Medlemsförmåner

När du är medlem i ett fackförbund har du en stark partner som bevakar dina intressen i arbetslivet. Förbundet ger dig hjälp och rådgivning om det uppstår problem i arbetslivet. Du får också arbetslöshetsskydd, utbildning, förmånliga försäkringar, semesterförmåner och många andra förmåner.
Foto: Sigrid Gombert / Gorilla

Fem skäl till att bli medlem i facket

 1. Lönen och de övriga anställningsvillkoren
  Fackförbundet förhandlar om löner och andra anställningsvillkor för din del. I kollektivavtalet för din bransch kommer fackförbundet och arbetsgivarorganisationen överens om vad arbetsgivaren ska betala för din arbetsinsats. I kollektivavtalet kommer parterna också överens om arbetstider, lön för sjukdomstid, övertidsersättningar, skifttillägg och semester.
 2. Förtroendemannen
  De arbetstagare som har organiserat sig och hör till ett fackförbund väljer en förtroendeman som förhandlar, avtalar, medlar och förmedlar information mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Förtroendemannen är arbetstagarnas representant om det uppstår meningsskiljaktigheter mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.
 3. Arbetslöshetsskydd
  När du hör till ett fackförbund hör du samtidigt till en arbetslöshetskassa. Om du blir arbetslös betalar kassan ut en dagpenning som står i relation till din inkomst.
 4. Rådgivning, utbildning och andra aktiviteter
  Fackförbundet erbjuder många slags svar på utmaningarna i arbetslivet – allt från juridisk hjälp till olika veckoslutskurser. Du kan kolla utbudet via fackförbundets webbplats och medlemstidning. De svenskspråkiga kurserna hittar du också på FFC:s webbplats.
 5. Förmåner
  Som medlem i ett fackförbund får du också många andra förmåner. Förbunden har förmånliga semesterställen, och som medlem kan du få semesterstöd eller medlemsrabatter på t.ex. hotell, kryssningar och bränsle. I många fackförbund kan medlemmarna också få rabatt på försäkringar. Läs mer om medlemsförmånerna på fackförbundets webbplats.

Bättre anställningsvillkor

Fackförbunden har inflytande på olika nivåer och jobbar för att göra ditt liv bättre. Fackförbunden påverkar i vardagen på arbetsplatsen i förhandlingar med arbetsgivarsidan. Dessutom påverkar fackförbunden de beslut som fattas i samhället och som på olika sätt berör löntagarnas liv.

Kärnan i fackförbundens verksamhet finns ändå på arbetsplatserna, där kollektivavtalen och de andra spelreglerna i arbetslivet blir en del av det verkliga livet. Om fackförbunden inte fanns, skulle arbetstagarna sakna en stor del av de förmåner som vi i dag ser som självklarheter.

Fackförbunden har bland annat åstadkommit

 • åtta timmars arbetsdag
 • fem dagars arbetsvecka
 • semester
 • vintersemester
 • lön för sjukdomstid
 • uppsägningsskydd
 • moderskaps- och föräldraledighet
 • övertidsersättningar
 • semesterpenning och semesterpremie

Läs mer om de villkor och förmåner som den finländska fackföreningsrörelsen har förhandlat fram.

Kollektivavtal

Kollektivavtalet är den viktigaste förmånen som medlemskapet i facket för med sig. Varje arbetstagare ska sköta sina egna arbetsuppgifter ordentligt, men fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna avtalar sinsemellan om kollektivavtal där man slår fast hur mycket arbetsgivaren ska betala för arbetet. Samtidigt avtalar parterna också om arbetstiderna, lönen för sjukdomstid, ersättningarna för övertids- och skiftarbete samt semester. Även om du känner dig hur kompetent som helst, så är det omöjligt för dig att ensam veta hur mycket din yrkeskunskap och arbetsinsats är värd på marknaden.

I kollektivavtalen avtalar parterna om bl.a.:

 • minimilön och lönetillägg
 • arbetstider
 • semester
 • ersättningar för övertids- och skiftarbete
 • lön för sjukdomstid
 • semesterpenning eller semesterpremie
 • uppsägningsskydd

Läs mer om det finländska kollektivavtalssystemet.

Anställningsvillkoren är ingen självklarhet. I Finland slår lagstiftningen till exempel inte fast någon minimilön. Också i övrigt är lagstiftningen gjord på ett mer allmänt plan, och de lagstadgade villkoren är ofta sämre än de villkor som finns i kollektivavtalen.

Anställningsvillkoren bestäms genom förhandlingar mellan fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna inom de olika branscherna. Det är fråga om tuffa förhandlingar där arbetstagarsidan testar hur mycket arbetsgivarna är beredda att betala för arbetskraften. Det bästa resultatet uppnår fackförbunden när arbetsgivarna vet att arbetstagarna i branschen hör till facket och stöder fackförbundens verksamhet. Ju fler arbetstagare som hör till fackförbundet i den egna branschen, desto bättre klarar sig förbundet i förhandlingarna.

