fackförbunden JHL, Jyty och OAJ har i augusti 2022 nått en uppgörelse för den privata undervisningsbranschen och de yrkesinriktade vuxenutbildningscentralerna.

Inom kommunsektorn nådde JHL och de andra avtalsparterna i juni en treårig uppgörelse som innehåller flera lönehöjningar. Lönehöjningarna binds delvis till kommande lönehöjningar inom industrin. Dessutom enades parterna om ett femårigt löneprogram som innebär att lönerna höjs med totalt fem procent utöver de årliga lönehöjningarna.

Inom den mekaniska skogsindustrin har Industrifacket nått många uppgörelser om företagsspecifika kollektivavtal – nu omfattas ungefär 90 procent av de medlemmar som jobbar i branschen av ett kollektivavtal. Industrifacket har också nått en uppgörelse med Sievi Element, vilket betyder att den strejk och blockad som förbundet inledde den 13 juni avslutades den 22 september.

Här nedan har vi sammanställt en lista över de förhandlingsresultat som har uppnåtts, de förhandlingar som pågår och de avtal som löper ut inom de närmaste månaderna.

Bekanta dig också med avtalsterminologin: Vad menas med förlikning, lockout och stupstock? Kolla vår lista med viktiga ord som används under avtalsförhandlingarna

På vår finskspråkiga webbplats hittar du mer detaljerad information om kollektivavtalen inom FFC:s branscher och hur många arbetstagare som omfattas av avtalen.

Branscher där parterna har utlyst stridsåtgärder

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Destia:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2022. JHL har avbrutit sin stejk vid Destia 6.6 för att överväga fortsatta åtgärder. Strejken inleddes 2.5 eftersom Destia vägrar förhandla med JHL om ett kollektivavtal. Läs mer på JHL:s webbplats.

Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat hösten 2022

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Privata undervisningssektorn:
  Parterna har i augusti 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt ett och ett halvt år (9.8.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2,55 % år 2022. Parterna förhandlar därtill senare om en refrensbranschhöjning för avtalen. Den betalas i augusti 2023 om parterna inte avtalar om annat. I uppgörelsen beaktas också reformen av familjeledigheterna på ett sätt som gör ledigheterna mer jämlika. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler:
  Parterna har i augusti 2022 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är drygt ett och ett halvt år (9.8.2022–31.3.2024). Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 2,55 % år 2022. Parterna förhandlar därtill senare om en refrensbranschhöjning för avtalen. Den betalas i augusti 2023 om parterna inte avtalar om annat. I uppgörelsen beaktas också reformen av familjeledigheterna på ett sätt som gör ledigheterna mer jämlika. Läs mer på JHL:s webbplats.

Kollektivavtal som har löpt ut utan att parterna har nått en uppgörelse

Elbranschernas fackförbund

 • Mekaniska skogsindustrin:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av december 2021. Arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin har meddelat att den inte längre förhandlar om kollektivavtal på branschnivå. Elektrikerförbundet förhandlar med företagen i branschen om kollektivavtal på företagsnivå. Vi har samlat uppgörelserna på en separat sida. Läs mer vilka företagsspecifika avtal som har ingåtts i branschen.

Finlands Musikers Förbund

 • UMO Helsinki Jazz Orchestra – medverkande:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av februari 2022.
 • UMO Helsinki Jazz Orchestra – ordinarie och tillfälliga mufasiker:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av februari 2022.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Destia:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av januari 2022. JHL har avbrutit sin stejk vid Destia 6.6 för att överväga fortsatta åtgärder. Strejken inleddes 2.5 eftersom Destia vägrar förhandla med JHL om ett kollektivavtal. Läs mer på JHL:s webbplats.
 • Seure:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av februari 2022. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts. Läs mer på JHL:s webbplats.

