Arbetslöshetsskydd

Arbetslivet förändras hela tiden, och därför kan du bli arbetslös. När du inte har löneinkomster, betalar FPA eller a-kassan, alltså arbetslöshetskassan, ekonomiskt stöd om du är arbetslös.

Olika arbetslöshetsförmåner

 1. Inkomstrelaterad dagpenning
  A-kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning.
  I högst 300 eller 400 dagar.
  Är större än övriga arbetslöshetsförmåner.
 2. Grunddagpenning
  FPA betalar grunddagpenning.
  I högst 300 eller 400 dagar.
  Grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet är lika stora.
 3. Arbetsmarknadsstöd
  FPA betalar arbetsmarknadsstöd.
  Det finns ingen gräns för hur länge du kan få stödet. Om du bor med andra i samma hushåll som har inkomster, minskar stödet.


Om du blir arbetslös, kom ihåg att genast anmäla dig som arbetssökande på TE-byrån, alltså på arbets- och näringsbyrån.

Utkomstskydd för arbetslösa betyder ekonomiskt stöd som du får när du är arbetslös. Utkomstskydd för arbetslösa kallas ofta också arbetslöshetsstöd eller arbetslöshetsförmån. Du kan också få stöd vid permittering, alltså om du tvingas ta ledigt under en viss tid.

När du är arbetslös måste du aktivt söka arbete. Du måste också ta emot arbete eller en studieplats som du blir erbjuden. Om du vägrar ta emot ett arbete, utan att ha en bra orsak blir du utan stöd. Kom ihåg att hålla din jobbsökning i kraft på TE-byrån.

Om du har arbetsinkomster under arbetslöshetstiden, kom ihåg att meddela FPA eller a-kassan. Inkomsterna inverkar på ditt stöd, du får alltså mindre stöd.

Du kan behöva olika stöd. Ta reda på vilka stöd, du kan få från FPA. Du kan till exempel få allmänt bostadsbidrag.

När du söker stöd för arbetslösa får du hjälp. Be förtroendemannen på din arbetsplats om hjälp. Du får också hjälp på a-kassan.

Inkomstrelaterad dagpenning

Om du är medlem i ett fackförbund, hör du kanske också till en a-kassa. A-kassan betalar en inkomstrelaterad dagpenning, om du blir arbetslös. Den är större än FPA:s arbetslöshetsförmåner.

Du får inkomstrelaterad dagpenning om

 • du varit medlem i en a-kassa tillräckligt länge, alltså i minst 6 månader
 • du uppfyller arbetsvillkoret.

Hur stor inkomstrelaterad dagpenning du får beror på hur stor lön du har haft. Du får dagpenningen i högst 400 dagar. Om du har arbetat under 3 år, kan du få inkomstrelaterad dagpenning i högst 300 dagar. Efter det kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd.

Du får mer information om inkomstrelaterad dagpenning av din egen a-kassa eller av Arbetslöshetskassornas Samorganisation TYJ.

Grunddagpenning

Om du är arbetslös och om du inte får inkomstrelaterad dagpenning, kan du få en grunddagpenning från FPA. Du får grunddagpenning om du uppfyller arbetsvillkoret.

Du ansöker om grunddagpenning hos FPA. Du kan få den i högst 400 dagar. Om du har arbetat under 3 år, får du grunddagpenning i högst 300 dagar. Efter det kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd.

Arbetsvillkoret

För att få inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret.

Du uppfyller arbetsvillkoret om

 • du har arbetat minst 26 veckor under de senaste 28 månaderna
 • du har arbetat minst 18 timmar i veckan
 • du har fått en lön som följer branschens kollektivavtal eller minst 1 187 euro/månad (2017).

Också arbete i ett annat EU-land, EES-land eller i Schweiz kan godkännas.

Arbetsmarknadsstöd

Om du inte får inkomstrelaterad dagpenning, eller grunddagpenning kan du få arbetsmarknadsstöd från FPA. Du kan få stöd fastän du inte uppfyller arbetsvillkoret, alltså om du inte har arbetat tillräckligt länge. Du får arbetsmarknadsstöd också när du inte längre får inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning. Det finns ingen gräns för hur länge du kan få arbetsmarknadsstöd.

Grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet är lika stora. Skillnaden är att om du bor tillsammans med andra kan deras inkomster minska ditt arbetsmarknadsstöd, men de minskar inte grunddagpenningen.

Till exempel dina föräldrars inkomster minskar arbetsmarknadsstödet, om du bor med dem.

Om du inte har yrkesutbildning, kan du få arbetsmarknadsstöd först efter 5 månaders väntetid.

Fråga på TE-byrån om du kan få arbetsmarknadsstöd.

Om du är under 25 år finns det vissa villkor

Om du är 18–24 år och arbetslös, kan du få arbetslöshetsförmåner bara om

 • du har yrkesutbildning
 • du inte har vägrat ta emot arbete eller studier som du blivit erbjuden.

Om du inte har yrkesutbildning måste du söka till yrkesutbildning, universitet eller yrkeshögskola som startar på hösten. Du måste söka till minst två studieplatser. Du kan också söka till ett gymnasium om du bara gått ut grundskolan.

Om du inte söker eller inte börjar på en utbildning får du inte utkomstskydd för arbetslösa. Du kan få utkomstskydd för arbetslösa bara om du under totalt 21 veckor

 • har arbetat eller varit företagare
 • studerat eller
 • deltagit i TE-byråns tjänster.

Fråga på TE-byrån om du kan få arbetslöshetsstöd.

Jämkad arbetslöshetsförmån

Om du arbetar deltid eller som inhoppare jämkas arbetslöshetsstödet med din lön. Din lön inverkar alltså på ditt stöd. Då får du jobba högst 80 procent av ett heltidsarbete.

Du kan få

 • jämkat arbetsmarknadsstöd
 • jämkad grunddagpenning eller
 • jämkad inkomstrelaterad dagpenning.

Ofta säger man jämkad dagpenning.

Kom ihåg att meddela FPA eller a-kassan om din inkomst. Varje intjänad euro minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent. Men du kan tjäna 300 euro i månaden utan att förmånsbeloppet minskar.

Det finns också andra villkor för att få jämkad dagpenning som du kan se på FPA:s webbsidor.

Förhöjd arbetslöshetsförmån

Förhöjd arbetslöshetsförmån betyder att du får mer stöd. Om du har barn får du barnförhöjning. Du får också förhöjt stöd om du deltar i någon verksamhet via TE-byrån.

Stöd för utbildning och jobbsökning

Om du deltar i en kurs för arbetslösa eller i arbetsprövning, kan du få stöd också för den tiden. Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) kan ersätta kostnader för resor och logi som hör till jobbsökning. Om din arbetsresa är lång kan du få resebidrag från FPA eller a-kassan.

Arbetslöshetsstöd för invandrare

Om du uppfyller arbetsvillkoret kan du få grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning.

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret, får du arbetsmarknadsstöd. Du får också arbetsmarknadsstöd när du har fått dagpenning under maximitiden, alltså i 400 dagar.

För att få arbetslöshetsförmåner måste du bo i Finland och ha något annat uppehållstillstånd än ett tillfälligt uppehållstillstånd. Det finns också andra villkor. Fråga på a-kassan eller FPA om du har rätt till stöd.

Du hittar mer information om arbetslöshetsförmåner på FPA:s webbsidor.