Kollektivavtalen garanterar minimivillkoren. Det är fritt fram för var och en att själv avtala om bättre villkor med sin arbetsgivare. Att parterna tillsammans avtalar om minimivillkoren innebär också skäliga konkurrensvillkor för arbetsgivarna, eftersom inget företag kan sko sig på de andras bekostnad genom att dumpa arbetstagarnas löner.

Rådgivning och rättshjälp

Det finns många rättigheter och skyldigheter att hålla reda på när man är anställd, och det kan lätt kännas snurrigt. Som medlem i ett fackförbund får du hjälp och råd av förtroendemannen på din arbetsplats, samt av ditt fackförbund. De vet också för hur många dagars sjukledighet du ska få lön, och vad du ska göra om din arbetsgivare meddelar att ditt jobb tar slut i dag. De som inte hör till facket får ta reda på de här sakerna själva.

Om det riktigt trasslar till sig för dig på arbetsplatsen, kan förtroendemannen reda ut saken för din räkning med din arbetsgivare. Om det inte går att lösa frågan då heller, kan fackförbundet reda ut saken med arbetsgivarförbundet. I sista hand kan du få hjälp av ditt fackförbund att driva saken i rätten.

För de som inte hör till facket finns det bara två sätt att klara sig ur en konfliktsituation: att acceptera oförrätten, eller att på egen bekostnad söka rättvisa i domstolen. Om det går dåligt kan arbetstagaren bli tvungen att betala också motpartens rättegångskostnader. Då kan rädslan för att bli tvungen att betala rättegångskostnader på tusentals euro hindra arbetstagaren stå upp för sina rättigheter.

Utkomstskydd för arbetslösa

Också en bra arbetstagare kan i något skede bli arbetslös. Det kan till exempel handla om att du mellan två tidsbundna anställningar plötsligt står utan jobb en kortare eller längre tid. När du är medlem i ett fackförbund hör du samtidigt till arbetslöshetskassan i din bransch. Arbetslöshetskassan betalar ut en arbetslöshetsdagpenning vars storlek beror på hur stor lön du har haft. Förmånen är inte lika stor som den inkomst du får när du jobbar, men den är klart bättre än den dagpenning som FPA betalar ut.

Som medlem i ett fackförbund får du också råd av din arbetslöshetskassa, till exempel om hur du beräknar ersättningen när du är alterneringsledig eller när du får jämkad dagpenning. A-kassan ger också råd om vilket som är det förmånligaste sättet för dig att sköta din utkomst när du är arbetslös.

Du får rätt till ersättning från arbetslöshetskassan när du har jobbat och varit medlem i sex månader. Därför är det viktigt att gå med i ett fackförbund genast. Om du senare byter fackförbund behöver du inte tjäna in rätten till ersättning på nytt, för medlemskapet i olika arbetslöshetskassor räknas ihop när tidsgränsen fastställs.

Semesterverksamhet

Till fackförbundens medlemsförmåner hör också förmånliga semesterställen, stöd som du kan få för din semester och olika rabatter på hotellbokningar, kryssningar, o.s.v. Medlemsförmånerna varierar beroende på vilket fackförbund du hör till och enklast hittar du de olika förmånerna genom att kolla förbundens webbplatser.

Rabatter och förmåner

Fackförbunden har avtalat med flera olika företag om betydande förmåner för sina medlemmar, t.ex. rabatter på hotellbokningar, kryssningar och bensin samt banktjänster, reseförsäkringar och andra försäkringar. Förmånerna varierar mellan olika fackförbund och du hittar förmånerna på respektive förbunds webbplats.

Gemensamma medlemsförmåner

Utöver fackförbundens egna medlemsförmåner har de FFC-anslutna förbunden också gemensamma medlemsförmåner.

Sokos Hotels

Sokos Hotels ger förbundens medlemmar erbjudanden på inkvartering i samband med fritidsresor. Erbjudandena varierar beroende på resmål och säsong. Prisförmånen för medlemmar gäller endast bokningar via webben (på finska).

Strawberry-hotellen

Medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden får 15 % rabatt på dagens pris på Strawberry-kedjans hotell. Erbjudandet gäller alla rumstyper året runt när inkvarteringsdagen är fredag, lördag eller söndag.

Gör din bokning via den här länken (på finska). Betala inkvarteringen när du anländer till hotellet. Du kan avboka din bokning utan kostnad fram till klockan 16 på ankomstdagen. WiFi och frukost ingår i rumspriset.

