Förhandlingarna om kollektivavtal 2021–2022

Här kan du läsa hur förhandlingarna om kollektivavtal framskrider för fackförbunden inom FFC.

Sidan har uppdaterats 16.11.2021.

Sammanfattning av förhandlingsläget

För tillfället finns giltiga kollektivavtal i nästan alla FFC:s branscher. Flera avtal löper ändå ut under hösten 2021.

Bekanta dig också med avtalsterminologin: Vad menas med förlikning, lockout och stupstock? Kolla vår lista med viktiga ord som används under avtalsförhandlingarna

På vår finskspråkiga webbplats hittar du mer detaljerad information om kollektivavtalen inom FFC:s branscher och hur många arbetstagare som omfattas av avtalen.

Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat hösten 2021

Finlands post- och logistikunion PAU

 • Kommunikationsförmedlings- och logistikbranschen:
  Parterna har i augusti 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är fyra år (1.11.2021–31.10.2025), av vilket det sista är ett optionsår. Lönehöjningarna kommer att följa den allmänna linjen. Därtill avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet så att den upphör den 1 januari 2022. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
 • Paketsorterarna vid Posti Palvelut:
  Parterna har i augusti 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är fyra år (1.2.2022–31.1.2026), av vilket det sista är ett optionsår. Lönehöjningarna kommer att följa den allmänna linjen. Därtill avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet så att den upphör den 1 februari 2022. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).

Industrifacket

 • Anaika Wood Group:
  Industrifacket har den 12 november 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt företagsspcifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.1.2022–31.12.2024) och avtalet följer den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.
 • Torvproduktionsbranschen:
  Parterna har i november godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.11.2021–31.10.2023). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 1,4 % och en höjning av tabellönerna med 3 % i april 2022, samt en allmän lönehöjning på 1,6 % och en höjning av tabellönerna med 2,4 % i april 2023. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
 • Varkauden Puu:
  Industrifacket har den 12 november 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt företagsspcifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år (1.1.2022–31.12.2024) och avtalet följer den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats.

Pappersförundet

 • BillerudKorsnäs Finland:
  Pappersförbundet har i november 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Uppgörelsen följer den allmänna linjen inom pappersindustrin och avtalet bygger på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • DS Smith Packaging Finland:
  Pappersförbundet och DS Smith har den 1 november 2021 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och fyra månader (1.1.2022–30.4.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 17 cent och en lokal pott på 18 cent det första året samt en lika stor lönehöjning det andra året. Det tredje avtalsåret är storleken på både den allmänna lönehöjningen och den lokala potten 9 cent. I övrigt bygger avtalet på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Insta Automation:
  Pappersförbundet har godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Jujo Thermal:
  Pappersförbundet har i november 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • MM Kotkamills:
  Pappersförbundet och Kotkamills har den 1 november 2021 nått en uppgörelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Mondi Powerflute:
  Pappersförbundet har godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Sappi Finland:
  Pappersförbundet har i november 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Uppgörelsen följer den allmänna linjen inom pappersindustrin och avtalet bygger på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Schaefer Kalk:
  Pappersförbundet har i november 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Stora Enso:
  Pappersförbundet och Stora Enso har i oktober 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Avtalsperioden är två år och fyra månader (1.1.2022–30.4.2024). Uppgörelsen innebär en allmän lönehöjning på 17 cent och en lokal pott på 18 cent det första året samt en lika stor lönehöjning det andra året. Det tredje avtalsåret är storleken på både den allmänna lönehöjningen och den lokala potten 9 cent. I övrigt bygger avtalet på det tidigare kollektivavtalet inom pappersbranschen. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
 • Tervakoski:
  Pappersförbundet har i november 2021 godkänt uppgörelsen om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).

Servicefacket PAM

 • HILE Beauty Pro:
  Servicefacket PAM och HILE Beauty Pro har nått ett förhandlingsresultat om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av PAM:s styrelse. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Nöjes-, tema- och äventyrsparker (löneuppgörelse):
  Parterna har nått en uppgörelse om den sista lönehöjningen under den pågående avtalsperioden. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 1,9 procent. Också kvälls- och natttillägget höjs. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Skidcenterbranschen:
  Servicefacket PAM har den 12 november 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt (1.11.2021-31.10.2023) och innehåller två lönehöjningar som i första hand bestäms genom lokala förhandlingar. Avtalet innehåller också förbättringar gällande kvällstillägget och vilotiden samt tillfälliga förbättringar för deltidsanställda. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • The Kampaamo:
  Servicefacket PAM och The Kampaamo har nått ett förhandlingsresultat om ett företagsspecifikt kollektivavtal. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av PAM:s styrelse. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
 • Turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare (löneuppgörelse):
  Parterna har nått en uppgörelse om den sista lönehöjningen under den pågående avtalsperioden. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 1,9 procent, kvällstillägget med 20 cent och nattillägget med 4 cent. Läs mer på PAM:s webbplats.
 • Turism-, restaurang- och fritidstjänster – förmän (löneuppgörelse):
  Parterna har nått en uppgörelse om den sista lönehöjningen under den pågående avtalsperioden. Uppgörelsen innebär att lönerna höjs med 1,9 procent, kvällstillägget med 20 cent och nattillägget med 4 cent. Läs mer på PAM:s webbplats.

