Invandrare

FFC:s rådgivning för invandrare ger råd till arbetstagare med utländsk bakgrund om de har frågor eller problem som gäller deras anställning. Den avgiftsfria tjänsten är öppen för alla och den som vill ha råd behöver inte höra till ett fackförbund.

Rådgivning för invandrare om spelreglerna i arbetslivet

Rådgivningen för invandrare är öppen på måndagar kl. 14–17 samt på tisdagar och onsdagar kl. 9–11 och 12–15. Du får råd på finska och engelska.

Du kan ringa numret 0800 414 004 eller skicka e-post till workinfinland@sak.fi.

Samtalen är avgiftsfria. Den som ringer betalar endast enligt den egna telefonoperatörens prislista.

Vår expert kan hjälpa dig till exempel när du...

  • inte förstår ditt arbetsavtal eller vill att en utomstående ska kolla det innan du skriver under
  • misstänker att du inte fått rätt lön, skifttillägg eller semesterpenning
  • vill ha reda på lönenivån i din bransch
  • vill kontrollera något som gäller din semester eller dina arbetstider
  • råkar ut för mobbning eller diskriminering på din arbetsplats och behöver råd.

I följande ärenden kan vi tyvärr inte hjälpa dig:

  • Vi förmedlar inte jobb och ger inte råd om jobbsökning. Arbets- och näringsbyråerna hjälper dig att söka jobb och FöretagsFinlands telefontjänst hjälper dig att starta ett företag.
  • Vi kontaktar inte arbetsgivaren för din räkning. Då kan fackförbundet i din bransch hjälpa dig, och vi rekommenderar att blir medlem i fackförbundet. Du hittar ditt förbund på webbplatsen Facket.fi.
  • Om ditt problem är så besvärligt att det måste behandlas i domstol är det fackförbunden som arbetar vidare på frågan. Ett annat alternativ är att du själv anlitar en jurist.
  • Om du blivit utsatt för ett brott eller misstänker det, får du råd på Brottsofferjourens telefonrådgivning.

Avsikten med rådgivningen är att också invandrare ska få information om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter i Finland.

Bekanta dig också med vår minneslista för mångkulturella organisationer