Industrifacket

 • Bioindustrin (företagsspecifika kollektivavtal):
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av februari 2022. Industrifacket förhandlar med företagen i branschen om kollektivavtal på företagsnivå. Vi har samlat uppgörelserna på en separat sida. Läs mer vilka företagsspecifika avtal som har ingåtts i branschen.
 • Försvarsministeriets arbetsplatser:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av november 2021.
 • Mekaniska skogsindustrin och skogsindustrins verkstäder:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av december 2021. Arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin har meddelat att den inte längre förhandlar om kollektivavtal på branschnivå. Förhandlingarna om företagsspecifika kollektivavtal har inletts. Läs mer vilka företagsspecifika avtal som har ingåtts i branschen.
  Industrifackets strejk och blockad vid Sievi Element 13.6–22.9 har avslutats efter att parterna nådde en uppgörelse med riksförlikningsmannens hjälp. Läs mer på Industrifackets webbplats.

Luftfartsunionen IAU

 • Luftfartsdatatekniker:
  Kollektivavtalet har löpt ut i slutet av juni 2022.

Även om giltighetstiden för ett kollektivavtal har löpt ut, så tillämpas i allmänhet bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet tills ett nytt kollektivavtal har undertecknats.

Avtal som löper ut i slutet av november 2022

Industrifacket

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 30.11.2022:

 • Plåt- och industriisoleringsbranschen (kollektivavtalet löper ut 30.11.2023)
 • Teknisk service och tekniskt underhåll (kollektivavtalet löper ut 30.11.2023)
 • Teknologiindustrin (kollektivavtalet löper ut 30.11.2023):
  Förhandlingarna om lönehöjningarna för år har inletts. Läs mer på Twitter (på finska).

Avtal som löper ut i slutet av december 2022

Finlands musikers förbund

 • Orkestern vid Operafestivalen i Nyslott

Finlands post- och logistikunion PAU

 • Åland Post

Industrifacket

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.12.2022:

 • Gummiindustrin (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Kemiska basindustrin (kollektivavtalet löper ut 31.12.2023)
 • Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin (kollektivavtalet löper ut 31.12.2023)
 • Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin (kollektivavtalet löper ut 31.12.2023)
 • Tjänstemän inom kommunikationsbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)

Avtal som löper ut i slutet av januari 2023

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

 • Airpro
 • Bilmän inom livsmedelsbranschen
 • Busspersonal
 • Busstationer
 • Chaufförer inom handeln
 • Lagerterminal- och hamnarbetstagare inom speditionsbranschen
 • Lastbilsbranschen
 • Serviceverkstäder
 • Stuveribranschen
 • Tankbil- och oljeproduktbranschen
 • Taxitrafik
 • Terminalverksamhet

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.1.2023:

 • Bilskollärare (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)

Elbranschernas fackförbund

 • Livsmedelsindustrin

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.1.2023:

 • Glaskeramiska industrin (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Kemiska industrin och gummiindustrin (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Veikkaus (tillsammans med Servicefacket PAM) (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.1.2023:

 • Danslärare (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Film- och tv-produktion (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Finlands nationalopera, dagteknik (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Mediarinki, bemanning (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)

Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

 • Bagerier
 • Bryggerier och läskedrycksfabriker
 • Köttbranschen
 • Livsmedelsbranschen
 • Mejeribranschen

Finlands musikers förbund

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.1.2023:

 • Finlands nationalopera, konstnärliga och andra grupper (kontorsarbetstagare, orkester, kör, dansare och andra konstnärliga grupper) (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Finlands nationalopera, operasångare (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Musiker, sångare och kapellmästare i tjänst hos skivproducentbolag (studiomusiker) (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Färjetrafiken (tillsammans med Sjömans-Unionen)

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.1.2023:

 • Idrottsorganisationerna (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Instituten för arbetartradition (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Ramavtalet för rådgivningsbranschen (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.1.2023:

 • Förmän inom detaljhandeln (tillsammans med Servicefacket PAM) (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)

