I Metallhuset på adressen Hagnäskajen 1 finns förutom FFC också förbundskontoren för många FFC-anslutna fackförbund inom industri- och transportbranscherna.

Våren 2018 flyttar FFC:s centralbyrå till nya lokaler i Hagnäs, på adressen Långbrokajen 3.

FFC på kartan