  Avtal som har löpt ut i slutet av oktober 2021

   Servicefacket PAM

   Avtal som löper ut i slutet av november 2021

   Industrifacket

   Avtal som löper ut i slutet av december 2021

   Elbranschernas fackförbund

   • Mekaniska skogsindustrin
   • Pappers- och trämassaindustrin

   Finlands post- och logistikunion PAU

   • Åland Post

   Industrifacket

   Pappersförbundet

   Avtal som löper ut i slutet av januari 2022

   Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

   • Bilskollärare
   • Kabinpersonal
   • Lagerterminal- och hamnarbetstagare inom speditionsbranschen
   • Stuveribranschen

   Elbranschernas fackförbund

   • Glaskeramiska industrin
   • Kemiska industrin och gummiindustrin
   • Livsmedelsindustrin
   • Veikkaus (tillsammans med Servicefacket PAM)

   Fackförbundet för teater och media Finland Teme

   • Danslärare
   • Film- och tv-produktion
   • Finlands nationalopera, dagteknik
   • Mediarinki, bemanning

   Finlands musikers förbund

   • Musiker, sångare och kapellmästare i tjänst hos skivproducentbolag (studiomusiker)
   • Operasångare på Finlands nationalopera

   Finlands post- och logistikunion PAU

   • Informationslogistikbranschen

   Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

   • Arbetscentraler och sociala företag
   • Destia
   • Idrottsorganisationerna
   • Instituten för arbetartradition
   • Ramavtalet för rådgivningsbranschen
   • Trafikskyddet

   Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

   • Handeln (tillsammans med Servicefacket PAM)

   Industrifacket

   • Bildäcksbranschen
   • Direktutdelning
   • Fiskars Finland
   • Glaskeramiska industrin
   • Grön- och miljöbyggnadsbranschen
   • Gummiindustrin
   • Landsbygdsnäringarna
   • Pälsproduktionsbranschen
   • Skogsbranschen
   • Skogsmaskinsbranschen
   • Trädgårdsbranschen
   • Textilservicebranschen

   Servicefacket PAM

   • Finlands Nationalopera och Nationalbalett – tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare
   • Handeln (handeln, handelns IKT-tjänstemän, försäljningspersonal på Hankkija, lager- och transportförmän, förmän inom detaljhandeln)
   • Veikkaus (tillsammans med Elektrikerförbundet)

   Avtal som löper ut i slutet av februari 2022

   Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

   • Viking Lines landtjänster

   Byggnadsförbundet

   • Asfaltbranschen
   • Byggnadsbranschen
   • Byggnadsproduktindustrin
   • Golvbeläggningsbranschen
   • Infrastrukturbranschen
   • Målningsbranschen
   • Vattenisoleringsbranschen
   • VVS-sektorn inom husteknikbranschen

   Elbranschernas fackförbund

   • Byggnadsproduktindustrin

   Fackförbundet för teater och media Finland Teme

   • Frilansare vid Yle
   • Teaterbranschen
   • Teknisk personal och ansvariga på Finlands Nationalteater (tillsammans med Fackförbundet för teater och media Finland Teme)
   • Tikkurilan teatteri

   Finlands Musikers Förbund

   • Privata teatrar – ordinarie och tillfälliga teatermusiker
   • Stadsorkestrarna – ordinarie och tillfälliga musiker
   • UMO Helsinki Jazz Orchestra – medverkande
   • UMO Helsinki Jazz Orchestra – ordinarie och tillfälliga musiker
   • Vanda underhållningsorkester

   Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

   • Avainta-arbetsgivarna
   • Campusta
   • Energibranschens tjänstemän
   • Finnvera
   • Järnvägsbranschen (avtalet kan förlängas till 28.2.2023)
   • Kommunsektorns avtal (AKTA, TS, TIM-AKA, UKTA, LÄKTA)
   • Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal
   • Paltas specialbranscher (Teknologiska forskningscentralen VTT, Finavia Abp, Forststyrelsen, Senatsfastigheter, Finnpilot-Pilotage, Finlands Färjetrafik / Finferriers, Forststyrelsen Skogsbruk, Meritaito, Boreal Kasvinjalostus, HAUS kehittämiskeskus och Finska Centralen för Utsädespotatis.
   • Seure
   • Sjömansservicebyrån
   • Statens tjänste- och arbetskollektivavtal

   Industrifacket

   • Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen 
   • Bioproduktindustrin
   • Borst- och penselbranscherna
   • Båtbyggnadsindustrin
   • Sko- och läderindustrin
   • Snickeriindustrin
   • Tjänstemän inom kommunikationsbranschen
   • Utdelare
   • Plantskolebranschen

   Järnvägsunionen RAU

   • Kundtjänst, trafikskötsel, trafikledning samt administration och andra kontorsuppgifter
   • Lokmannauppgifter inom järnvägstrafiken

   Pappersförbundet

   • Kartong- och pappersförädlingsbranschen

   Servicefacket PAM

   • Bingobranschen
   • Biografer
   • Branschen för underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen
   • Butiksanställda på Alko
   • Fastighetsservicebranschen
   • Flyttservicebranschen
   • Fotoproducenter
   • Kundservice- och telemarketingbranschen
   • Teknisk personal och ansvariga på Finlands Nationalteater (tillsammans med Fackförbundet för teater och media Finland Teme)