Industrifacket

 • Grön- och miljöbyggnadsbranschen
 • Landsbygdsnäringarna
 • Pälsproduktionsbranschen
 • Trädgårdsbranschen
 • Företagsspecifika kollektivavtal inom mekaniska skogsindustrin: Nerkoon Höyläämö

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.1.2023:

 • Bildäcksbranschen (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Fiskars Finland (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Glaskeramiska industrin (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Textil- och modebranschen (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Textilvårdsbranschen (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)

Servicefacket PAM

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.1.2023:

 • Finlands Nationalopera och Nationalbalett – tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Golfbranschen (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Handeln (handeln, handelns IKT-tjänstemän, försäljningspersonal på Hankkija, lager- och transportförmän, förmän inom detaljhandeln) (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Veikkaus (tillsammans med Elektrikerförbundet) (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)

Sjömans-Unionen

 • Färjetrafiken (tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL)

Avtal som löper ut i slutet av februari 2023

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

 • Finlands frihamn
 • Tjänstemän i stuveribranschen

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 28.2.2023:

 • Viking Lines landtjänster (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)

Byggnadsförbundet

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 28.2.2023:

 • Asfaltbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Byggnadsbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Byggnadsproduktindustrin (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Golvbeläggningsbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Infrastrukturbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Målningsbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Vattenisoleringsbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • VVS-sektorn inom husteknikbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)

Elbranschernas fackförbund

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 28.2.2023:

 • Byggnadsproduktindustrin (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 28.2.2023:

 • Teaterbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Teknisk personal och ansvariga på Finlands Nationalteater (tillsammans med Servicefacket PAM) (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Tikkurilan teatteri (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Yles Teme-avtal (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Yles Yhtyneet-avtal (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)

Finlands musikers förbund

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 28.2.2023:

 • Privata teatrar – ordinarie och tillfälliga teatermusiker (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • RSO – medlemmar i Radions symfoniorkester (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • RSO – tillfälliga medarbetare och vikarier vid Radions symfoniorkester (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Vanda underhållningsorkester (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Yles spelningsavtal (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)
 • Yles notskrivningsavtal (kollektivavtalet löper ut 31.1.2024)

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Sjömansservicebyrån

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 28.2.2023:

 • Campusta (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Finavia (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Finnpilot-Pilotage (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Finnvera (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Järnvägsbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Statens tjänste- och arbetskollektivavtal (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)

Industrifacket

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 28.2.2023:

 • Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Borst- och penselbranscherna (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Båtbyggnadsindustrin (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Direktutdelning (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Sko- och läderindustrin (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Utdelare (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Ädelmetallbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)

Järnvägsunionen RAU

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 28.2.2023:

 • Kundtjänst, trafikskötsel, trafikledning samt administration och andra kontorsuppgifter (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Lokmannauppgifter inom järnvägstrafiken (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)

Pappersförbundet

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 28.2.2023:

 • Kartong- och pappersförädlingsbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)

Servicefacket PAM

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 28.2.2023:

 • Bingobranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Biografer (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Branschen för underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Fastighetsservicebranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Finlands Nationalopera och Nationalbalett – tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare (tillsammans med Fackförbundet för teater och media Finland Teme) (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Flyttservicebranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Fotoproducenter (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)
 • Kundservice- och telemarketingbranschen (kollektivavtalet löper ut 29.2.2024)

Avtal som löper ut i slutet av mars 2023

Elbranschernas fackförbund

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.3.2023:

 • Elektrifierings- och elinstallationsbranchen (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
 • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL) (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
 • Service- och underhållsbranschen (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.3.2023:

 • Arbetshälsoinstitutet (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
 • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Elbranschernas fackförbund) (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
 • Hamnbranschen (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
 • Helsingfors universitets fastighetstjänster (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
 • Nationalgalleriet (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
 • Universiteten (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)

Industrifacket

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.3.2023:

 • Snickeriindustrin (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)

