Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf –
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry –
The Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK)

Adress

PB 157
Långbrokajen 3
00531 Helsingfors

Receptionen är öppen vardagar kl. 8–11 och 12–15.30.

Regionkontor

Tillgänglighet

Hinderfri passage till FFC:s centralbyrå via entrén som finns på adressen Broholmsgatan 2. Meddela på förhand att du är på väg genom att ringa nummer 020 774 000 (må–fr kl. 9–11 och 12–15), så kommer vi och öppnar dörren vid Broholmsgatan. I närheten av ingången finns också ett utrymme där du vid behov kan förvara hjälpmedel eller vagnar under tillställningen.

FFC har ingen särskilt anvisad parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga. De närmaste avgiftsbelagda parkeringsplatserna finns vid Långbrokajen.

Om du behöver mer information om tillgängligheten i våra lokaler eller om du har andra frågor, kontakta oss gärna per e-post på adressen sak@sak.fi.

E-post

sak@sak.fi

Personalens e-postadresser:
fornamn.efternamn@sak.fi

Telefon

020 774 000

Telefonväxeln betjänar vardagar kl. 9–11 och 12–15.

FFC:s avgiftsfria telefontjänst för blivande medlemmar:
0800 179 279
öppen vardagar kl. 9–15

Faktureringsadresser

Nätfakturor

Namn
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FO-nummer
0202092-9

Nätfakturaadress
003702020929

Nätfakturaoperatör
Maventa

Förmedlarkod
003721291126

Förmedlarkod för fakturor via banknätet
DABAFIHH

Pappersfakturor

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Köpreskontra
PB 157 (Hagnäskajen 3)
00531 Helsingfors

FO-nummer

0202092-9

Bankkonton

Helsingin OP Pankki Oyj

SWIFT:
OKOYFIHH

IBAN:
FI3355412820007467

Nordea Pankki Suomi Oyj

SWIFT:
NDEAFIHH

IBAN:
FI0215213000009540

Danske Bank Oyj

SWIFT:
DABAFIHH

IBAN:
FI4380001200060516

FFC på kartan