   Avtal som löper ut i slutet av mars 2022

   Elbranschernas fackförbund

   • Elektrifierings- och elinstallationsbranchen
   • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Elbranschernas fackförbund)
   • Försvarsministeriets elektriker
   • Service- och underhållsbranschen

   Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

   • Arbetshälsoinstitutet
   • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Elbranschernas fackförbund)
   • Hamnbranschen
   • Helsingfors universitets fastighetstjänster
   • Nationalgalleriet
   • Privata undervisningssektorn
   • Universiteten
   • Yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler

   Luftfartsunionen IAU

   • Flygtrafiktjänster

   Servicefacket PAM

   • Bevakningsbranschen
   • Nöjes-, tema- och äventyrsparker
   • Turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare
   • Turism-, restaurang- och fritidstjänster – förmän
   • Tågservicepersonal på Avecra (avtalet kan sägas upp så att det upphör att gälla 31.3.2021)

   Avtal som löper ut i slutet av april 2022

   Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

   • Hälsovårdsbranschen

   Pappersförbundet

   • Huhtamäki Foodservice Nordic

   Servicefacket PAM

   • Apoteken

   Avtal som löper ut i slutet av maj 2022

   Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

   • Privata socialservicebranschen

   Avtal som har löpt ut, men information om förhandlingsläget saknas

   Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

   • Hamnövervakare och kranförare (tillsammans med Sjömansunionen)

    Finlands musikers förbund

    • Orkestern vid Operafestivalen i Nyslott

     Järnvägsunionen RAU

     • Fenniarail

     Luftfartsunionen IAU

     Pappersförbundet

     • Amcor Flexilbles Finland
     • Coveris Rigid Finland
     • Pappersinsamling

     Sjömansunionen

     • Hamnövervakare och kranförare (tillsammans med Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT)
     • Isbrytare och multiisbrytare

     Branscher där parterna har nått förhandlingsresultat under föregående avtalsrörelse

     Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT

     • Airpro:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt tvåårigt kollektivavtal. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
     • Bilmän inom livsmedelsbranschen:
      Parterna har i mars 2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna det första året höjs med 1,3 % och det andra året med 2,0 %. Lönerna för det tredje året följer löneuppgörelsen i lastbilsbranschen. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
     • Bilskollärare:
      Parterna har i februari 2021 godkänt uppgörelsen om ett kollektivavtal. Det ettåriga avtalet innebär en allmän lönehöjning i maj på 56 euro för dem som har månadslön och 37 cent för dem som har timlön. Dessutom höjs tabellönerna i oktober med 0,15 %. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
     • Busspersonal:
      AKT har 9.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
     • Busstationer:
      AKT har 9.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
     • Chaufförer inom handelsbranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär att lönerna höjs med 31 euro i månaden i mars 2020 och 48 euro i månaden 2021, samt att tabellönerna höjs med 0,15 % i oktober 2020 och 0,15 % i oktober 2021. Lönehöjningarna det tredje året följer den uppgörelse som nås i lastbilsbranschen. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
     • Lagerterminal- och hamnarbetstagare inom speditionsbranschen:
      Parterna har 2.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % i mars 2020 och 1,9 % i mars 2021, samt en höjning av tabellönerna med 0,15 % i oktober 2020 och 0,15 % i oktober 2021. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
     • Lastbilsbranschen:
      AKT har 9.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
     • Resebyråer:
      Parterna har i maj 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innehåller varken lönehöjningar eller textändringar. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
     • Serviceverkstäder:
      AKT har 9.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
     • Stuveribranschen:
      Parterna har i december 2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det ettåriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 2,0 % i februari 2020 samt en allmän lönehöjning på 0,15 % i oktober 2020. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
     • Tankbil- och oljeproduktbranschen:
      AKT har 31.1.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
     • Taxitrafik:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär att lönerna höjs med 1,3 % i mars 2020 och 2,0 % i februari 2021, samt att tabellönerna höjs med 0,15 % i oktober 2020, oktober 2021 och oktober 2022. Lönehöjningarna det tredje året följer den uppgörelse som nås i biltrafikbranschen. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska)
     • Terminalverksamhet:
      AKT har 9.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det treåriga avtalet innebär bl.a. att lönerna under de två första åren höjs med sammanlagt 3,6 %. Parterna förhandlar senare om lönerna för det tredje året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).
     • Viking Lines landtjänster:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att tabellönerna och tilläggen i euro höjs genom en allmän höjning med 1,3 procent det första året och 1,9 procent det andra året. Läs mer på AKT:s webbplats (på finska).

     Byggnadsförbundet

     • Asfaltbranschen:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
     • Byggnadsbranschen:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
     • Byggnadsproduktindustrin:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
     • Golvbeläggningsbranschen:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
     • Infrastrukturbranschen (tidigare jord- och vattenbyggnadsbranschen):
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
     • Målningsbranschen:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
     • Vattenisoleringsbranschen:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).
     • VVS-sektorn inom husteknikbranschen:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,6 % det första året och 1,3 % det andra året. Avtalet innebär flera förbättringar, bl.a. en extra avlönad ledig dag för över 55-åriga arbetstagare samt avlönad ledighet för adoptivföräldrar. Läs mer på Byggnadsförbundets webbplats (på finska).

