FFC-enkät: Mer än hälften av förtroendemännen i den privata servicebranschen berättar att arbetsgivaren har inlett permitteringar

Sammanlagt 53 procent av de FFC-anslutna förtroendemännen i den privata servicebranschen berättar att man på den egna arbetsplatsen har inlett eller kommit överens om att inleda samarbetsförhandlingar om permitteringar. Dessutom berättar 21 procent att personal redan har permitterats. Uppgifterna framgår av en enkät bland förtroendevalda inom FFC. Enkäten har gjorts under den här veckan, och i fortsättningen kommer FFC att göra motsvarande enkät en gång i veckan.
27.03.2020 06:00
FFC
Den privata servicebranschen, till exempel restaurangerna, har drabbats hårdast av den ekonomiska kris som orsakades av coronaviruset.

Av alla förtroendemän som svarade på enkäten berättar 39 procent att man förhandlar eller kommer att börja förhandla om permitteringar. Enligt förtroendemännen har arbetstagare redan permitterats på 13 procent av arbetsplatserna. Tvåa bakom den privata servicebranschen är transportbranschen där 44 procent av förtroendemännen berättar om permitteringar.

Ismo Kokko är expert på anställningsvillkor på FFC.

– Det är den privata servicebranschen som lider mest och först av den ekonomiska kris som coronavirusepidemin har orsakat. Situationen ser ändå ut att snabbt försämras också i andra branscher, säger Ismo Kokko som är expert på anställningsvillkor på FFC.

Därför ville FFC reagera snabbt och stöda företagen och arbetstagarna när den ekonomiska situationen försämras.

– Permitteringsförfarandet har tillfälligt försnabbats, så att arbetstagarna inte ska sägas upp och så att ekonomin ska kunna börja återhämta sig snabbt när epidemin avtar. Samtidigt måste man ändå säkerställa utkomsten för dem som permitteras. Utkomstskyddet för arbetslösa ändras tillfälligt så att de som permitteras får dagpenning redan från den första permitteringsdagen.

Hälften av de förtroendemän som svarade på FFC:s enkät bedömer att den egna arbetsplatsen inom kort kommer att drabbas av samarbetsförhandlingar om permitteringar eller uppsägningar, även om arbetsgivaren fortfarande inte har meddelat om det. Av förtroendemännen i den privata servicebranschen gör 58 procent den här bedömningen, och i transportbranschen 61 procent.

På de arbetsplatser som har under 20 anställda berättar 30 procent av förtroendemännen att arbetsgivaren har inlett eller kommer att inleda förhandlingar om permitteringar, medan 13 procent berättar att arbetstagare redan har permitterats på arbetsplatsen. Samarbetsförfarandet gäller arbetsplatser med minst 20 anställda.

Hela 41 procent av förtroendemännen inom FFC upplever att arbetsgivaren inte har fört äkta förhandlingar med personalrepresentanterna om den inverkan som coronavirusepidemin har på personalen. Att äkta förhandlingar inte har förts innebär att personalrepresentanterna inte har hörts tillräckligt och att de inte har kunnat påverka besluten.

– Det är ytterst viktigt att förtroendemännen tas med i diskussionen och att man tillsammans med personalen funderar på vilka lösningar som är bäst för företaget och arbetstagarna. Vi tror att den ekonomiska nedgången är tillfällig och förhoppningsvis är tillväxten tillbaka redan innan året är slut, säger Ismo Kokko.

Förtroendemännen anser att krispaketet på arbetsmarknaden är nödvändigt

Av förtroendemännen anser 86 procent att det krispaket som centralorganisationerna på arbetsmarknaden förhandlade fram är nödvändigt och godtagbart. I paketet avtalade man om att tillfälligt sänka arbetsgivarnas pensionsavgifter, försnabba permitteringsförfarandet och förbättra utkomstskyddet för arbetslösa.

Förtroendemannaenkäten genomfördes den 23–26 mars och besvarades av 698 förtroendemän. FFC upprepar i fortsättningen enkäten en gång i veckan.

Läs mer: FFC:s förtroendemannaenkät om pandemins inverkan på personalen på arbetsplatserna i FFC:s branscher (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.