En välmående arbetstagare

På de här sidorna hittar du information om arbetshälsa och en säker arbetsplats. En arbetstagare som mår bra orkar bättre i arbetet, är mer sällan sjuk, går i pension senare, utför ett arbete av högre kvalitet och är mer produktiv.
Byggnadsarbetare på en byggarbetsplats. Foto: Frisco / Gorilla

Här kan du läsa om bland annat

  • arbetarskydd och arbetssäkerhet
  • företagshälsovård och
  • bestämmelser som gäller unga arbetstagare.

Vi berättar också vad du ska göra om du mobbas eller trakasseras.