     Elbranschernas fackförbund

     • Byggnadsproduktindustrin:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är 22 månader. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
     • Elektrifierings- och elinstallationsbranchen:
      Elektrikerförbundet har 12.5.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna med sammanlagt 3,2 %. Dessutom upphävs arbetstidsförlängningen på 24 timmar den 1 juni. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
     • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL):
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna höjs genom en allmän höjning på 1,2 % det första året, samt en allmän höjning på 1,4 % och en lokal pott på 0,6 % det andra året. Dessutom upphävs arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Försvarsministeriets elektriker:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt tvåårigt kollektivavtal. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
     • Glaskeramiska industrin:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
     • Kemiska industrin och gummiindustrin:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
     • Livsmedelsindustrin:
      Parterna har i februari 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att en allmän lönehöjning med 1,9 % det första året. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
     • Mekaniska skogsindustrin:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Parterna avtalar i första hand lokalt om hur lönehöjningarna verkställs. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men den avlönade arbetstiden kan i vissa situationer förlängas. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
     • Pappers- och trämassaindustrin:
      Elektrikerförbundet har 11.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 procent. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
     • Service- och underhållsbranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,5 % det första året och 1,7 % det andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men arbetsgivaren har rätt att ordna 16 timmar avlönad utbildning. Läs mer på Elektrikerförbundets webbplats (på finska).
     • Veikkaus (tillsammans med Servicefacket PAM):
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,5 % det första året och 1,7 % det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats.

     Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL

     • Livsmedelsbranscherna (bagerier, bryggerier och läskedrycksfabriker, köttbranschen, livsmedelsbranschen, mjölkförädlingsbranschen):
      Parterna har 27.11.2020 godkänt uppgörelsen om nya kollektivavtal för arbetstagarna inom livsmedelsindustrin. Avtalen är tvååriga (1.2.2021–31.1.2023) och innebär att lönerna höjs med 1,9 % i maj 2021. Parterna avtalar senare om det andra årets lönehöjningar, som följer den allmänna linjen. Läs mer på SEL:s webbplats (på finska).
      Parterna nådde tidigare en uppgörelse om lönehöjningarna för år 2020. Lönerna stiger med 1,2 %. Läs mer på SEL:s webbplats.

     Fackförbundet för teater och media Finland Teme

     • Danslärare:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
     • Film- och tv-produktion:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 3,3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Journalistförbundets webbplats.
     • Finlands nationalopera, dagteknik:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
     • Frilansare vid Yle:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
     • Mediarinki:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och följer villkoren i kollektivavtalet för film- och tv-produktion. Lönerna höjs med 1,3 % i januari 2021 och med 2,0 % i juni 2021. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
     • Teaterbranschen:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det drygt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,14 % samt en lokal justeringspott på 0,8 % i april 2021. Läs mer på Temes webbplats (på finska).
     • Tikkurilan teatteri:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och följer villkoren i kollektivavtalet för teaterbranschen. Lönerna höjs med 1,14 % samt med en lokal justeringspott på 0,8 % i april 2021. Läs mer på Temes webbplats (på finska).

     Finlands Musikers Förbund

     Finlands post- och logistikunion PAU

     • Informationslogistikbranschen:
      PAU har 18.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 0,8 % plus en företagsspecifik pott på 0,5 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1 % plus en företagsspecifik pott på 0,9 % under andra året. Läs mer på PAU:s webbplats (på finska).
     • Åland Post:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär för personalkategorierna A och B en allmän lönehöjning på 1,3 % under det första året, samt en allmän lönehöjning på 1,5 % plus en pott på 0,5 % i samband med lönerevisionen under det andra året. Dessutom har en pott avsatts för att fördelas till personal som ligger under eller lågt i intervallet. Läs mer på PAU:s webbplats.

     Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

     • Airpro (tillsammans med Luftfartsunionen IAU):
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är i kraft ända till våren 2024 och innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % det första året. Åren 2021–24 tas ett nytt lönesystem i bruk. Löneuppgörelsen är föremål för årliga lokala förhandlingar med huvudförtroendemannen. Ifall ingen lokal uppgörelse nås höjs lönerna enligt motsvarande princip som tillämpas för arbetstagarna inom teknologiindustrins kollektivavtal. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar upphävs senast 31.10.2020, men i stället justeras vissa andra bestämmelser gällande arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Arbetscentraler och sociala företag:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det ettåriga avtalet innebär att lönerna höjs i enlighet med den allmänna linjen på arbetsmarknaden. Dessutom avskaffas från 1.8.2021 den oavlönade dag som har funnits i samband med sjukledighet. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
     • Arbetshälsoinstitutet:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen är tvåårig och lönehöjningarna följer den allmänna linjen. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar från 1.1.2021. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
     • Avainta-arbetsgivarna:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 26 euro eller minst 1,22 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,0 % plus en lokal pott på 0,8 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar den 17 augusti 2020. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Campusta:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär att lönerna höjs genom en allmän höjning på 1,0 % och en lokal pott på 0,3 % det första året, samt en allmän höjning på 1,3 % och en lokal pott på 0,7 % det andra året. Dessutom upphävs arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men i stället justeras vissa andra bestämmelser gällande arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
     • Destia:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det företagsspecifika kollektivavtalet är det första i sitt slag. Tidigare följde Destia Paltas kollektivavtal för arbetstagare i infrastrukturbranschen. Avtalet är av modellen 12+12 månader och innebär att lönerna det första året höjs genom en allmän höjning på 1,0 % och en lokal pott på 0,3 %. Parterna förhandlar senare om lönejusteringarna för det andra året och om de inte enas löper avtalet ut. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar upphävs, men ersätts med vissa flexibla arbetstidsarrangemang. Uppgörelsen innehåller också vissa specialvillkor på grund av den undantagssituation som coronaviruset förorsakar. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Energi-, ICT- och nätverksbranschen (tillsammans med Elbranschernas fackförbund):
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna höjs genom en allmän höjning på 1,2 % det första året, samt en allmän höjning på 1,4 % och en lokal pott på 0,6 % det andra året. Dessutom upphävs arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Energibranschens tjänstemän (JHL är med genom ett anslutningsprotokoll):
      Parterna har 12.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,3 % per år, plus en lokal pott på 0,7 % under andra året. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Finnvera:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär att lönerna höjs genom en allmän höjning på 1,2 % och en lokal pott på 0,4 % det första året, samt en allmän höjning på 1,3 % och en lokal pott på 0,4 % det andra året. Dessutom upphävs arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men i stället justeras vissa andra bestämmelser gällande arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Färjetrafiken (tillsammans med Sjömansunionen):
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med 1,9 % det första året. Lönehöjningarna för det andra året ska fastställas enligt teknologi- och kemiindustrins förhöjningar. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Hamnbranschen:
      JHL och arbetsgivarorganisationen Palta har nått en uppgörelse om ett helt nytt kollektivavtal för hamnbranschen. Avtalet börjar tillämpas 1.4.2020 och är tvåårigt. Personalen anställningsvillkor förblir i stort sett de samma som tidigare. Avtalet följer den allmänna linjen och innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % det första året. Parterna förhandlar klart om löner och arbetstiden före 30.10.2020. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Helsingfors universitets fastighetstjänster:
      JHL har 2.4.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lokal pott på 0,5 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lokal pott på 0,5 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen genast i början av avtalsperioden. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka den avlönade arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Hälsovårdsbranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalsperioden är 25 månader. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Idrottsorganisationerna:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,2 % under första året och en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lönepott på 0,7 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Instituten för arbetartradition:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom inleder man försök där arbetstagarna har rätt till en dags avlönad frånvaro om en familjemedlem eller nära släkting plötsligt insjuknar eller råkar ut för en allvarlig olycka. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Järnvägsbranschen:
      JHL har 5.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt, med option för ett tredje år, och innebär en allmän lönehöjning på 2 % under första året och en allmän lönehöjning på 1 % plus en lokal lönepott på 0,3 % under andra året. Också tilläggen höjs på samma sätt. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar under år 2020. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Kommunsektorns avtal (AKTA, TS, TIM-AKA):
      Parterna har 28.5.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 26 euro eller minst 1,22 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,0 % plus en lokal pott på 0,8 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar den 31 augusti 2020. Nedskärningen i semesterpenningen, som också ingick i konkurrenskraftsavtalet, var tidsbunden och upphörde vid utgången av år 2019. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal:
      Parterna har 10.6.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen är knappt tvåårig och lönehöjningarna följer den allmänna linjen. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Nationalgalleriet:
      JHL har 2.4.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,2 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,2 % plus en lokal pott på 0,8 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar den 1 september 2020. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka den avlönade arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Paltas specialbranscher:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,0 % plus en företagsspecifik pott på 0,3 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,3 % plus en företagsspecifik pott på 0,7 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka den avlönade arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Personliga assistenter:
      Parterna har i april 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det ettåriga avtalet innebär att lönerna höjd med 1,4 % (0,16 euro) i november 2021. Dessutom får arbetstagarna rätt till en ledig dag med lön vid egen 50- och 60-årsdag samt vid begravning av en närstående. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Privata socialservicebranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen är drygt tvåårig och innebär en allmän lönehöjning på 2,8 % under avtalsperioden. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar i augusti 2020. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Privata undervisningssektorn:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen är tvåårig och innebär en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lokal pott på 0,5 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lokal pott på 0,5 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar i augusti 2020. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka den avlönade arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Ramavtalet för rådgivningsbranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 0,9 % och en lokal pott på 0,4 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,0 % och en lokal pott på 1,0 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men i stället justeras vissa andra bestämmelser gällande arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Seure:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt. Läs mer på JHL:s webbplats (på finska).
     • SH-avtalet inom social- och hälsovårdsbranschen:
      JHL har godkänt det nya kollektivavtalet inom social- och hälsovårdsbranschen, SH-avtalet. Avtalet gäller dem som jobbar med social- och hälsovårdsuppgifter inom en kommun eller samkommun. De berörda arbetstagarna och tjänsteinnehavarna överförs 1.9.2021 från AKTA till det nya avtalet. Anställningsvillkoren ändras inte men två tillägg införs i bestämmelserna om periodarbetstid. Den ena bestämmelsen gäller dygnsvila, den andra placeringen av lediga dagar. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Sjömansservicebyrån:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och lönehöjningarna följer den allmänna linjen. Hur mycket lönerna höjs beror på uppgift. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal:
      JHL har 2.4.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,1 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 0,97 % eller minst 20,37 euro under andra året. Under andra året tillkommer också en så kallad ämbetsverkspott på 1 %. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka arbetstiden mot en ersättning som motsvarar mertidsersättningen. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Trafikskyddet:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och lönehöjningarna följer den allmänna linjen. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Universiteten:
      JHL har 26.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär en allmän lönehöjning på 1,1 % och en lokal pott på 0,5 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,1 % och en lokal pott på 0,5 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar i augusti 2020. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka den avlönade arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen är tvåårig och innebär en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lokal pott på 0,5 % under första året, samt en allmän lönehöjning på 1,1 % plus en lokal pott på 0,5 % under andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar i augusti 2020. I stället får arbetsgivaren vissa möjligheter att utöka den avlönade arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.

