Minneslista för mångkulturella arbetsplatser

Utse någon till ansvarig för mångkulturella frågor och mångfald bland personalen på arbetsplatsen

 • Arbetsgivaren kan beakta mångfalden bland personalen genom att lyssna på de tankar och behov som olika arbetstagare har. Dessutom kan arbetsgivaren genom sitt agerande visa att den har lyssnat på arbetstagarnas synpunkter.
 • Beroende på organisationens storlek och struktur lönar det sig att fundera på om man kan ge ansvaret för att beakta och utveckla mångfalden på den egna arbetsplatsen till någon som jobbar inom personaladministrationen. Alternativt kan man fundera på om frågan kan utvecklas inom något forum där arbetstagarna är delaktiga.

Satsa på introduktionen i arbetet

 • God introduktion handlar inte endast om att arbetstagarna ska lära sig utföra själva arbetet. Arbetstagarna ska också lära känna den egna organisationen samt regler och praxis i det finländska arbetslivet.
 • Förvänta dig inte att arbetstagarna ska känna till saker på förhand, utan ge en heltäckande introduktion.

Mer erfarna arbetskamrater kan fungera som handledare och mentorer i arbetlivet

 • På många arbetsplatser finns metoder för att låta mer erfarna arbetskamrater sköta en del av introduktionen i arbetet.
 • Det kan vara bra att inom arbetsgemenskapen utbilda arbetstagare som kan fungera som kamratstöd och hjälpa de nya arbetstagarna att lära sig såväl det som ingår i arbetet, som sådant som har att göra med kulturen på arbetsplatsen och integrationen i det nya hemlandet.

Hjälp arbetstagarna att lära sig finska eller svenska

 • Alla tjänar på att invandrarna lär sig de inhemska språken bättre.
 • Arbetsgivaren kan hjälpa arbetstagarna att utveckla sina språkkunskaper, till exempel genom att ge dem en möjlighet att studera finska eller svenska på arbetstid. Det här är samtidigt ett sätt för arbetsgivaren att visa att den förbinder sig vid arbetstagaren och vill hjälpa arbetstagaren att integreras.
 • Invandrare som har goda språkkunskaper kan agera mer självständigt i samhället och behöver inte lika mycket hjälp av sin arbetsgivare.

Kommunicera på ett sätt som lätt att förstå och som behandlar alla jämlikt

 • Använd olika kommunikationskanaler samt lättläst språk, engelska eller andra språk, så att informationen når ut till alla arbetstagare.
 • Det är viktigt att de närmaste cheferna ser till att den interna kommunikationen når ut till alla arbetstagare inom organisationen. Det lönar sig att utbilda cheferna i kommunikation, men också i hur man rent allmänt möter personer från olika kulturer.

Bjud in fackförbunden och låt dem ta en större roll

 • Arbetsgivaren kan underlätta sitt eget arbete genom att ge fackförbunden så mycket synlighet som möjligt på arbetsplatsen. På det sättet får invandrarna information om vad fackförbunden gör och hur de kan gå med i facket.
 • När också fackförbunden ger arbetstagarna information om rättigheterna och praxisen i arbetslivet, så behöver inte arbetsgivaren ensam bära hela ansvaret för att arbetstagarna lär sig de här frågorna.

Källa: FFC:s utredning Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurinen henkilöstöpolitiikka?