Luftfartsunionen IAU

 • Flygtrafiktjänster (kollektivavtalet löper ut 15.3.2023)

Servicefacket PAM

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 31.3.2023:

 • Apoteken (kollektivavtalet löper ut 30.4.2024)
 • Bevakningsbranschen (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
 • Nöjes-, tema- och äventyrsparker (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
 • Turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
 • Turism-, restaurang- och fritidstjänster – förmän (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)
 • Tågservicepersonal på Avecra (kollektivavtalet löper ut 31.3.2024)

Avtal som löper ut i slutet av april 2023

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

 • Resebyråer

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Personliga assistenter

Avtal som kan sägas upp så att de löper ut 30.4.2023:

 • Privata socialservicebranschen (kollektivavtalet löper ut 30.4.2024)

Avtal som löper ut i slutet av oktober 2023

Industrifacket

 • Torvproduktionsbranschen

Servicefacket PAM

 • Programservicebranschen
 • Skidcenterbranschen

Avtal som löper ut i slutet av november 2023

Industrifacket

 • Malmgruvorna
 • Plåt- och industriisoleringsbranschen (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 30.11.2022)
 • Teknisk service och tekniskt underhåll (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 30.11.2022)
 • Teknologiindustrin (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 30.11.2022)

Avtal som löper ut i slutet av december 2023

Industrifacket

 • Kemiska basindustrin (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.12.2022)
 • Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.12.2022)
 • Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.12.2022)
 • Timmerhusbranschen
 • Företagsspecifika kollektivavtal inom mekaniska skogsindustrin: Lujapuu, Mahogany, Misawa Homes of Finland, Södra Wood

Avtal som löper ut i slutet av januari 2024

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

 • Bilskollärare (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Kabinpersonalen på Finnair

Elbranschernas fackförbund

 • Glaskeramiska industrin (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Kemiska industrin och gummiindustrin (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Veikkaus (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)

Fackförbundet för teater och media Finland Teme

 • Danslärare (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Film- och tv-produktion (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Finlands nationalopera, dagteknik (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Mediarinki, bemanning (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)

Finlands musikers förbund

 • Finlands nationalopera, konstnärliga och andra grupper (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Finlands nationalopera, operasångare (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Musiker, sångare och kapellmästare i tjänst hos skivproducentbolag (studiomusiker) (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • RSO – medlemmar i Radions symfoniorkester (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 28.2.2023)
 • RSO – tillfälliga medarbetare och vikarier vid Radions symfoniorkester (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 28.2.2023)
 • Yles spelningsavtal (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 28.2.2023)
 • Yles notskrivningsavtal (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 28.2.2023)

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

 • Idrottsorganisationerna (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Instituten för arbetartradition (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Ramavtalet för rådgivningsbranschen (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)

Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

 • Förmän inom detaljhandeln (tillsammans med Servicefacket PAM) (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)

Industrifacket

 • Bildäcksbranschen (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Fiskars Finland (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Glaskeramiska industrin (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen
 • Gummiindustrin (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.12.2022)
 • Skogsbranschen
 • Skogsmaskinsbranschen
 • Textil- och modebranschen (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Textilvårdsbranschen (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Företagsspecifika kollektivavtal inom mekaniska skogsindustrin: Luvian Saha, Primatimber, Sahakuutio

Servicefacket PAM

 • Finlands Nationalopera och Nationalbalett – tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Golfbranschen (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Handeln (handeln, handelns IKT-tjänstemän, försäljningspersonal på Hankkija, lager- och transportförmän, förmän inom detaljhandeln) (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
 • Veikkaus (avtalet kan sägas upp så att det löper ut 31.1.2023)
   

Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat under föregående avtalsrörelse

De uppgörelser om kollektivavtal som parterna uppnådde under den avtalsrörelse som inleddes hösten 2021 och pågick fram till våren 2022 har vi samlat på en separat sida. Här hittar kan du läsa mer om de äldre uppgörelserna.