Arbetssäkerhet

Enligt arbetarskyddslagen måste arbetsplatsen vara säker och sund för arbetstagarna.

Arbetsgivaren ansvarar för säkerheten. Därför måste du alltid följa arbetsgivarens anvisningar. Du måste bland annat använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren bestämmer att du ska ha, till exempel hjälm.

Om du upptäcker en fara på din arbetsplats, ska du genast anmäla det till din chef eller till arbetarskyddsfullmäktige. Om en arbetsuppgift är farlig, har du rätt att vägra göra uppgiften tills faran är borta.

Arbetarskydd

Arbetarskydd betyder allt det som görs för att arbetsplatsen ska vara trygg.

På arbetsplatsen ska man ta reda på vilka faror och risker som kan finnas. Sedan ska man göra upp planer och säkerhetsanvisningar för att minimera riskerna.

Exempel på faror och risker som kan finnas på arbetsplatsen:

 • buller, damm, köld, hetta, gifter, vibrationer, strålning eller elektricitet
 • farliga maskiner och apparater
 • brådska eller långa arbetspass
 • bakterier, virus eller mögelsporer
 • dålig arbetsställning, för tunga bördor eller dåliga arbetsredskap
 • hot om våld

Din arbetsgivare måste se till att ingenting på arbetsplatsen orsakar olyckor eller sjukdomar.

Din arbetsgivare måste ta en försäkring för dig mot olyckor eller yrkessjukdomar. Om du till exempel skadar dig på arbetsresan eller på arbetsplatsen betalar försäkringsbolaget ut ersättning för olyckan.

Du har rätt att få handledning

När du börjar på ett nytt jobb ska du få handledning och introduktion i ditt arbete. Lagen slår fast att arbetsgivaren måste handleda dig, alltså introducera dig i nya arbetsuppgifter. Genom introduktionen lär du känna din arbetsplats, dina arbetsuppgifter och dina arbetskamraterna.

Du måste få information om bland annat:

 • arbetet och arbetsplatsen
 • arbetsplatsens spelregler och gemensamma anvisningar
 • hur du använder maskiner och apparater
 • vilken skyddsutrustning som behövs och hur du använder den
 • hur du arbetar tryggt och säkert
 • vilka risker och faror som finns i ditt arbete