Medlemsförmåner

När du är medlem i ett fackförbund har du en stark partner som bevakar dina intressen i arbetslivet. Förbundet ger dig hjälp och rådgivning om det uppstår problem i arbetslivet. Du får också arbetslöshetsskydd, utbildning, förmånliga försäkringar, semesterförmåner och många andra förmåner.
Foto: Sigrid Gombert / Gorilla

Fem skäl till att bli medlem i facket

 1. Lönen och de övriga anställningsvillkoren
  Fackförbundet förhandlar om löner och andra anställningsvillkor för din del. I kollektivavtalet för din bransch kommer fackförbundet och arbetsgivarorganisationen överens om vad arbetsgivaren ska betala för din arbetsinsats. I kollektivavtalet kommer parterna också överens om arbetstider, lön för sjukdomstid, övertidsersättningar, skifttillägg och semester.
 2. Förtroendemannen
  De arbetstagare som har organiserat sig och hör till ett fackförbund väljer en förtroendeman som förhandlar, avtalar, medlar och förmedlar information mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Förtroendemannen är arbetstagarnas representant om det uppstår meningsskiljaktigheter mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.
 3. Arbetslöshetsskydd
  När du hör till ett fackförbund hör du samtidigt till en arbetslöshetskassa. Om du blir arbetslös betalar kassan ut en dagpenning som står i relation till din inkomst.
 4. Rådgivning, utbildning och andra aktiviteter
  Fackförbundet erbjuder många slags svar på utmaningarna i arbetslivet – allt från juridisk hjälp till olika veckoslutskurser. Du kan kolla utbudet via fackförbundets webbplats och medlemstidning. De svenskspråkiga kurserna hittar du också på FFC:s webbplats.
 5. Förmåner
  Som medlem i ett fackförbund får du också många andra förmåner. Förbunden har förmånliga semesterställen, och som medlem kan du få semesterstöd eller medlemsrabatter på t.ex. hotell, kryssningar och bränsle. I många fackförbund kan medlemmarna också få rabatt på försäkringar. Läs mer om medlemsförmånerna på fackförbundets webbplats.

Bättre anställningsvillkor

Fackförbunden har inflytande på olika nivåer och jobbar för att göra ditt liv bättre. Fackförbunden påverkar i vardagen på arbetsplatsen i förhandlingar med arbetsgivarsidan. Dessutom påverkar fackförbunden de beslut som fattas i samhället och som på olika sätt berör löntagarnas liv.

Kärnan i fackförbundens verksamhet finns ändå på arbetsplatserna, där kollektivavtalen och de andra spelreglerna i arbetslivet blir en del av det verkliga livet. Om fackförbunden inte fanns, skulle arbetstagarna sakna en stor del av de förmåner som vi i dag ser som självklarheter.

Fackförbunden har bland annat åstadkommit

 • åtta timmars arbetsdag
 • fem dagars arbetsvecka
 • semester
 • vintersemester
 • lön för sjukdomstid
 • uppsägningsskydd
 • moderskaps- och föräldraledighet
 • övertidsersättningar
 • semesterpenning och semesterpremie

Läs mer om de villkor och förmåner som den finländska fackföreningsrörelsen har förhandlat fram.

Kollektivavtal

Kollektivavtalet är den viktigaste förmånen som medlemskapet i facket för med sig. Varje arbetstagare ska sköta sina egna arbetsuppgifter ordentligt, men fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna avtalar sinsemellan om kollektivavtal där man slår fast hur mycket arbetsgivaren ska betala för arbetet. Samtidigt avtalar parterna också om arbetstiderna, lönen för sjukdomstid, ersättningarna för övertids- och skiftarbete samt semester. Även om du känner dig hur kompetent som helst, så är det omöjligt för dig att ensam veta hur mycket din yrkeskunskap och arbetsinsats är värd på marknaden.

I kollektivavtalen avtalar parterna om bl.a.:

 • minimilön och lönetillägg
 • arbetstider
 • semester
 • ersättningar för övertids- och skiftarbete
 • lön för sjukdomstid
 • semesterpenning eller semesterpremie
 • uppsägningsskydd

Läs mer om det finländska kollektivavtalssystemet.

Anställningsvillkoren är ingen självklarhet. I Finland slår lagstiftningen till exempel inte fast någon minimilön. Också i övrigt är lagstiftningen gjord på ett mer allmänt plan, och de lagstadgade villkoren är ofta sämre än de villkor som finns i kollektivavtalen.

Anställningsvillkoren bestäms genom förhandlingar mellan fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna inom de olika branscherna. Det är fråga om tuffa förhandlingar där arbetstagarsidan testar hur mycket arbetsgivarna är beredda att betala för arbetskraften. Det bästa resultatet uppnår fackförbunden när arbetsgivarna vet att arbetstagarna i branschen hör till facket och stöder fackförbundens verksamhet. Ju fler arbetstagare som hör till fackförbundet i den egna branschen, desto bättre klarar sig förbundet i förhandlingarna.

Kollektivavtalen garanterar minimivillkoren. Det är fritt fram för var och en att själv avtala om bättre villkor med sin arbetsgivare. Att parterna tillsammans avtalar om minimivillkoren innebär också skäliga konkurrensvillkor för arbetsgivarna, eftersom inget företag kan sko sig på de andras bekostnad genom att dumpa arbetstagarnas löner.

Rådgivning och rättshjälp

Det finns många rättigheter och skyldigheter att hålla reda på när man är anställd, och det kan lätt kännas snurrigt. Som medlem i ett fackförbund får du hjälp och råd av förtroendemannen på din arbetsplats, samt av ditt fackförbund. De vet också för hur många dagars sjukledighet du ska få lön, och vad du ska göra om din arbetsgivare meddelar att ditt jobb tar slut i dag. De som inte hör till facket får ta reda på de här sakerna själva.

Om det riktigt trasslar till sig för dig på arbetsplatsen, kan förtroendemannen reda ut saken för din räkning med din arbetsgivare. Om det inte går att lösa frågan då heller, kan fackförbundet reda ut saken med arbetsgivarförbundet. I sista hand kan du få hjälp av ditt fackförbund att driva saken i rätten.

För de som inte hör till facket finns det bara två sätt att klara sig ur en konfliktsituation: att acceptera oförrätten, eller att på egen bekostnad söka rättvisa i domstolen. Om det går dåligt kan arbetstagaren bli tvungen att betala också motpartens rättegångskostnader. Då kan rädslan för att bli tvungen att betala rättegångskostnader på tusentals euro hindra arbetstagaren stå upp för sina rättigheter.