Svensk verksamhet

FFC-förbunden beräknas ha ca 30 000 medlemmar med svenska som modersmål.
FFC arrangerar bland annat kurser och seminarier på svenska. Foto: Robert Seger

FFC:s svenska verksamhet koordineras av FFC:s svenska arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av svenskspråkiga ombudsmän från FFC och dess mmedlemsförbund, samt Kiljavainstitutets representant. FFC:s representanter i arbetsgruppen är region- och organisationsexpert Kristiina Linna (kristiina.linna@sak.fi, tfn 044 430 9766) samt kommunikationsexpert Jonny Smeds (jonny.smeds@sak.fi, tfn 041 451 3162).

Svensk- eller tvåspråkiga fackliga lokalorganisationer verkar på åtta orter: Lovisa, Borgå, Västra Nyland, Åland, Närpes, Vasanejden, Jakobstad och Karleby. På Åland finns det dessutom ett ombud för FFC: Elin Sundback, tfn 044 704 4722, elin.sundback@pam.fi.

Information om FFC:s och medlemsförbundens svenskspråkiga kurser och andra evenemang hittar du i evenemangskalendern.

FFC ger ut ett svenskspråkigt nyhetsbrev som innehåller aktuella nyheter om arbetslivet, arbetsmarknaden och arbetsmiljön. Nyhetsbrevet utkommer i regel varannan vecka. Beställ det elektroniska nyhetsbrevet!

FFC:s svenska arbetsgrupp

Tiina Nurmi-Kokko
ordförande för svenska arbetsgruppen
Byggnadsförbundet

Juha Ollas
AKT

Kenneth Bondas
Sjömans-Unionen

Nina Wessberg
lndustrifacket

Markku Aaltovirta
Industrifacket

Johannes Waris
Industrifacket

Santeri Halttunen
JHL

Hildur Boldt
PAM

Mari Taivainen
PAM

Lea Väänänen
SEL

Elin Sundback
Åland

Kristiina Linna
region- och organisationsexpert
FFC
tfn 044 430 9766
kristiina.linna@sak.fi

Jonny Smeds
kommunikationsexpert
FFC
tfn 041 451 3162
jonny.smeds@sak.fi

Finsk-svensk arbetsmarknadsordlista

FFC deltar i arbetet med att ta fram en finsk-svensk arbetsmarknadsordlista. Läs mer om Fackterms ordlista.