Arbetssäkerhet

Enligt arbetarskyddslagen måste arbetsplatsen vara säker och sund för arbetstagarna.

Arbetsgivaren ansvarar för säkerheten. Därför måste du alltid följa arbetsgivarens anvisningar. Du måste till exempel använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren bestämmer att du ska ha, till exempel hjälm.

Om du upptäcker en fara på din arbetsplats, ska du genast anmäla det till din chef eller till arbetarskyddsfullmäktige. Om en arbetsuppgift är farlig, har du rätt att vägra göra uppgiften tills faran är borta.

Arbetarskydd

Arbetarskydd betyder allt det som görs för att arbetsplatsen ska vara trygg.

På arbetsplatsen tar man reda på faror och bedömer risker. Sedan gör man upp planer och säkerhetsanvisningar.

Till exempel följande saker kan orsaka faror

 • buller, damm, köld, hetta, gifter, vibrationer, strålning eller elektricitet
 • farliga maskiner och apparater
 • för stor brådska eller för långa arbetspass
 • bakterier och virus, mögelsporer
 • dålig arbetsställning, för tunga bördor eller dåliga arbetsredskap
 • hot om våld.

Din arbetsgivare måste se till att ingenting på arbetsplatsen orsakar olyckor eller sjukdomar.

Din arbetsgivare måste ta en försäkring för dig mot olyckor eller yrkessjukdomar. Om du till exempel skadar dig på arbetsresan eller på arbetsplatsen ersätts olyckan av försäkringen.

Du har rätt att få handledning

När du börjar på ett nytt jobb ska du få handledning och introducering i ditt arbete. I lagen står att arbetsgivaren måste handleda dig, alltså introducera dig i nya arbetsuppgifter. Genom introduktionen lär du känna din arbetsplats, arbetsuppgifterna och arbetskamraterna.

Du måste få information bland annat om

 • arbetet och arbetsplatsen
 • arbetsplatsens spelregler och gemensamma anvisningar
 • hur du använder maskiner och apparater
 • hur du använder skyddsutrustning, till exempel hjälm
 • hur du arbetar tryggt och säkert
 • risker och faror i ditt arbete.