Regionkontor

FFC har sex regionkontor: i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kouvola, Kuopio och Uleåborg. Dessutom har FFC ett ombud på Åland.

Den FFC-anslutna fackföreningsrörelsen syns och påverkar runtom i Finland – genom FFC:s egna regionkontor och lokalorganisationer samt genom medlemsförbundens regionkontor. 

FFC:s regionkontor på kartan

De huvudsakliga uppgifterna för FFC:s regionverksamhet

  • främja samarbetet på regionnivå mellan fackförbunden
  • erbjuda tjänster och utbildning
  • kommunikation och
  • stöda förbundens medlemsvärvning.

Helsingfors

FFC:s regionkontor i Helsingfors
PB 157 (Långbrokajen 3)
00531 Helsingfors
Telefon 020 774 000

Utvecklingschef för regional verksamhet Hannele Ugur
Telefon 040 575 2698
hannele.ugur@sak.fi

Region- och organisationsexpert Timo Katajainen
Telefon 050 468 5655
timo.katajainen@sak.fi

Region- och organisationsexpert Tatu Tuomela
Telefon 040 534 0577
tatu.tuomela@sak.fi

Åbo

FFC:s regionkontor i Åbo
Mariegatan 6
20100 Åbo

Region- och organisationsexpert Kristiina Linna
Telefon 044 430 9766
kristiina.linna@sak.fi

Region- och organisationsexpert Ville Roslakka
Telefon 050 592 0404
ville.roslakka@sak.fi

Tammerfors

FFC:s regionkontor i Tammerfors
Aleksis Kiven katu 18
33210 Tammerfors

Region- och organisationsexpert Sanni Halla-aho
Telefon 0400 427 111
sanni.halla-aho@sak.fi

Region- och organisationsexpert Ahti Ruoppila
Telefon 040 747 8231
ahti.ruoppila@sak.fi

Kouvola

FFC:s regionkontor i Kouvola
Kauppalankatu 5
45100 Kouvola

Region- och organisationsexpert Sonja Laitinen
Telefon 044 314 1281
sonja.laitinen@sak.fi

Region- och organisationsexpert Taina Salomäki
Telefon 041 730 9537
taina.salomaki@sak.fi

Kuopio

FFC:s regionkontor i Kuopio
Kauppakatu 37
70100 Kuopio

Region- och organisationsexpert Timo Haverinen
Telefon 044 486 3900
timo.haverinen@sak.fi

Region- och organisationsexpert Marja Karmala
Telefon 050 512 6868
marja.karmala@sak.fi

Uleåborg

FFC:s regionkontor i Uleåborg
Mäkelininkatu 31, 5:e vån.
90100 Uleåborg

Region- och organisationsexpert Miikka-Aukusti Heiskanen
Telefon 041 730 2251
miikka-aukusti.heiskanen@sak.fi

Region- och organisationsexpert Carolyn Tourunen
Telefon 041 731 9616
carolyn.tourunen@sak.fi

Åland

FFC:s och fackförbundens ombud Elin Sundback
Telefon 044 704 4722
elin.sundback@pam.fi
www.facket.ax