     Handelsbranschens föreståndarförbund KEY

     • Förmän inom detaljhandeln (tillsammans med Servicefacket PAM):
      Parterna har 14.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 2,0 % det första året och 1,3 % det andra året. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar avskaffas, och genom att justera systemet för årsledighet så att arbetstagarna i fortsättningen tjänar in högst 9 dagar i stället för nuvarande 7. Läs mer på KEY:s webbplats (på finska).

     Industrifacket

     • Arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen (gäller också utskriftsbranschen, där Servicefacket PAM tidigare har förhandlat om ett kollektivavtal):
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar slopades redan i slutet av år 2019 och ingår inte i det nya avtalet. Läs mer på Industrifackets webbplats (på svenska längre ner på sidan).
      Industrifacket och Servicefacket PAM har 25.2.2020 kommit överens om att kollektivavtalet för medie- och tryckeribranschen också ska gälla de arbetstagare som tidigare har omfattats av PAM:s kollektivavtal för utskriftsbranschen. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Bil- och maskinbranschen:
      Parterna har 10.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 2,0 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Bildäcksbranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 2,6 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Bioproduktindustrin:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott under andra året. Dessutom slopas den oavlönade arbetstiden från konkurrenskraftsavtalet genom att förkorta den genomsnittliga veckoarbetstiden med 0,5 timmar och höja ersättningen för arbetstidsförkortningen med 1,3 %. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
     • Borst- och penselbranscherna:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
     • Båtbyggnadsindustrin:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
     • Direktutdelning:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
     • Fiskars Finland:
      Industrifacket har 10.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Försvarsministeriets arbetsplatser:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 2,0 % under andra året. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
     • Glaskeramiska industrin:
      Industrifacket har 10.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen:
      Industrifacket har 14.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är fyraårigt. Lönerna stiger med sammanlagt 3,3 % de första två åren och parterna förhandlar senare om lönehöjningarna under de två följande åren. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
     • Grön- och miljöbyggnadsbranschen:
      Industrifacket har 5.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt med en option för ett tredje år. Lönerna stiger med i snitt 3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Gummiindustrin:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
     • Kemiska basindustrin:
      Parterna har 6.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Landsbygdsnäringarna:
      Industrifacket har 5.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt med en option för ett tredje år. Lönerna stiger med i snitt 3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Malmgruvorna:
      Parterna har 16.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär samma lönehöjningar som i teknologiindustrin, d.v.s. 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Mekaniska skogsindustrin och skogsindustrins verkstäder:
      Parterna har 23.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det drygt tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men den avlönade arbetstiden kan i vissa situationer förlängasLäs mer på Industrifackets webbplats.
     • Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin:
      Parterna har 6.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Plantskolebranschen:
      Industrifacket har 17.1.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär två allmänna lönehöjningar på 1,5 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Plastproduktsindustrin och kemiska produktindustrin:
      Parterna har 6.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Plåt- och industriisoleringsbranschen:
      Parterna har 10.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär samma lönehöjningar som i teknologiindustrin, d.v.s. 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Pälsproduktionsbranschen:
      Industrifacket har 5.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt med en option för ett tredje år. Lönerna stiger med i snitt 3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Sko- och läderindustrin:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 0,6 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet finns inte med i det nya kollektivavtalet. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Skogsbranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,5 % under första året och en allmän lönehöjning på 1,5 %. Läs mer på Industrifackets webbplats (pdf, på finska).
     • Skogsmaskinsbranschen:
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 3,2 % under två år. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Snickeriindustrin:
      Parterna har 23.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det drygt tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmarLäs mer på Industrifackets webbplats.
     • Teknisk service och tekniskt underhåll:
      Industrifacket har 27.1.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
     • Teknologiindustrin:
      Parterna har 4.1.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Textil- och modebranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats (pdf, på finska).
     • Textilservicebranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det knappt tvååriga avtalet innebär en allmän lönehöjning på 1,3 % under första året och en allmän lönehöjning på 1,4 % plus en lokal lönepott på 0,6 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats (pdf, på finska).
     • Tjänstemän inom kommunikationsbranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar slopades redan i slutet av år 2019 och ingår inte i det nya avtalet. Läs mer på Industrifackets webbplats (på svenska längre ner på sidan).
     • Torvproduktionsbranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om optionsåret i kollektivavtalet. Uppgörelsen innebär att det nuvarande kollektivavtalets giltighetstid förlängs till 31.12.2021. Lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 1 procent i april 2021, om inte parterna lokalt avtalar om annat. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).
     • Trädgårdsbranschen:
      Industrifacket har 5.2.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt med en option för ett tredje år. Lönerna stiger med i snitt 3 %. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar gradvis, med 8 timmar per år under en treårsperiod. Läs mer på Industrifackets webbplats.
     • Utdelare:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med sammanlagt 3,3 %. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar slopades redan i slutet av år 2019 och ingår inte i det nya avtalet. Läs mer på Industrifackets webbplats (på svenska längre ner på sidan).
     • Ädelmetallbranschen:
      Industrifacket har 10.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär en lönehöjning på 1,3 % under första året och 1,2 % plus en lokal lönepott på 0,8 % under andra året. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, och bestämmelserna gällande arbetstiden justeras. Läs mer på Industrifackets webbplats (på finska).

