Yrkesutbildning

Alla finländare måste kunna garanteras en yrkesutbildning eller någon annan utbildning. Genom att utveckla utbildningen för unga kan vi på ett betydande sätt bidra till att förlänga tiden i arbetslivet, samtidigt som vi kan hjälpa till att förebygga marginalisering.
Arbetstillfällen enligt utbildningsnivå 1987–2014. Källa: Statistikcentralen / Pekka Myrskylä

Läroplikten borde förlängas

Ännu för trettio år sedan fanns det nästan en miljon jobb i Finland där det räckte om arbetstagaren hade gått grundskolan. Nu finns endast en tredjedel av de här jobben kvar.

Förändringen syns som arbetslöshet. År 2014 fanns det 623 000 personer i åldern 16–64 år som endast hade gått grundskolan. Av dem jobbade endast 272 000, alltså mindre än var tredje. Sysselsättningsgraden bland personer som endast hade examen på grundnivån var 44 procent.

I varje årskull finns fortfarande ungefär 10 000 unga som blir utan utbildning efter grundnivån. En del av dem söker inte till utbildning på andra stadiet och ungefär 15 procent avbryter yrkesutbildningen.

De unga behöver starka stödåtgärder i samband med en av de viktigaste vändpunkterna i livet. Därför måste läroplikten förlängas så att den också omfattar studier på andra stadiet. Också ungdomsgarantin måste stärkas.