Invandrare

FFC:s rådgivning för invandrare ger råd till arbetstagare med utländsk bakgrund om de har frågor eller problem som gäller anställningsförhållandet. Den avgiftsfria servicen är öppen för alla och den som vill ha råd behöver inte höra till ett fackförbund.
Arbeta i Finland – Rådgivningen för invandrare

Rådgivning för invandrare om spelreglerna i arbetslivet

Arbeta i Finland – Rådgivningen för invandrare är öppen på tisdagar och onsdagar kl. 9–11 och 12–15. Du får råd på finska eller engelska.

Du kan ringa numret 0800 414 004 eller skicka e-post till workinfinland@sak.fi.

Samtalen är avgiftsfria. Den som ringer betalar endast enligt den egna telefonoperatörens prislista.

Vår jurist kan hjälpa dig till exempel när du...

  • inte förstår ditt arbetsavtal eller vill att en utomstående ska kolla det innan du skriver under
  • misstänker att du inte fått rätt lön, skifttillägg eller semesterpenning
  • vill ha reda på lönenivån i din bransch
  • vill kontrollera något som gäller din semester eller dina arbetstider
  • råkar ut för mobbning eller diskriminering på din arbetsplats och behöver råd.

I följande ärenden kan vi tyvärr inte hjälpa dig

  • Vi förmedlar inte jobb eller ger råd om att söka jobb. Med att söka jobb får du hjälp exempelvis på Arbets- och näringsbyråerna och med att starta ett företag på FöretagsFinlands telefontjänst.
  • Vi kontaktar inte arbetsgivaren för din räkning. Då kan branschens fackförbund hjälpa dig och vi rekommenderar medlemskap där. Du hittar ditt förbund på webbplatsen Facket.fi
  • Om ditt problem är så besvärligt att det måste behandlas i domstol är det fackförbunden som arbetar vidare på frågan. Ett annat alternativ är att själv anlita en jurist.
  • Om du blivit utsatt för ett brott eller misstänker det, får du råd på Brottsofferjourens telefonrådgivning.

FFC:s projekt är en del av projektet Arbeta i Finland som finansieras av Europeiska socialfonden. Också Servicefacket PAM och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL deltar i kostnaderna.

Avsikten med rådgivningen är att också invandrare ska få information om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter i Finland.