     Järnvägsunionen RAU

     • Kundtjänst, trafikskötsel, trafikledning samt administration och andra kontorsuppgifter:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på RAU:s webbplats (på finska).
     • Lokmannauppgifter inom järnvägstrafiken:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och följer den allmänna linjen. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på RAU:s webbplats (på finska).

     Luftfartsunionen IAU

     • Airpro (tillsammans med JHL):
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är i kraft ända till våren 2024 och innebär en allmän lönehöjning på 1,6 % det första året. Åren 2021–24 tas ett nytt lönesystem i bruk. Löneuppgörelsen är föremål för årliga lokala förhandlingar med huvudförtroendemannen. Ifall ingen lokal uppgörelse nås höjs lönerna enligt motsvarande princip som tillämpas för arbetstagarna inom teknologiindustrins kollektivavtal. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar upphävs senast 31.10.2020, men i stället justeras vissa andra bestämmelser gällande arbetstiden. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Flygtrafiktjänster:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt. Inom företagen som producerar tekniska tjänster höjs lönerna genom en allmän höjning på 1,35 % det första året och en allmän höjning på 2,1 % det andra året. Inom företagen som producerar marktjänster höjs lönerna genom en allmän höjning på 30 euro det första året och en allmän höjning på 30 euro det andra året. Läs mer på Luftfartsunionens webbplats (på finska).

     Pappersförbundet

     • Huhtamäki Foodservice Nordic:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och lönehöjningarna följer den allmänna linjen. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
     • Kartong- och pappersförädlingsbranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och lönehöjningarna följer den allmänna linjen. Båda åren görs en allmän förhöjning på 20 cent per år. Dessutom höjs normtimlönerna med 20 cent och tilläggen med 1,3 % det första året, samt normtimlönerna med 30 cent och tjänsteårstilläggen med 2,0 % det andra året. Det andra året höjs också timlönerna genom en lokal pott på i genomsnitt 10 cent. Dessutom slopas arbetstidsförlängningen på 24 timmar, men i stället justeras vissa andra bestämmelser gällande arbetstiden. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).
     • Pappersindustrin:
      Parterna har 10.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Det nya kollektivavtalet gäller i knappt två år. Avtalet innebär att lönerna höjs med 23 cent det första året och med 34 cent det andra året. Båda åren sker höjningen dels genom en allmän förhöjning, dels genom lokala potter. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar från konkurrenskraftsavtalet. Läs mer på Pappersförbundets webbplats (på finska).

