Avtal

Den avtalspolitik som FFC utövar grundar sig på medlemmarnas och deras familjers behov. Det finns avtal av många slag och på många nivåer, men för fackföreningsrörelsen inom FFC är målsättningen med alla avtal den samma – att trygga arbetstagarnas rättigheter och förbättra deras villkor.

Avtal på olika nivåer

  1. Arbetstagaren och arbetsgivaren ingår sinsemellan ett arbetsavtal.
  2. På arbetsplatserna kan arbetstagarnas representanter och arbetsgivarna ingå lokala avtal.
  3. Fackförbunden och arbetsgivarförbunden förhandlar om arbets- och tjänstekollektivavtal.
  4. Löntagarnas och arbetsgivarnas centralorganisationer ingår centrala avtal, och också regeringen kan delta i de centrala avtalen.
  5. Arbetsgivarnas och arbetstagarnas europeiska paraplyorganisationer förhandlar om avtal på EU-nivå.
  6. Arbetsorganisationen ILO spelar en central roll när det gäller de internationella avtalen.