FFC:s styrelse: Tassarna bort från arbetspensionen

FFC:s styrelse varnar regeringen Orpo-Purra för att skära ner pensionerna under budgetförhandlingarna nästa vecka.
09.04. 10:50
FFC
Jarkko Eloranta. Foto Jaakko Lukumaa.

– Regeringen har redan beslutat om hårda nedskärningar som drabbar låg- och medelinkomsttagare. Många pensionärer i landet håller ut med små inkomster. Dessa människor kan inte längre påverka sina inkomster i högre grad. Det vore fel att ta av dem. FFC motsätter sig de föreslagna nedskärningarna, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Eloranta påminner om att även en indexfrysning är en nedskärning, eftersom vardagsutgifterna har gått upp betydligt.

På regeringens begäran inledde arbetsmarknadens centralorganisationer senaste höst ömsesidiga förhandlingar om pensionsreformen. Målet är att fram till slutet av januari 2025 lämna en gemensam framställning, som på längre sikt stärker de offentliga finanserna med en miljard euro.

– Regeringen konstaterar i regeringsprogrammets pensionsavsnitt att den i varje händelse verkställer de nämnda långtidsbesparingarna. Men den har beställt en framställning av organisationerna om hur målet ska nås. Om regeringen nu ingriper i en ofullständig process med beslut om budgetramarna, är det ett skamligt drag. Något sådant kan ha omfattande följder som regeringen inte önskar sig, tror Eloranta.

Eloranta efterlyser en neutral pensionsdebatt. Han påpekar att skattebetalarna finansierar underförsäkrade företagares pensioner med en halv miljard.

– Skattebetalarnas börda på grund av företagarnas pensioner minskar inte oavsett företagarpensionsreformen, snarare tvärtom. Innan man rör löntagarnas pensioner vore det rimligt att ingripa i kostnaderna som åsamkas skattebetalarna av företagarpensionerna och få företagarnas pensionspremier till den nivå lagen kräver.

Ska rambudgeten tukta löntagarna ännu mer?

Regeringens okontrollerade nedskärningspolitik har allra värst drabbat låginkomsttagare och barnfamiljer, arbetslösa, studerande och de svagaste i samhället. FFC kräver att nedskärningarna i socialskyddet upphävs eller i varje fall görs rimligare. Budgetförhandlingarna innebär ett tillfälle att omvärdera detta.

Ministrarna och medierna berättar att nya anpassningar är att vänta i budgetförhandlingarna. FFC identifierar behovet att stärka de offentliga finanserna. Det skulle emellertid vara ohållbart att inskränka på vanliga människors förmåner och service, utöver det som redan tagits bort.

– FFC anser att de offentliga finanserna härefter borde balanseras på ett rättvisare sätt. Därför måste regeringen under ramförhandlingarna se över de beslut som den redan tagit, som försvagar de offentliga finanserna. De till högavlönade riktade lättnaderna i solidaritetsbeskattningen är ett exempel på något som skulle både vara vettigt att upphäva och som skulle stöda statsfinanserna, likaså borde den beslutade höjningen av Fpa-ersättningarna dras tillbaka, konstaterar Eloranta.

Enligt Jarkko Eloranta bör de offentliga finanserna inte stärkas genom att skära ned socialskyddet, utan genom beskattning. Statens inkomster kan ökas exempelvis genom att reformera utdelningsbeskattningen. Idag går nyttan av de olistade bolagens mildrade utdelningsskatt nästan uteslutande till de mest högavlönade. 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.