Svensk verksamhet

FFC-förbunden beräknas ha ca 45 000 medlemmar med svenska som modersmål.
FFC arrangerar bland annat kurser och seminarier på svenska. Foto: Robert Seger

Svensk- eller tvåspråkiga fackliga lokalorganisationer verkar på åtta orter: Lovisa, Borgå, Västra Nyland, Åland, Närpes, Vasanejden, Jakobstad och Karleby. På Åland finns det dessutom en ombudsman för FFC: Elin Sundback, tfn 044 704 4722, elin.sundback@pam.fi.

Information om FFC:s och medlemsförbundens svenskspråkiga kurser och andra evenemang hittar du i evenemangskalendern.

FFC ger ut ett svenskspråkigt nyhetsbrev som innehåller aktuella nyheter om arbetslivet, arbetsmarknaden och arbetsmiljön. Nyhetsbrevet utkommer i regel varannan vecka. Beställ det elektroniska nyhetsbrevet!

FFC:s svenska verksamhet koordineras av FFC:s svenska arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av svenskspråkiga ombudsmän från FFC:s medlemsförbund och Kiljavainstitutets representant. FFC:s representant i arbetsgruppen är FFC:s region- och organisationsexpert Katja Kaivonen: katja.kaivonen@sak.fi, tfn 040 709 4337.

Svenska arbetsgruppen

Tiina Nurmi-Kokko
Ordförande
Byggnadsförbundet

Juha Ollas
AKT

Minnaliisa Aalto
Elförbundet

Kenneth Bondas
Sjömans-Unionen

Nina Wessberg
lndustrifacket

Santeri Halttunen
JHL

Ari-Pekka Lundén
Kiljavainstitutet

Mari Taivainen
PAM

Henri Lindholm
SEL

Markku Aaltovirta
Industrifacket

Lasse Parhiala
Träförbundet

Katja Kaivonen
Region- och organisationsexpert
FFC
tfn 040 709 4337
katja.kaivonen@sak.fi