Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC representerar nästan en miljon löntagare och tjugo fackförbund. FFC har inga personmedlemmar, utan vår medlemskår består av fackförbunden som förhandlar om kollektivavtal.

Fackförbunden som har organiserat sig inom FFC representerar arbetstagare inom industrin, den offentliga sektorn, transportbranscherna och de privata servicebranscherna. Till FFC hör också proffs inom kommunikation, kulturbranscherna och elitidrott. Hitta ditt eget förbund och bli medlem.

Förbundens medlemsantal