GreenStar-hotellen

GreenStar-hotellen i Jyväskylä, Joensuu, Lahtis och Vasa erbjuder förmånlig inkvartering till fast pris för medlemmar i de FFC-anslutna fackförbunden. Boka på adressen www.greenstar.fi/sv/Boka. Bokningskoden får du av ditt eget fackförbund. Var beredd på att visa upp ditt medlemskort i receptionen.

Eckerö Line

Kryssnings- och ruttresor

Finländska Eckerö Line beviljar medlemmarna i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC:s medlemsförbund en rabatt på 20 % på webbshoppens dagspris på person- och fordonsbiljetter för kryssningar och ruttresor med m/s Finlandia (under tiden 10.6–11.8.2024 är rabatten 10 %). Rabatterna gäller endast i webbshoppen genom att ange den rabattkod som du får från ditt fackförbund.

Du ska vara beredd att på begäran visa upp ett giltigt medlems-/personkort när du löser ut biljetterna. Förmånspriserna gäller FFC:s medlemsförbund och föreningar samt deras personmedlemmar. Förmånen gäller också kontorens personal och andra som reser under samma bokningsnummer (max 9 personer/bokning).

Rabatter beviljas inte i efterhand och de kan inte kombineras med andra rabatter.

Förmånerna gäller till 28.2.2025.

Konferenspaket

Finländska Eckerö Line beviljar Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC en rabatt på upp till 15 % av priset på konferenspaket under perioden 1.1–31.12.2024. Rabatterna gäller priserna på konferenspaket vid morgon- och kvällsminikryssningar och en dag i Tallinn-kryssningar med m/s Finlandia. Det slutliga priset på konferenspaketet till avtalspris bestäms enligt avgångsdatum och -tid samt bokningstidpunkt.

Avtalspriserna gäller FFC:s medlemsförbund och föreningar.

Bokningar och förfrågningar om konferens- och gruppförsäljningstjänster: tfn 09 2288 540 eller ryhmat@eckeroline.fi. En förutsättning för avtalspriserna är att du i samband med förfrågan eller bokning nämner avtalskoden, som du får från ditt fackförbund.

Rabatter beviljas inte i efterhand och de kan inte kombineras med andra rabatter eller produktpaket.

TallinkSilja

TallinkSilja ger medlemmar i FFC-förbunden en möjlighet att avgiftsfritt gå med i Club One. För att bli medlem behöver du fackförbundets kundnummer, som du får av ditt eget förbund. Här kan du fylla i Club One-anslutningsblanketten (på finska).

Viking Line

Viking Line erbjuder medlemmar i de FFC-anslutna förbunden rabatt på bl.a. kryssningspaket. Dessutom erbjuder Viking Line förmåner på mötesresor för fackavdelningar och föreningar. Här kan du läsa mer (på finska).

Försäkringsbolaget Turva

Försäkringsbolaget Turva erbjuder fackförbundens medlemmar medlemsrabatt på 10 % för frivilliga, fortlöpande försäkringar. Om du utöver en hemförsäkring i Turva dessutom har minst en person-, kasko-, husdjurs- eller båtförsäkring, får du dessutom ägarrabatt på 10 %.

Om du bara har en försäkring får du ägarrabatt när du har varit kund i två år. De här rabatterna gäller inte trafikförsäkring.

Turva erbjuder också fackförbundens medlemmar skräddarsydda försäkringsprodukter, såsom den heltäckande kaskoförsäkringen Liittokasko samt livförsäkringarna Henkikulta och Parikulta. Dessutom kan medlemmar i fackförbunden som blir arbetslösa eller permitterade få sex veckors räntefri förlängd betalningstid på sina försäkringsavgifter.

Många fackförbund inom FFC har försäkrat sina medlemmar i Turva så att medlemmarna till exempel har reseförsäkring. Många förbund har också förhandlat fram specialförmåner för sina medlemmar. Här hittar du en lista över de här förbunden och mer information om förmånerna (på finska).

F-Secure

F-Secure ger medlemmar i FFC-förbunden 20–40 euro rabatt på Safe-produkterna som skyddar PC- och Mac-datorer, smarttelefoner och surfplattor mot skadeprogram och andra faror på internet. Du kan köpa och installera Safe-produkterna via F-Secures kampanjsida (på finska). Du får tillgång till de nedsatta priserna genom att först klicka på knappen Osta nyt (Köp nu) och därefter fylla i den kampanjkod som du får från ditt fackförbund i fältet Syötä alennuskoodi (Fyll i rabattkod).

Tidningen Telma

Telma är Arbetarskyddscentralens och Arbetarskyddsfondens gemensamma tidning som innehåller sakkunniga artiklar om arbetarskydd, arbetshälsa och förändringar i arbetslivet. Tidningen utkommer fyra gånger per år och den kan beställas utan avgift via den här länken (på finska).