     Servicefacket PAM

     • Apoteken:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär att lönerna och arbetstidstilläggen höjs med 1,5 % det första året och 1,9 % det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
     • Bevakningsbranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är knappt tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 3,1 % i mars 2021. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Bingobranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Också villkoren för löneutbetalning för sjuktiden när arbetstagare råkar ut för arbetsolycksfall förbättras. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
     • Biografer:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Avtalet innehåller också undantag för den tid som coronavirusepidemin varar. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet gäller ett och ett halvt år. Löneförhandlingarna kommer att hållas separat i januari och september 2021. Läs mer på PAM:s webbplats.
      Parterna har i januari 2021 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för våren 2021, som innebär att tabellönerna höjs med 15–24 euro i månaden i februari 2021. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster – förmän:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet gäller ett och ett halvt år. Löneförhandlingarna kommer att hållas separat i januari och september 2021. Läs mer på PAM:s webbplats.
      Parterna har i januari 2021 nått en uppgörelse om lönehöjningarna för våren 2021, som innebär att förmännens tabellöner höjs med 20–25 euro i månaden i februari 2021. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Butiksanställda på Alko
      Parterna har nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet innebär att lönerna höjs med 1,9 % plus en företagsspecifik andel på 0,1 % det första året, samt 1,2 % plus en företagsspecifik andel på 0,1 % det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Golfbranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar. Också villkoren för löneutbetalning för sjuktiden när arbetstagare råkar ut för arbetsolycksfall förbättras. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska).
     • Finlands Nationalopera och Nationalbalett – tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet innebär att lönerna höjs med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Handeln:
      Parterna har 14.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 2,0 % det första året och 1,3 % det andra året. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar avskaffas, och genom att justera systemet för årsledighet så att arbetstagarna i fortsättningen tjänar in högst 9 dagar i stället för nuvarande 7. Läs mer på PAM:s webbplats.
      PAM har 18.3 godkänt undantag från kollektivavtalet för den tid som coronavirusepidemin varar. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Fastighetsservicebranschen:
      Parterna har 17.2.2020 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 2,0 % det första året och 1,3 % det andra året. Arbetstidsförlängningen på 24 timmar avskaffas i början av år 2021, och arbetstidssystemet justeras så att arbetstagarna i fortsättningen i regel har minst 12 lediga veckoslut under ett kalenderår. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Flyttservicebranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Avtalet innehåller också undantag för den tid som coronavirusepidemin varar. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Fotoproducenter:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Avtalet innehåller också undantag för den tid som coronavirusepidemin varar. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Kundservice- och telemarketingbranschen:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt tvåårigt och innebär att lönerna stiger med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Dessutom förbättras villkoren för löneutbetalning under sjuktiden när arbetstagare råkar ut för arbetsolycksfall. Läs mer på PAM:s webbplats (på finska)
     • Nöjes-, tema- och äventyrsparker:
      Servicefacket PAM har 20.10.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet gäller knappt ett och ett halvt år. Parterna förhandlar separat om löneuppgörelserna i februari och oktober 2021. Om ingen överenskommelse nås upphör kollektivavtalet att gälla. Dessutom avskaffas arbetstidsförlängningen på 24 timmar 1.1.2021 och det sker förbättringar gällande arbetstagarnas välbefinnande i arbetet. Läs mer på PAM:s webbplats.
      Parterna har i februari 2021 godkänt en löneuppgörelse som innebär att de personliga månads- och timlönerna för anställda och arbetsledare vid nöjes-, tema- och äventyrsparker höjs med 1,3 procent i mars 2021. Parterna förhandlar före utgången av oktober 2021 om den andra löneuppgörelsen som planeras träda i kraft i november 2021. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Programservicebranschen:
      Parterna har 19.12.2019 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt men löneuppgörelsen är ettårig och lönehöjningarna bestäms i första hand genom lokala förhandlingar. Läs mer på PAM:s webbplats.
      Parterna har i oktober 2020 enats om att ingen allmän löneförhöjning till följd av coronaepidemins inverkan. Arbetstidsförlängningen inom ramen för konkurrenskraftsavtalet kommer att avskaffas 1.1.2021. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Skidcenterbranschen:
      Parterna har 19.12.2019 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt men löneuppgörelsen är ettårig och lönehöjningarna bestäms i första hand genom lokala förhandlingar. Läs mer på PAM:s webbplats.
      Parterna har i oktober 2020 nått en löneuppgörelse inom det gällande kollektivavtalet. Tabellöner, personliga löner samt tillägg och ersättningar i euro eller cent höjs med 1,2 % i mars 2021. Arbetstidsförlängningen slopas 1.1.2021. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Teknisk personal på Finlands Nationalteater (tillsammans med Fackförbundet för teater och media Finland Teme):
      Parterna har i januari 2021 nått en uppgörelse om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är drygt ettårigt och innehåller för lönernas del en justeringspott på 1 % som betalas ut i maj 2021, samt en allmän lönehöjning på 0,97 % (dock minst 20,37 euro) i juni 2021. Dessutom sker flera andra förbättringar av villkoren. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • The Parturi (Nordic Men's Hair):
      PAM har tecknat ett företagsspecifikt kollektivavtal med företaget. Avtalet garanterar minimilön, semesterpremier och sjuklön. I övrigt följs kollektivavtalet för handeln. Löneökningarna inom handeln träder i kraft med en små ändringar. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Tågservicepersonal på Avecra:
      Parterna har i januari 2021 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det nya avtalet innehåller en ny bestämmelse om pausledighet, som innebär att arbetstagare tjänar in högst två lediga dagar per år för obetalda paustimmar på en vändstation. Man tjänar in en pausdag per 160 obetalda paustimmar. Parterna avtalar separat om lönehöjningarna, senast i slutet av februari. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomater:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,3 % det första året och 1,9 % det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Veikkaus (tillsammans med Elektrikerförbundet):
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och innebär att lönerna höjs med 1,5 % det första året och 1,7 % det andra året. Läs mer på PAM:s webbplats.
     • Veikko Virtanens orgelbyggeri:
      Servicefacket PAM har 30.3.2020 godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på PAM:s webbplats.

     Sjömans-unionen

     • Finlands Färjetrafiks landsvägsfärjor och vajerfärjor:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Lönehöjningarna följer uppgörelsen för utrikesfarten. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.
     • Finlands Skärgårdsrederis förbindelsefartyg:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Lönehöjningarna följer uppgörelsen för utrikesfarten. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.
     • Färjetrafiken (tillsammans med JHL):
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Det tvååriga avtalet innebär att lönerna höjs med 1,9 % det första året. Lönehöjningarna för det andra året ska fastställas enligt teknologi- och kemiindustrins förhöjningar. Läs mer på JHL:s webbplats.
     • Inrikes passagerarfartygstrafik:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.
     • Inrikestrafikens små branscher:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Lönehöjningarna följer uppgörelsen för utrikesfarten. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.
     • Kust och insjötrafik: 
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Lönehöjningarna följer uppgörelsen för utrikesfarten. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.
     • Sveaborgs trafik:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Lönehöjningarna följer uppgörelsen för utrikesfarten. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.
     • Utrikesfartens handelsfartyg och småtonnage i utrikesfart:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Tabellönerna för utrikesfartens handelsfartyg och garantilönerna för småtonnagefartyg samt eurotilläggen höjs med 1,55 % det första året. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.
     • Utrikesfartens passagerarfartyg:
      Parterna har godkänt uppgörelsen om ett nytt kollektivavtal. Med anledning av coronapandemin inleds löneförhandlingarna senast 1.6.2021. Läs mer på Sjömans-unionens webbplats.

     Även om giltighetstiden för ett kollektivavtal har löpt ut, så tillämpas i allmänhet bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet tills ett nytt kollektivavtal har undertecknats.